APATYKÁŘ® – 1. český lékárenský informační a podcastový portál
Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Lékárny Dr.Max

Díky naší velikosti může ambiciózní a kvalitní lékárník najít neomezené možnosti uplatnění

První část prezentačního podcastu společnosti Česká lékárna holding, a.s., mj. o e-Laboratoři a širokých možnostech pracovního uplatnění. Hosté: PharmDr. David Mendl (provozní ředitel Lékáren Dr.Max), Mgr. Petra Jebavá (oblastní provozní ředitelka).

…zprávy z farmacie, které jinde nenajdete!

apaEDITORIAL
Sobota 17. listopadu 2018

Mgr. Filip Vrubel: Pacient bude mít vždy ve svých rukou rozhodnutí, komu chce svůj lékový záznam nasdílet

Letošní rok je po dlouhých letech prvním, kdy je lékárenství v centru dění Ministerstva zdravotnictví. Hned po svém nástupu do funkce prezentoval ministr Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch v exkluzivním detailním rozhovoru pro portál APATYKÁŘ® své priority v této oblasti. A není jich zdaleka málo.

Jak jsme si slíbili v předchozím velmi rozsáhlém několikadílném podcastu s náměstkem ministra zdravotnictví Mgr. Filipem Vrublem, který lékárenství, jakož i lékovou politiku dostal do své gesce, jednotlivá lékárenská témata, kterými se ministerstvo zabývá – a bude ještě zabývat – probereme postupně detailně. Vláda na svém jednání 10. října schválila návrh novely zákona o léčivech z dílny Ministerstva zdravotnictví, který přináší legislativní definici systému elektronické preskripce a dlouho očekávaný sdílený lékový záznam pacientů.

Je proto logické, že prvním tématem, které s panem náměstkem v nejnovějším podcastu probereme, je právě zpřesnění a legislativní definice elektronické preskripce a lékový záznam. Tj., zda budou moci lékárníci opravit některé údaje na elektronickém receptu, proč bude povinné hlásit koncovou cenu léčivých přípravků, zda bude lékárníkům hrazen převod listinných receptů do digitální podoby a jakou formou. Sporným bodem při projednávání je a bude jistě hlášení cen, což pro portál APATYKÁŘ® potvrzuje i Mgr. Filip Vrubel a vysvětluje, proč ministerstvo na hlášení cen trvá:

„Pokud máme dělat efektivní lékovou politiku státu a zajišťovat dostupnost léčivých přípravků na českém trhu za odpovídajících finančních podmínek, jak pro pacienty, tak i pro systém veřejného zdravotního pojištění, tak musíme znát, za jaké reálné ceny se léčivé přípravky v ČR obchodují. To samé u zdravotních pojišťoven. Pokud chceme, aby byly aktivní ve sjednávání výhodných cen, tak musejí mít představu, jaká je realita na trhu. A konečně, pokud po nás ČLnK požaduje, abychom začali uvažovat o změně odměňování lékárenské péče, buď formou výkonu, anebo formou přirážky a pevných doplatků, tak prvním krokem je, že chceme znát reálné ceny léčivých přípravků.“

Druhá část nejnovějšího podcastu se věnuje již detailně sdílenému lékovému záznamu, nadstavbě systému elektronické preskripce. Zaměříme se mj. na to, kdo do něj bude moci nahlížet, komu bude dostupný a za jakých podmínek, jak se bude hlídat, aby údaje z něj nebyly zneužívány či jaké sankce budou hrozit za neoprávněné nakládání s údaji z lékového záznamu. Jak upozorňuje Mgr. Vrubel, i přes opt-out režim budou mít pacienti vždy možnost sami si určit, s kým budou chtít svůj lékový záznam sdílet.

„Ve výchozím nastavení předpokládáme, že všichni pacienti svůj lékový záznam sdílet chtějí. Ale zároveň, tak abychom naplnili všechny požadavky ÚOOÚ, vždycky bude existovat možnost, aby pacient měl ve svých rukou úpravu, komu chce svůj lékový záznam nasdílet, případně absolutní zákaz sdílení. Pacienti budou mít půl roku na to, aby provedli, v případě, že nechtějí sdílet svůj lékový záznam, zákaz sdílení. I po tomto období bude moci pacient zakázat sdílení, případně je omezit, projevit nesouhlas. Avšak jedná se o nesouhlas, který je plně informovaný. Tj. musí si uvědomit, že pokud přijdou nějaké negativní důsledky, tak si za ně bude moci sám.“

O tom všem, ale i dalších tématech si povídá PharmDr. Martin Dočkal s náměstkem ministra zdravotnictví Mgr. Filipem Vrublem v nejnovějším exkluzivním podcastu.

Nové podcasty portálu APATYKÁŘ® můžete stahovat přímo z naší Artist Page v iTunes. Základem úspěchu jsou správné informace ve správný čas. Buďte s portálem APATYKÁŘ® vždy o krok napřed!

Portál APATYKÁŘ® je jediné české zpravodajské médium, které se orientuje více než 19 let čistě na oblast farmacie a lékárenství a provozují jej aktivně praktikující lékárníci. Je základním zdrojem informací pro práci profesionálů v oblasti farmacie. Ti oceňují zejména aktuálnost, objektivitu a skutečnou nezávislost zveřejňovaných informací, díky čemuž je dlouholetým lídrem trhu.

apaHLAVNÍ ZPRÁVY

Farmafirmy vyvíjející léčiva na území Ruské federace obdrží státní podporu

Farmaceutické společnosti zabývající se vývojem nových léčiv na území Ruské federace získají státní podporu. Hlavním úkolem je podpořit inovativní farmaceutický výzkum. Stát se bude aktivně podílet jak na regulačním rámci, tak na přímé podpoře výzkumu.

FDA šetří StemGenex Biologic Laboratories kvůli neschválené léčbě kmenovými buňkami

Americká FDA zaslala varovný dopis kalifornské společnosti StemGenex Biologic Laboratories kvůli marketingu prezentovaného produktu z kmenových buněk bez schválení FDA a kvůli významným odchylkám od současných požadavků na správnou výrobní praxi.

Možnost vracet léčiva distribuci i výrobcům má pomoci švédským lékárnám držet jich více skladem pro pacienty

Švédský regulátor bude vyhodnocovat efektivitu nově přijaté možnosti pro lékárny vracet přípravky distributorům a výrobcům. Cílem je zjistit, do jaké míry je řešení ekonomické vzhledem k zamýšlenému účelu, tj. držet potřebné zásoby skladem pro pacienty.

Pro EMA je v rámci přípravy na Brexit prioritou hodnocení a dohled nad léčivy

Evropská léková agentura jednala se zástupci farmaprůmyslu o vystoupení Spojeného království z Evropské unie a dopadu na fungování centralizovaného postupu pro humánní a veterinární léčivé přípravky.

» VÍME PRVNÍ

MZ navrhlo zařadit Subutex a Suboxone na seznam přípravků povinně hlášených při záměru reexportu

Ministerstvo zdravotnictví navrhlo zařadit na seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle ustanovení § 77 zákona o léčivech, léčivé přípravky Subutex a Suboxone.

» VÍME PRVNÍ

MZ navrhlo zařadit Kreon 25000 na seznam přípravků povinně hlášených při záměru reexportu

Ministerstvo zdravotnictví navrhlo zařadit na seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle ustanovení § 77 zákona o léčivech, léčivý přípravek Kreon 25000 cps.

» VÍME PRVNÍ

Tribunál EU: Podobné prvky nejsou stejné, řecký „Aspirin“ může být chráněn ochrannou známkou

Tribunál EU rozhodl ve sporu mezi německou společností Bayer a Úřadem EU pro duševní vlastnictví o registraci grafické ochranné známky na léčivý přípravek Salospir, výrazně podobné s dřívější ochrannou známkou na přípravek Aspirin.

FDA posiluje a modernizuje dohled nad inspekcemi přípravy sterilních injekčních léčiv

Výrobní kontroly jsou jedním z nejdůležitějších nástrojů FDA pro zajištění kvality farmaceutických přípravků určených pacientům. Agentura se proto rozhodla nově posílit kontroly přípravy sterilních injekčních léčiv.

Kdo nic nedělá, nic nezkazí

Komentář PharmDr. Ivany Lánové (Lékárny Benu) a Mgr. Lenky Peterkové (Lékárny Dr.Max) k posuzování kvality práce lékáren ze strany SÚKL.

Průzkum EAHP: Výpadky léčiv rostoucím problémem, nejdelší trval 22 měsíců

Z průzkumu Evropské asociace nemocničních lékárníků o výpadcích léčivých přípravků vyplývá, že nedostatek léčiv zůstává hlavním a stále narůstajícím problémem pacientů v evropských nemocnicích. Situace se za poslední čtyři roky významně zhoršila.

» Přihlásit RSS

apaANKETA

Přivítali byste omezení počtu lékáren (jedna na 3000 obyvatel a vzdálená minimálně 500 m od jiné)?

Počet hlasů: 1822
další ankety…
apaKRÁTKÉ ZPRÁVY

FDA rozšířila indikace eltrombopagu

Dnes, 05:39

Po zátahu polské policie zadrženo 11 lidí, na nelegálním reexportu vydělávali 10 mil. PLN měsíčně

Včera, 18:24

V italské nemocniční lékárně ukradena další série léčivých přípravků

Včera, 17:58

Roche stáhla žádost o rozšíření indikací atezolizumabu

Včera, 17:52

Výbor EMA doporučil ponechat registraci komba diklofenak/omeprazol

Včera, 17:47

Výbor EMA doporučil ponechat registraci 4% diklofenaku v rozprašovacím gelu

Včera, 17:45

Další výbor EMA potvrdil omezení použití chinolonových a fluorochinolonových antibakteriálních chemoterapeutik, registraci některých chce pozastavit

Včera, 17:41

Výbor EMA doporučil rozšířit indikace ipilimumabu

Včera, 17:35

Výbor EMA doporučil rozšířit indikace nivolumab

Včera, 17:34

Výbor EMA napodruhé doporučil rozšířit indikace blinatumomabu

Včera, 17:18

Výbor EMA doporučil novou lékovou formu pro kombo lumacaftor/ivacaftor

Včera, 17:11

Výbor EMA doporučil rozšířit indikace rituximabu

Včera, 17:07

Výbor EMA doporučil rozšířit indikace ribociclibu

Včera, 17:04

Výbor EMA doporučil schválit léčivo na spavou nemoc

Včera, 16:58

Výbor EMA doporučil schválit generikum silodosinu

Včera, 16:55

Výbor EMA doporučil schválit macimorelin

Včera, 16:46

Výbor EMA doporučil schválit apalutamid

Včera, 16:44

Od ledna 2019 budou v Austrálii výrobci hlásit povinně výpadky

Včera, 06:12 | VÍME PRVNÍ

Senát schválil změnu úhrady zdravotnických prostředků

15.11.2018, 20:08

EK rozšířila indikace cabozantinibu

15.11.2018, 18:11

» Více Krátkých zpráv
» Přihlásit RSS

apaPODCASTY

Nejnovější podcasty

Mgr. Filip Vrubel

Sdílený lékový záznam pa...

Mgr. Filip Vrubel
09.11.2018

Mgr. Filip Vrubel

E-preskripce, hlášení ce...

Mgr. Filip Vrubel
06.11.2018

Mgr. Ľuboš Doršic

Projekt individuálního d...

Mgr. Ľuboš Doršic
29.10.2018

Mgr. Ľuboš Doršic

Projekt individuálního d...

Mgr. Ľuboš Doršic
26.10.2018

Mgr. Ľuboš Doršic

Projekt individuálního d...

Mgr. Ľuboš Doršic
24.10.2018

Nejposlouchanější tento týden

Mgr. Filip Vrubel

E-preskripce, hlášení ce...

Mgr. Filip Vrubel
06.11.2018

Nejposlouchanější celkově

Barbara Škodová

Miss Univerzity Karlovy ...

Barbara Škodová
17.12.2012

Právě nejvíce posloucháte

Mgr. Filip Vrubel

E-preskripce, hlášení ce...

Mgr. Filip Vrubel
06.11.2018

Mgr. Filip Vrubel

Sdílený lékový záznam pa...

Mgr. Filip Vrubel
09.11.2018

Lékárny Dr.Max

V síti Dr.Max má odborné...

Lékárny Dr.Max
12.03.2018

Mgr. Filip Vrubel

Dohodovací řízení k úhra...

Mgr. Filip Vrubel
23.07.2018

Mgr. Filip Vrubel

Zásilkový obchod s Rx lé...

Mgr. Filip Vrubel
06.08.2018

Statistika podcastů

Poslechnuto:
- celkem: 38606372
- tento týden: 76524
- průměrně týdně: 89686
Pravidelných posluchačů: 546873
Podcastů v archivu: 298

Artist page APATYKÁŘ® v iTunes [nové okno]
apaINZERCE

Monitoring inzerce

Inzerátů celkem:114
Hledám práci:21
Nabídka práce:83
Lékárník hledá práci:17
FA hledá práci:33
Koupím lékárnu:0
Prodám lékárnu:5
Nabídka práce (Německo):13
Nabídka práce (Rakousko):2
Inzertní RSS odebírá:521895
Poslední aktualizace:13.11.2018

Nejnovější poptávky práce

Hledám práci na pozici farmaceutick...
Hledám práci na pozici farmaceutick...
Sháním práci jako sanitářka v lékár...
Hledám práci jako sanitář. Ostrava ...
Hledám práci na pozici farmaceutick...

extraLÉKÁRNICKÁ INZERCE

Statistika LÉKÁRNICKÉ INZERCE – 1. pololetí 2018

První pololetí 2018 na největším českém online pracovním trhu v sektoru lékárenství LÉKÁRNICKÁ INZERCE® potvrzuje prohlubující se nedostatek pracovních sil na trhu – vyšší poptávka je stále po farmaceutických asistentech, roste však znovu zájem i o lékárníky.

Statistika LÉKÁRNICKÉ INZERCE – 2. pololetí 2017

Druhé pololetí 2017 dále prohloubilo dlouhodobý trend – z 98 % využívaly placené služby malé a nezávislé lékárny, které jsou již řadu let suverénně nejčastějšími klienty největšího českého online pracovního trhu v sektoru lékárenství LÉKÁRNICKÁ INZERCE®.

Statistika LÉKÁRNICKÉ INZERCE – 1. pololetí 2017

Ve prvním pololetí 2017 už využívalo placené služby největšího českého online pracovního trhu v sektoru lékárenství více než 97 % klientů z řad malých a nezávislých lékáren a již řadu let tak jde o suverénně nejčastější klienty LÉKÁRNICKÉ INZERCE.

» LÉKÁRNICKÁ INZERCE EXTRA
» Přihlásit RSS

ISSN 1214-0252 | Copyright © 2000-2018, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace: ověřit.