Rakousko je plošně vybaveno zdravotní kartou

V Rakousku již patří poukazy zdravotního pojištění minulosti. Nová zdravotní karta (tzv. e-card) je zde a přináší výhody pro pacienty, lékaře, zaměstnavatele a rovněž pro sociální pojištění. Systém e-card vytváří široké propojení zdravotnictví v celém Rakousku a souběžně infrastrukturu pro řadu budoucích projektů.

Během 6 měsíců vybaveno 8 mil pojištěnců a téměř 12000 lékařů

Na 30. květen 2005 připadl start pro elektronickou budoucnost zdravotnictví - začalo rozesílání karet po celém Rakousku a vybavování lékařských ordinací infrastrukturou pro e-card (čtečky, GINA-box). O půl roku později má už každý občan Rakouska osobní e-kartu - v první emisi bylo vydáno okolo 8 mil karet. Koncem roku 2005 bude všech 11700 ordinací participujících na systému sociálního pojištění napojeno na systém e-card. Přes e-card systém se bude odvíjet denně kolem 280-350 tisíc kontaktů s pacienty.

E-karta je více než jen "elektronický poukaz na zdravotní pojišťovny"

Pro pacienty je e-card více než jen poukaz zdravotního pojištění ve formátu platební karty, je rovněž klíčem ke zdravotnímu systému. Na kartě jsou nyní uložena výhradně osobní data držitele karty jako jsou jméno a příjmení, číslo zdravotního pojištění, ale žádná zdravotní data. Informace o tom, zda pacient je pojištěn a u jaké zdravotní pojišťovny je pojištěn je získána online z e-card systému.
Dodatečně je e-card připravena pro nasazení jako občanský průkaz (od 31.10.2005 jsou příslušné funkce k dispozici). Rakousko je tak první zemí na světě, která vydá celoplošně občanský průkaz. Takto může každý občan po úspěšné certifikaci své e-card právo používat služby e-government.
Na zadní straně e-card se nachází průkaz evropského zdravotního pojištění. Nahrazuje zahraniční poukaz zdravotního pojištění pro uznání požadavku na lékařské výkony při přechodném pobytu (např. na dovolené) v členských zemích EU, zemích evropského hospodářského prostoru a Švýcarsku.

Zvláštnosti rakouského e-card systému

Pokud se berou v úvahu podstatná kriteria, ukazuje se zřetelně náskok rakouské e-card. Její síla tkví v její bezpečnosti (žádné citlivé údaje nejsou uloženy na kartě), její funkcionalitě jako občanský průkaz a jejímu potenciálu vzhledem k množství budoucích použití ve zdravotním sektoru.

Zdroje informací:
Chipkarte.at
Österreichische Sozialversicherung
Presseportal
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 19.09.2019, 11:55:40 - - -