Falešná nadace pro nezákonné proplácení spoluúčasti pacientů stála United Therapeutics 210 mil. USD

FOTO: United Therapeutics

Americká farmaceutická společnost United Therapeutics zaplatí 210 mil. USD za urovnání obvinění, že používala falešnou nadaci jako prostředek k úhradě spoluúčasti pacientů programu Medicare užívajících její léčivé přípravky na léčbu plicní arteriální hypertenze, což je v rozporu se zákonem o nepravdivých nárocích.

Povinná spoluúčast

Zákon uvádí, že pokud příjemce programu Medicare obdrží na lékařský předpis léčivý přípravek, který je hrazen v rámci části B nebo D programu Medicare, může být od něj požadována částečná platba, a to ve formě spoluúčasti, dodatečného pojištění nebo tzv. odpočtu (částka, kterou pojištěnec musí zaplatit předtím, než pojišťovna zaplatí veškeré výdaje, prahová hodnota pro pojištění).

Tyto dodatečné platby mohou být zásadní především u drahých léčiv. Kongres zahrnul do těchto programů požadavky na spoluúčast z části za účelem povzbuzení tržních sil, aby sloužily jako kontrola nákladů na zdravotní péči – včetně cen, které mohou farmaceutičtí výrobci požadovat za svá léčiva.

V souladu s protikorupčním zákonem je farmaceutickým společnostem zakázáno nabízet nebo platit, přímo nebo nepřímo, jakoukoli odměnu – ať ve formě peněžní či nepeněžní – za účelem přimět pacienty Medicare k nákupu či využití jejich přípravků.

Problematická neziskovka

United Therapeutics prodává řadu léčivých přípravků pro léčbu plicní arteriální hypertenze, včetně Adcirca (tadalafil), Tyvaso, Remodulin a Orenitram (treprostinil).

Podle vlády použila společnost uměle vytvořenou nadaci – podle amerického Federálního daňového zákoníku definovanou jako nezisková a vyňatou z federálních daní – jako prostředek k placení povinné spoluúčasti tisíců pacientů Medicare užívajících její léčivé přípravky.

Zejména od roku 2010 do roku 2014 poskytla cíleně United Therapeutics této falešné nadaci dary, které využila k zaplacení spoluúčasti za uvedené přípravky, čímž nezákonně motivovala pacienty k jejich preferenci a nákupu.

Společnost rutinně získávala od nadace údaje, které podrobně specifikovaly, kolik nadace vydala na pacienty a na každý přípravek. Tyto údaje následně využila k tomu, aby rozhodla, kolik má nadaci v příštím období darovat prostředků.

Společnost měla rovněž vypracovaný velmi efektivní standardní operační postup, jak nepovolit potřebným pacientům programu Medicare, aby se účastnili jejího bezplatného léčebného programu, který byl otevřen jiným finančně potřebným pacientům, a místo toho odkázal pacienty programu Medicare na nadaci, což umožnilo příslušné nároky k úhradě předkládat v rámci Medicare.

Dohoda o korporátní integritě

Společnost United Therapeutics uzavřela s Úřadem generálního inspektora Ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb také pětiletou smlouvu o korporátní integritě. Ta kromě jiného vyžaduje, aby společnost zavedla opatření která zajistí, že dohody a spolupráce s programy pomoci pacientům třetích stran budou v souladu se zákonem.

Kromě toho dohoda vyžaduje přezkum nezávislou kontrolní organizací, certifikaci související s dodržováním předpisů od vedoucích pracovníků společnosti a členů správní rady a implementaci procesu hodnocení a zmírňování rizik.

Obvinění urovnaná touto dohodou jsou pouze tvrzení, k určení odpovědnosti nedošlo.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 23.07.2018, 04:04:12 - - -