Za bojkot projektu e-Medikation sklidili rakouští lékaři tvrdou kritiku ze všech stran

Rakouská lékařská komora vyzvala své členy k bojkotu projektu e-Medikation, který kontroluje předepsaná léčiva s vydanými a také volně zakoupenými v lékárně a přispívá tak k vyšší bezpečnosti pacientů. Svůj krok zdůvodnila právními nejasnostmi okolo projektu.

Vysloužila si za to však tvrdou kritiku nejen ze strany poskytovatelů sociálního zabezpečení, ale i pacientů.

Svaz sociálního zabezpečení kritizuje lékařskou komoru

S tvrzením lékařů zásadně nesouhlasí Nejvyšší svaz rakouských poskytovatelů sociálního zabezpečení. Podle něj se velmi zasazuje o brzké vyřešení administrativních problémů tak, aby pilotní provoz mohl bez problémů pokračovat. Žádný již do projektu zapojený lékař prý nebude postižen důsledky rozhodnutí Spolkového úřadu pro veřejné zakázky.

Do vyjasnění situace volnost výběru

Až do zrušení smlouvy se zúčastněnými dodavateli lékařského SW byly téměř všichni lékaři vybaveni požadovaným SW. Lékaři, kteří se předtím dobrovolně přihlásili si mohou vybrat dodavatele podle vlastního výběru.

Svaz však odmítá, že by počet zúčastněných lékařů byl z těchto důvodů příliš malý. Pro vyhodnocení výsledků je podle odborníků dostačující i aktuální počet lékařů, lékáren a pacientů.

Komora záměrně používá dezinformace

Svaz ostře napadl lékařskou komoru, protože prý zneužila falešných informací a záměrných dezinformací k vyvolání zmatku mezi účastníky tak důležitého projektu s cílem zmařit úsilí řady jiných odborných lékařů, nemocnic a lékárníků v pilotních regionech.

„Pokud lékařská komora touto výzvou k bojkotu vyzývá své členy k odchodu z projektu a myslí si, že s tímto postojem – na rozdíl od všech dohod – významně přispěje ke zlepšení bezpečnosti pacientů, pak svaz udělá všechno pro to, aby společně s lékárnami a nemocnicemi projekt zabezpečil,“ uvádí se v prohlášení svazu.

Zástupci pacientů se přidali ke kritice lékařské komory

Výzva lékařské komory k bojkotu systému se nesetkala s pochopením ani u pacientů.

Zástupci sdružení rakouských pacientů vyzvali lékaře, aby přezkoumali své negativní postoje k projektu, protože projekt, který je důležitý z hlediska bezpečnosti rakouských pacientů, by neměl ztroskotat jen na právních nuancích, které vždy existují při administraci zadávání veřejných zakázek.

Pacienti chtějí a potřebují e-Medikation

Postoj lékařů je prý z pohledů zástupců pacientů ještě méně pochopitelný, když se vezmou v úvahu názory Rakušanů na celý projekt.

I za současné situace, kdy funguje pouze jako pilotní se podle průzkumu společnosti Oekonsult domnívá 74 % z nich, že základní myšlenka má smysl. Lékaři požadované ukončení dokonce odmítla výrazná většina – 84 % respondentů.

Pilotní projekt již zachránil 88 pacientů

Již první výsledky pilotního projektu ukazují, že projekt e-Medikation je přínosný pro zlepšení bezpečnosti pacientů. Zástupci pacientů konstatují, že v současné době při zapojení 6000 dobrovolníků bylo detekováno 88 závažných interakcí.

S pomocí e-Medikation se tak jednoznačně podařilo zabránit těžkému poškození, které by případně mohlo vést ke smrti.

„Tento fakt sám o sobě by měl stačit, aby lékaři pochopili jeho význam a podíleli se konstruktivně na zdárném průběhu pilotních projektů,“ dodávají zástupci pacientů.

Zdroje informací:
e-card
NÖ PPA
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 18.10.2019, 11:51:16 - - -