Tlak na cenu vyhání z německého trhu řadu generických farmafirem

FOTO: APATYKÁŘ®

Ze statistiky provedené sdružením německých generických výrobců Pro Generika vyplývá, že v roce 2017 pojišťovny dále intenzivně zvyšovaly tlak na generické výrobce, aby snížili ceny. To mělo za následek další odchod řady z nich z německého trhu a zvýšení spoluúčasti pacientů.

20 nových skupin, 18 čeká další snížení

Společný spolkový výbor, který se v Německu stará o dostupnost zdravotní péče a nastavení její úhrady ze systému pro zákonné pojištěnce, v roce 2017 zahájil 20 řízení k vytvoření nových skupin léčiv s pevnou úhradou.

Kromě toho určily zákonné zdravotní pojišťovny 18 již existujících skupin s pevnou úhradou pro další snížení úhrady. Pevná úhrada u léčiv znamená nejvyšší cenu, kterou pojišťovny za léčivo uhradí. Platí jak pro generika, tak i pro některá originální léčiva (jinak si ceny výrobci vyjednávají s pojišťovnami).

Stanovení více pevných úhrad znamená dodatečné náklady pro pacienty a intenzivnější komunikaci směrem k lékárnám a lékařům. A to zejména v případě, že výrobce již nemůže jít s cenou dolů a pacienti tak nově na dříve bezplatný léčivý přípravek doplácejí.

Vyšší spoluúčast

Stane se tak v případech, kdy výrobci již nemohou snížit cenu u svých přípravků alespoň o 30 % než je stanovena pevná úhrada. Pak musí pacient zbývající část doplatit, o čemž jej lékárník musí, navíc k jeho povinnému odbornému poradenství, informovat.

Někteří výrobci už dále tento „schodišťový efekt“ stanovování pevných úhrad neustojí. V prvním řízení sice ještě mohou snížit cenu pod stanovenou pevnou částku. Nicméně v následujících řízeních bude pevná úhrada ještě nižší na základě těchto nižších cen.

Po několika takových řízeních jednoduše firmy nemají už kam své ceny snižovat, protože mnohdy jsou už nižší než cena housky. Další tlak na cenu přitom vyvíjejí rabatové smlouvy zdravotních pojišťoven.

Mnoho nástrojů vedoucích k omezování nákladů vyplývajících z právních předpisů, jako jsou pevné úhrady, limity pro spoluúčast a dohody o slevách, cílí především na generika, tj. na účinné látky, kde již vypršela patentová ochrana. Ta přitom tvoří 77 % léčiv v systému zákonného zdravotního pojištění, ale pouze 10 % z celkových lékových nákladů.

Důsledkem této cenové spirály je to, že pro mnoho farmaceutických firem již není nabídka ekonomická, nejsou schopny za stanovené ceny léčivé látky dodávat na trh, čehož důsledkem je koncentrace trhu.

Firmy proto požadují, aby byl instrument pevně stanovených úhrad do budoucna používán mnohem méně, než dosud.

Kritika i od lékárníků

Slova farmafirem podporuje i Německý svaz lékárníků, který zdravotní pojišťovny – zejména kvůli rabatovým smlouvám – kritizuje dlouhodobě. Podle jeho zjištění byl např. v roce 2016 od spoluúčasti 5-10 EUR za balení receptového léčiva osvobozen každý třetí léčivý přípravek, s nástupem nových rabatových smluv v roce 2017 je to jen každý pátý.

Ačkoli se pojišťovny chlubí obrovskými úsporami díky rabatovým smlouvám, přičemž díky nim se sortiment preskribovaných léčiv i možnosti léčby výrazně omezily, nechtějí se o úspory podělit s těmi, kdo jim pojistné platí, tj. s pojištěnci.

Pojišťovny se totiž mohou spoluúčasti vzdát a bylo by logické, aby úspory, o kterých se tolik mluví, převedly přímo na pojištěnce.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 23.07.2018, 04:13:16 - - -