Deregulace zvýšila počet dánských lékáren a prodloužila otevírací dobu

FOTO: Danmarks Apotekerforening

Po uvolnění provozování lékáren v Dánsku v červenci 2015 se jejich počet zvýšil o 45 %, Snížila se současně čekací doba na výdej receptu, významně se rozšířila otevírací doba lékáren a díky nasazení robotů se zrychlil výdej.

Výrazně rychlejší vznik nových

Za dva a půl roku otevřelo 141 nových lékáren, celkově jich tak mají Dánové k dispozici 452. Zákazníci rovněž mohou využívat služeb dvou plnohodnotných internetových lékáren, tj. bez kamenné pobočky.

Podle statistiky Dánské lékárnické komory vznikaly v zemi nové lékárny podstatně rychleji, než v sousedním Švédsku. Tam rok po deregulaci trhu došlo k nárůstu o 26 % (v Dánsku o 29 %) a dva a půl roku po deregulaci o 34 % (v Dánsku o 45 %).

Oproti Švédsku se nové lékárny nekoncentrují jen ve velkých městech, ale vznikly i ve venkovských oblastech. Konkurenční prostředí následně vedlo k rozšíření otevírací doby a snížení čekací doby na výdej receptu.

Delší otevírací doba

Například řada lékáren prodloužila otevírací dobu do 17:30 hod. (25 v roce 2015 oproti 103 v roce 2017) či do 20:00 hod. (2 oproti 11) a nově otevírá před devátou ranní 19 lékáren (v roce 2015 to nebyla ani jedna).

Z původně dvou má nyní také v neděli otevřeno 41 lékáren a zvýšil se i počet těch, které mají v sobotu otevřeno déle než 4 hodiny (53 oproti 155).

Rychlejší výdej

Průměrná čekací doba na výdej receptu se rovněž výrazně snížila, kdy z původních téměř pěti minut v roce 2008 poklesla na konci roku 2017 na 2 minuty a 3 sekundy. 91 % zákazníků je odbaveno do pěti minut a déle než 10 minut čeká pouze 0,8 %.

To je dáno především tím, že více než 40 % lékáren investovalo do výdejních robotů, což umožnilo rychlejší expedici bez zbytečného hledání léčivých přípravků ve skladu. Současně tento systém už bude připraven na požadavky protipadělkové směrnice a dánské lékárny tak nijak personálně nezatíží.

Dánští lékárníci si spočítali, že investice, na počátku vyšší, do výdejních robotů se jim násobně za krátkou dobu vrátí, přičemž mohou uvolněný čas využít smysluplněji pro jiné farmaceutické činnosti, speciálně poradenství.

Změny v provozu

Jak už dříve informoval portál APATYKÁŘ®, v červenci 2017 začal platit nový zákon o modernizaci lékárenství. Oproti původním úvahám nakonec ponechal lékárenství regulovanou oblastí a lékárny tak i nadále vlastní a provozují pouze lékárníci s příslušným farmaceutickým vzděláním a jejich počet určuje stát podle reálné potřeby.

Současně ale mohou bez omezení vytvářet kromě hlavní lékárny i sedm poboček (včetně veterinárních oddělení či lékárenských výdejen v obchodech) do vzdálenosti 75 km od mateřské lékárny. Pobočku nemusí vést plnohodnotný lékárník, nicméně musí ji nejméně čtyřikrát do roka kontrolovat.

Novela zavedla i čisté internetové lékárny, tj. nemusejí mít kamennou pobočku a zavedla tzv. shop-in-shop lékárny, které fungují nezávisle uvnitř supermarketů, anebo ve vetších nemocnicích.

Naprosto zásadní změny pak novela přinesla ohledně stávajícího dánského dotačního systému, jehož podstatou je dotování malých lékáren v řídce osídlených oblastech, které nedosahují určitý obrat. Nově dotace získají pouze pobočkové lékárny, které jsou od další lékárny vzdáleny minimálně 10 km a odloučená pracoviště do 5 km.

Nový systém lékáren

V důsledku platnosti novely zákona o lékárnách z roku 2015 se parlament rozhodl ušetřit také na pohotovostních službách lékáren. Realizace úsporných opatření znamenala převedení řady lékáren, které mají dnes otevřeno 24 hodin denně, na lékárny s otevírací dobou od 6 do 24 hodin, některé pak zavírají ve 21 hodin.

Po půlnoci přebírá pohotovost pět regionů, v rámci níž zajišťují přístup k léčivým přípravkům, například v případě akutní nemoci a jiných potřeb, které nelze odložit.

Bývalé pohotovostní lékárny už nejsou nazývány pohotovostní s nonstop režimem, ale lékárny typu A s otevírací dobou 6-24 hodin. Tzv. lékárny typu B budou otevřeny ve všední dny od 8-21 hodin a lékárny typu C pak od 8-19 hodin.

Od tohoto roku mají Dánové k dispozici po celé zemi celkem 9 lékáren typu A, 14 lékáren typu B a 25 typu C.

V oblasti, kde není lékárna, může region zajistit tzv. doručovací službu z lékárny. Tu hradí příslušný regionální zdravotní úřad a to 150 DKK nebo 300 DKK za doručení do 25 km, resp. nad 25 km, což ale jen výjimečně pokryje skutečné náklady na doručení.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 21.07.2018, 01:52:53 - - -