Od července 2015 společné logo pro evropské online lékárny

FOTO: European Commission

Evropská komise dnes oficiálně představila logo, které umožní pacientům identifikovat schválené internetové lékárny poskytující schválené léčivé přípravky. Logo se objeví na webových stránkách všech legálních e-lékáren v Evropské unii (EU) a bude odkazovat na internetové stránky příslušných národních lékových úřadů, kde budou uvedeny všechny legálně působící e-lékárny v dané zemi.

Protipadělková směrnice

Zavedení tohoto loga pro e-lékárny bylo představeno v nové směrnici o padělaných léčivých přípravcích 2011/62/EU, která vstoupila v platnost v lednu 2013. Padělané léčivé přípravky mohou být neúčinné nebo zdraví škodlivé. Mohou mít falešné složení, zdroj původu či doprovodné dokumenty.

Jak uvedl Tonio Borg, evropský komisař pro zdraví, společné logo pro e-lékárny má spotřebitelům zajistit bezpečnost nákupu léčiv přes internet.

Červenec 2015

Nařízení o zřízení nového loga by mělo vstoupit v platnost do konce července 2014 a členské státy budou mít jeden rok na přípravu pro jeho použití.

Vnitrostátní regulační orgány v EU vytvoří na svých internetových stránkách seznam všech legálně fungujících e-lékáren a dalších autorizovaných prodejců léčiv v jejich zemi. Stránky Evropské lékové agentury pak budou poskytovat odkazy na tyto seznamy.

Směrnice o padělaných léčivých přípravků rovněž předpokládá, že členské státy realizují kampaně s cílem zvýšit povědomí o logu a nebezpečí padělaných léčivých přípravků.

Fenomén padělaných léčivých přípravků je, bohužel, na vzestupu na celém světě, padělají se velmi často drahé léčivé přípravky (cytostatika či antivirotika).

Přestože má EU silný regulační systém, hrozba, že se padělaná léčiva dostanou do legitimního distribučního řetězce v EU je stále vyšší (viz. nedávné případy ukradených léčiv v Německu, Itálii, Turecku ad.).

Reálná ochrana?

Logo pro evropské e-lékárny bylo poprvé představeno koncem roku 2012 a bylo mj. předmětem sporu Svazu lékárníků EU (PGEU) s Evropskou komisí. Ten totiž považoval za nešťastné použití zeleného kříže v původním návrhu, protože nařízení nerozlišuje mezi lékárnami a jinými prodejci působícími v některých zemích.

Stejně tak se PGEU domnívá, že nebude žádná záruka toho, že jak logo samotné, tak seznam legálně fungujících lékáren a prodejců vyloučí riziko padělků.

Stejně tak ani link pro ověření pravosti e-lékárny nezajistí, že na něj uživatelé opravdu kliknou a prodejce ověří. PGEU poukazuje na snadnou zneužitelnost a umístění loga na stránkách nelegálních prodejců, ostatně se zneužitím loga se tato organizace sama setkala.

Zdroje informací:
APATYKÁŘ®
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 19.09.2019, 17:59:41 - - -