Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
PharmDr. Ondrej Sukeľ a Mgr. Peter Krajčovič, PhD.

PharmDr. Ondrej Sukeľ: Udělali jsme hluboký audit činností komory a to, co dříve šlo do neefektivních lidí a prostor vracíme členům

Druhá část speciálního podcastu nahrávaného živě v Bratislavě u příležitosti oslav 20. výročí stavovského časopisu Lekárnické listy. Hosté: PharmDr. Ondrej Sukeľ (president Slovenské lekárnické komory) a Mgr. Peter Krajčovič, PhD. (šéfredaktor časopisu Slovenský lekárnik).

…pro ty, kteří na informace nechtějí čekat!

apaKRÁTKÉ ZPRÁVY
Nejnovější zprávy z lékárenství, farmaprůmyslu a farmasektoru jak z ČR, tak ze světa.

Výbor EMA doporučil schválit nivolumab

24.04.2015, 13:42

Výbor pro humánní léčivé přípravky Evropské lékové agentury doporučil ke schválení léčivo nivolumab (Opdivo, Bristol-Myers Squibb) pro použití v monoterapii k léčbě dospělých pacientů s neresekovatelným nebo metastazujícím melanomem.

Americká FDA léčivo schválila na konci roku 2014.

Zdroj: EMA

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

» FDA rozšířila indikace léčiva nivolumabu v kombinaci s ipilimumabem
» FDA rozšířila indikace nivolumabu
» BMS stáhla v EU žádost o schválení kombinace nivolumab / ipilimumab
» IQWIG: Kombinace nivolumab+ipilimumab přináší u renálního karcinomu značný přínos
» EK rozšířila indikace nivolumabu
» Kombinace nivolumab a ipilimumab neúspěšná v klinickém hodnocení
» Výbor EMA doporučil rozšířit indikace nivolumab
» FDA rozšířila indikace nivolumabu
» FDA udělila status průlomové terapie lenvatinibu
» EK schválila rozšíření indikací nivolumabu
» BMS stáhla žádost o rozšíření indikací nivolumabu
» Výbor EMA nedoporučil rozšířit indikace nivolumabu v kominaci s ipilimumabem
» Výbor EMA doporučil rozšířit indikace nivolumabu
» BMS stáhla žádost o rozšíření indikací nivolumabu
» FDA rozšířila indikace nivolumabu
» IQWiG: Nivolumab u karcinomu dlaždicových buněk přínosný jen u některých pacientů
» FDA rozšířila indikace nivolumabu
» BMS stáhla žádost o schválení nivolumabu pro léčbu rakoviny jater
» FDA rozšířila indikace nivolumabu
» EK rozšířila indikace nivolumabu
» Výbor EMA doporučil rozšířit indikace nivolumabu
» Výbor EMA doporučil rozšířit indikace nivolumabu
» EK rozšířila indikace nivolumabu
» FDA rozšířila indikace nivolumabu
» Výbor EMA doporučil rozšířit indikace nivolumabu
» IQWiG: Nivolumab v kombinaci s ipilimumabem u melanomu přínosný jen u některých pacientů
» IQWiG: Přínos nivolumabu u pokročilého karcinomu plic značný
» IQWiG: Nivolumab u karcinomu ledvin má významný další přínos
» Nivolumab v monoterapii nesplnil očekávání v klinickém hodnocení NSCLC
» FDA udělila statut průlomové terapie nivolumabu
» FDA rozšířila indikace nivolumabu
» EK schválila kombinaci nivolumabu s ipilimumabem
» FDA udělila statut průlomové terapie nivolumabu
» EK rozšířila indikace nivolumabu
» EK rozšířila indikace nivolumabu
» Výbor EMA doporučil rozšířit indikace nivolumabu
» Výbor EMA doporučil rozšířit indikace nivolumabu
» FDA rozšířila indikace nivolumabu
» IQWiG: Významné další výhody nivolumabu u mužů
» IQWiG: Nivolumab u karcinomu plic značný přínos u 75-letých pacientů
» IQWiG: Nivolumab má u melanomu další přínos jen u některých pacientů
» FDA rozšířila indikace nivolumabu
» FDA rozšířila indikace nivolumabu
» Výbor EMA doporučil rozšířit indikace nivolumabu
» BMS uzavřel klinickou spolupráci s Kyowa Hakko Kirin
» EK schválila nivolumab pro další typ karcinomu
» EK schválila nivolumab
» Výbor EMA doporučil ke schválení další přípravek obsahující nivolumab
» FDA rozšířila indikace nivolumabu
» FDA schválila nivolumab
» Bristol-Myers Squibb testuje s J&J kombinaci nivolumab/ibrutinib
» Bristol-Myers Squibb testuje s Novartis kombinaci nivolumab/ceritinib
» FDA udělila nivolumabu statut prioritní revize
» Bristol-Myers Squibb a Celgene spolupracují na klinickém hodnocení nivolumab/paklitaxel
» Japonská regulační autorita schválila jako první na světě nivolumab
» BMS ukončila předčasně klinické hodnocení, nivolumab exceloval
» BMS uzavřel klinickou spolupráci s Celldex Therapeutics
apaPODCAST

Podcastový tip

Antibiotický týden

Antibiotický týden 2010 v...

Antibiotický týden

Piotr Bohater

Current situation on the ...

Piotr Bohater

Tomáš Kříž

Student Exchange Programm...

Tomáš Kříž

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA:...

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA...

Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.

Slovenka roku 2012, aneb ...

Doc. RNDr. Magdaléna Fulm...

Inger Lise Eriksen

Current situation on the ...

Inger Lise Eriksen

RNDr. Marek Petráš

Novinky v očkování proti ...

RNDr. Marek Petráš

PharmDr. Stanislav Havlíček

Lékárníci mají svou Rozár...

PharmDr. Stanislav Havlíč...

Hana Pavlasová

Kompletní průvodce regist...

Hana Pavlasová

PharmDr. Marcel Jusko, Ph.D.

Lekárnici nahlas

PharmDr. Marcel Jusko, Ph...

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.