Američtí regulátoři obeslali firmy kvůli nelegálnímu marketingu produktů na odvykání opioidů

FOTO: FDA

Americké regulační autority Federal Trade Commission (FTC) a FDA zaslaly varovné dopisy 11 prodejcům a distributorům produktů na odvykání opiátů, kteří nezákonně uvádějí na trh produkty s neprokázanými tvrzeními o jejich schopnosti pomoci při léčbě závislosti na opioidech a odvykání.

Zneužití opiátové epidemie

Jak uvedla předsedkyně FTC Maureen K. Ohlhausen, závislost na opioidech je vážná zdravotní epidemie, která postihuje miliony Američanů. Konkrétní osoby a jejich blízcí, kteří bojují s touto nemocí, potřebují skutečnou pomoc. Bohužel, řada společností situace zneužívá a nabízí neprokázanou „léčbu“.

Podvody v oblasti zdraví mohou představovat vážná zdravotní rizika. U dotčených produktů nebylo prokázáno, že jsou bezpečné nebo účinné a mohou u některých pacientů způsobit, že nevyhledají skutečně vhodnou léčbu schválenou FDA.

Prodej těchto neschválených produktů s tvrzením, že mohou léčit závislosti na opioidech a abstinenční příznaky, je porušením zákona o potravinách, drogách a kosmetických výrobcích. Podobná nepodložená tvrzení jsou také porušením zákona o Federální obchodní komisi, který zakazuje klamavou reklamu.

FTC ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a sociálních služeb vydala informační dokument, který má pomoci spotřebitelům získat skutečnou pomoc při závislosti na opioidech nebo řešení abstinenčních příznaků, přičemž se vyvarují výrobků, které slibují, ale neposkytují pomoc.

Seznam obsahuje tipy pro spotřebitele a lékaře pro ty, kteří hledají skutečnou pomoc. Pacienti, kteří dostávají FDA schválenou medikačně asistovanou léčbu, mohou snížit riziko úmrtí až na polovinu.

Klamavá tvrzení

FDA a FTC obeslaly varovnými dopisy celkem 11 firem a další čtyři dopisy zaslala jen samotná FTC dalším obchodníkům s produkty na odvykání opioidů.

Všechny společnosti používají pro prezentaci klamavých tvrzení online platformy, ve kterých poukazují na schopnost svých výrobků léčit, nebo předcházet nemoci.

Klamavá tvrzení zahrnují nejčastěji podobná jako např. „Číslo 1 v prodeji přípravků na odvykání opiátů“, „Představte si život bez podrážděnosti, touhy, neklidu, vzrušení, vyčerpání a nepohodlí souvisejících s noční můrou závislosti a abstinenčních příznaků“, "Bezpečné a účinné přírodní doplňky, které rozvolňují mnoho fyzických příznaků abstinenčních příznaků“, „Zlomte závislost na bolesti“, „Uvolněte své příznaky ... závislost, odvykání, touhu“.

Všechny firmy teď mají 15 pracovních dnů na reakci. Musejí obě agentury informovat o konkrétních opatřeních přijatých k nápravě. Pokud tak neučiní a nebudou nijak reagovat, může mít za následek vynucení práva, jako je například zabavení majetku nebo soudní příkaz.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 21.07.2018, 01:48:59 - - -