Otázka pro: Dannyho Neidela - jednatele Spolkové lékárnické komory Duryňska a iniciátora projektu ZetA® - Certifikovaná lékárna

Doposud jsme našim čtenářům představovali jen osobnosti z Česka. Vzhledem k tomu, že zajímavé projekty vznikají zejména za našimi hranicemi, rozhodli jsme se vyzpovídat německého lékárníka, jednatele Spolkové lékárnické komory Duryňska a iniciátora projektu ZetA® - Certifikovaná lékárna Dannyho Neidela (Landesapothekerkammer Thüringen, Thälmannstr. 6, 99085 Erfurt). Duryňští lékárníci jsou směrem k pacientům velmi vstřícní a snaží se svou péči o ně neustále zlepšovat. Před nějakým časem jsme i na stránkách Apatykáře (jako jediný český server) přinesli informaci o jejich akci Perspektive Apotheke. Faktem je, že v tomto směru se máme od nich ještě mnohé co učit.

Představte, prosím, podstatu Vašeho nového projektu ZetA® - Certifikovaná lékárna.
Systém managementu kvality (QMS) zaznívá jako požadavek od politiků a tvůrců zákonů. Z pohledu iniciátora, lékárníka Dannyho Neidela, představuje QMS každodenní proces vedoucí k úspěchu, který je nutno zdolat. S ZetA® je k dispozici od května 2004 QMS model, který zohledňuje specifické požadavky na lékárny a všechny kroky pravidelně kontroluje. ZetA® vychází z toho, že ke změně na QMS nemůže dojít po jednom receptu. Jde o základní jednání vedení lékárny, souvisejících organizací a s tím rovněž všech spolupracovníků, kteří přijdou ve výsledném procesu do styku se zákazníky. Systém je založen na dokumentaci provozu a jeho pravidelném přezkušování. Ve středu zájmu stojí samo- a nezávislá kontrola skutečného stavu. Pro majitele lékárny slouží ZetA® jako podnikatelský tréninkový program. Zákazníkům signalizuje ZetA® značka kvality od roku 2005 větší jistotu a důvěru k vedení každé jednotlivé lékárny.

Kdy, kdo a proč založil ZetA® certifikaci?
V Německu existují četné aktivity k zajištění kvality ve zdravotnictví. U všech ale chybí, kvůli rozdílnosti způsobu provedení při poradenství a certifikování podníků a také díky rozdílným regionálním vlivům na jednotný standard kvality lékárenské péče nebo standard při dalším vzdělávání, jednotná laťka pro lékárenskou kvalitu.
Dále šlo o analýzy rozdílných projektů a mezinárodních studií a uplatnění jejich výsledky v lékárenství. Cílem bylo díky kombinaci požadavků k internímu a externímu jištění kvality definovat jednotnou laťku pro kvalitu v lékárně.
Výsledkem bylo 5.5.2004 představení modelu ZetA® certifikace lékáren profesnímu vedení. V návaznosti na úspěšné projekty ve zdravotnictví jsou zřetelně silnější než dosud dány vhodnější postupy a požadavky na kvalitu farmaceutických služeb a tím v pravé podstatě oceněn obsah činnosti posuzované lékárny.

Jak je podporována ZetA® certifikace?
Jak ministerstvo zdravotnictví Duryňska, tak i spolkové ministerstvo zdravotnictví signalizovalo ve svých pozdravných slovech svou podporu. Z toho jsme velmi nadšeni.

Jaké aktivity směřující k propagaci projektu konáte?
Vedle pravidelného ZetA®-Fóra (výměna zkušeností mezi zúčastněnými lékárnami) existují speciální internetové stránky www.zeta-apotheke.de. Na nich najdete rovněž první vydání ZetA®-magazínu a také aktuální ZetA®-Newsletter. Ten informuje o aktuálním vývoji.

Popište, prosím, proces ZetA® certifikace.
Ve středu zájmu ZetA®-QMS stojí vedle sebe vlastní i další diagnózy současného stavu. ZetA®-manual obsahuje snadno pochopitelné a specifické indikátory kvality pro lékárnu.
Nejdříve si lékárna sama určí status quo svého stupně strukturní, procesní a požadované kvality. Z hodnocení vyplývají také požadavky klientů a výsledky analýzy spokojenosti pracovníků lékárny. Konečně následuje vnější hodnocení nezávislým auditorem. O tom, zda lékárna smí zavést ZetA® certifikát kvality platný tři roky, rozhoduje nezávislá certifikační komise.
Po třech letech ztrácí váš ZetA® certifikát svou planost. Následně musí lékárna certifikační proces obnovit, znovu jím projít a splnit následující předpoklady: Vedení lékárny musí minimálně 1x ročně učinit hodnocení všech kvalitativních procesů podle aktuálně dostupné verze ZetA®-manuálu a vše zdokumentovat. Jen tak celý tým určuje možnosti zlepšení, požadavky na změnu a vhodnost QMS.

Kolik lékáren je nyní přihlášeno do ZetA® certifikace?
V tomto roce se připravuje na ZetA® certifikaci už 50 lékáren. Tento velký zájem po zavedení značky ZetA® - certifikovaná lékárna vyznívá optimisticky.

Kolik lékáren je již certifikováno a jsou nějak označeny, jak je lidé poznají?
Od dubna 2005 zavedlo 34 lékáren certifikát kvality ZetA® (kvalita ve smyslu orientace na péči o pacienta). U příležitosti spuštění udělování certifikátu se sešlo v Jeně 31.3.2005 více než 170 lékárníků stejně tak i zástupců ministerstva zdravotnictví (spolkového i zemského) na odborném fóru "Člověk, vize, lékárna". Všechny certifikované lékárny jsou k nalezení na webových stránkách.

Jaké jsou výhody a přínosy pro pacienty a návštěvníky lékáren?
ZetA® certifikát kvality (jsou jím označeny) signalizuje od roku 2005 pacientům výhodu jistoty a důvěry v konání každé certifikované lékárny.

Je ZetA® certifikace jenom v Duryňsku, nebo se očekává rozšíření do celého Německa?
ZetA® ručí za naši snahu po dlouhodobém etablování lékárensky specifického QMS. Záměrem našeho kroku vpřed v Duryňsku je, obzvláště na pozadí rozvoje v nemocnicích a lékařských okrscích, znovu otevřít diskuze o obsahu známky kvality. Cílem je jednotný postup, jednotná kritéria kvality a jednotný výstup, tj. jednotná známka kvality pro celé Německo.

Jaké jsou reakce od lékárníků? Budou mít certifikované lékárny nějakou výhodu např. u zdravotních pojišťoven?
Poněvadž v současnosti není ještě pro lékárny žádná zákonná povinnost prokazovat své jištění kvality, je účast v ZetA® certifikaci dobrovolná. Lékárny nemají žádné finanční výhody z této akce. I naproti tomu však trvá velká odezva od lékárníků. Dokazuje to rovněž fakt, že QMS školení byla již během jediného týdne plně obsazena.

Děkuji za rozhovor.
(Rozhovor vedl: PharmDr. Martin Dočkal)
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 22.01.2019, 02:39:45 - - -