Rakousko spouští testy e-medikace

Rakousko v polovině června úspěšně odstartovalo na Sympoziu Asociace rakouských sociálních pojišťoven projekt e-medikace.

Online kontrola na interakce

Nejdříve se jej budou dobrovolně v rámci pilotního projektu ve třech regionech (Reutte/Zams, Wels-Grieskirchen, Wien-Donaustadt) účastnit lékaři, lékárny, nemocnice a pacienti. Přitom se bude testovat, jak funguje v praxi on-line kontrola předepsaných léčiv na interakce s OTC léčivy, která pacient užívá.

Cílem je po úspěšném testovacím provozu systém rozšířit do celého Rakouska a ve střednědobém horizontu výrazně snížit počet poškození zdraví v důsledku nerozpoznaných interakcí.

E-card neobsahuje citlivá data

Technický základ pro tento systém tvoří vysoce bezpečný systém E-card, přičemž osobní údaje o léčivech nejsou na E-card samotné, ale jsou uloženy na lékovém kontě. E-card slouží jako přístupový klíč k lékovým údajům o pacientovi.

Sociální zabezpečení zaručuje bez ohledu na věk, příjem, sociální zázemí a vzdělání kvalitní zdravotní péči a bezpečnou penzijní péči. V současné době je asi 8,2 milionu oprávněných (pojištěné osoby a společně pojištění jejich rodinní příslušníci).

Nárok na ošetření ze zdravotního pojištění se lékaři zobrazí prostřednictvím systému E-card. Ta, jako přístupová karta, neobsahuje žádná zdravotní data, ale umožňuje lékaři zkontrolovat stav pojištění pacientů a využívání dalších služeb.

Asociace rakouských sociálních pojišťoven je organizační záštitou solidárního zdravotního, úrazového a důchodového pojištění v Rakousku.

Zdroje informací:
ÖAK
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 18.10.2019, 11:58:59 - - -