Rakouští lékárníci připraveni na e-medikaci, soukromí pacientů však musí být zachováno

Také v Rakousku se řeší elektronická databáze léčiv, nicméně odlišně od ČR. Cílem nemá být získání všech dat o všech pacientech. Na osobní data je zde kladen větší důraz.

Přístup přes E-Card

Lékový bezpečnostní pás, který je součástí plánované e-medikace v Rakousku a zároveň mezníkem v moderním používání léčiv, byl vyvinut lékárníky a už odzkoušen v rámci pilotního projektu. Jedná se o elektronickou databázi, která byla iniciována, vyvinuta, financována a testována v rámci pilotního projektu rakouskými lékárníky a připravena pro uvedení na trh.

Tato databáze, jejímž klíčem je rakouská E-Card (rakouská elektronická karta sloužící pro sociální pojištění), elektronicky kontroluje, zda jsou dané léčivé přípravky vhodné ke společnému užívání. Funguje jednoduše, bezpečně a ekonomicky. „Jsme už rok připraveni a podporujeme nyní rychlé zavedení a dodržování časového harmonogramu tří pilotních projektů, které jsou naplánovány na podzim,“ říká Mgr. Leopold Schmudermaier, vicepresident Rakouské lékárnické komory.

Lékař vidí všechny interakce

Letos na podzim mají lékárny, ordinace lékařů a nemocnice ve třech pilotních regionech v Rakousku získat připojení k nové e-medikaci. Při ní budou v lékárně evidována, na základě dobrovolnosti, všechna receptová i nereceptová léčiva daného pacienta. Pokud se objeví interakce, zjistí ošetřující lékař nebo nemocnice na první pohled, o který léčivý přípravek se jedná. Pokud se nevyskytnou žádné interakce, neobjeví se ani žádný příznak v databázi. Lékař tak vidí vše, co je nezbytné pro léčbu pacienta.

Lékárníci nechtějí lustrování pacientů

Úplný seznam všech léčiv, které pacient užívá, tj. i těch bez interakcí, lékárnická komora striktně odmítla z důvodů ochrany soukromí, protože se jedná o velmi citlivá data. To bude volbou na straně pacienta: „Nechceme připustit, aby se pacient stal průhledným. Pokud si někdo koupí vitamínový preparát, který nebude mít žádnou interakci, mělo by toto zůstat svobodnou volbu pacienta,“ objasňuje Schmudermaier.

Lékaři projekt stále blokují

Rakouská lékárnická komora vyzvala lékaře už několikrát během pilotního projektu lékového bezpečnostního pásu v Salcburku v roce 2007 k účasti. Tato výzva byla však pokaždé zamítnuta. Lékárníci tedy teď doufají, že lékařská obec konečně přestane blokovat projekt e-medikace tím, že neustále uvádí nové podmínky, a se bude moci konečně začít realizovat.

Zdroje informací:
ÖAK
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 18.10.2019, 11:50:06 - - -