Norské lékárny spustily za účasti ministra nové poradenství pro astmatiky

FOTO: Bent Høie

Norský ministr zdravotnictví Bent Høie se byl osobně v lékárně podívat na spuštění nové služby poradenství pacientům s astmatem a CHOPN. Veřejné lékárny za každé poradenství u nového pacienta dostanou 80 NOK.

Znalostí lékárníků je třeba využít

Norský ministr navrhl odměnu za specializované lékárenské poradenství před rokem a poslanci loni schválili v letošním rozpočtu sumu 5 mil. NOK na poradenství pacientům s astmatem a CHOPN.

Norsko tuto službu spustilo 1. března 2016 a ministr se šel osobně na prováděné poradenství podívat do jedné z lékáren sítě Apotek 1 (Phoenix) v hlavním městě. Jak uvedl, lékárníci mají velmi široké odborné znalosti a těch je potřeba využít.

Podle něj je velmi dobře, že se službu v lékárnách podařilo prosadit. Pacienti sice mohou být prvotně instruováni u lékaře, ale pokud má pacient inhalátor poprvé, může být zmaten a ne vše si zapamatuje.

Podrobnější poradenství

Doufá tedy, že službu ocení i pacienti, protože považuje za vhodné, aby byla standardně prováděna i v lékárně. Zahrnuje podrobnější edukaci o použití inhalátorů. Lékárník při rozhovoru vyhodnotí, zda pacient skutečně pochopil pokyny lékaře, popř. co je potřeba, vysvětlí znovu.

Pokud pacient inhalátor nikdy předtím neměl, lékárník mu důkladně vysvětlí princip a správnou inhalační techniku. Ukáže mu také, jak poznat, kdy je inhalátor prázdný, jak jej uchovávat (popř. čistit) a upozorní jej také na nutnost důkladného vypláchnutí úst po pužití.

Za každé takové poradenství u nového pacienta dostanou lékárny 80 NOK.

Posílení farmaceutické péče

Jak před měsícem exkluzivně informoval portál APATYKÁŘ®, norský parlament projednal zprávu o lékové politice.

V této souvislosti se v budoucnu více spoléhá na posílení farmaceutických služeb, jako jsou revize léčiv, detailní konzultace u nově užívaných léčiv a personalizované lékové informace.

Farmaceuti by měli zastávat v léčbě pacientů podstatnější roli. Ministr zdravotnictví Bent Høie ke zprávě uvedl, že vláda chce využít veškeré kvalitní prostředky ve zdravotnictví k dosažení cílů své zdravotní politiky. A lékárny jsou jedny z nich.

Jsou vzhledem k velmi dobré dostupnosti v primární péči předurčeny k informování pacientů o správném užívání léčivých přípravků. Protože mají lékárníci komplexní odborné znalosti o léčivech, které pacienti mohou využít, měla by tato skupina hrát v péči o ně zásadní roli.

Studie efektivity poradenství

V polovině tohoto roku mají být rovněž předloženy kompletní výsledky ze studie, která má ověřit efektivitu lékového poradenství. Tzv. služba Medisinstart nabízí dva navazující rozhovory s lékárníkem, 1-2 týdny a 3-5 týdnů po výdeji nového receptového léčiva.

Do studie bylo zařazeno celkem 1500 pacientů a cílovou skupinou byli pacienti, kteří začínají užívat léčivé přípravky na srdce a cévy. Konkrétně byla předmětem zájmu nová léčiva snižující srážlivost krve a vybraná antihypertenziva a statiny.

Compliance zejména v této skupině léčiv je totiž pro pacienty zásadní. Současně má konzultace velký význam i tehdy, pokud pacienti užívají přípravky nesprávné nebo je užívat nechtějí.

Výsledky z této studie mají mj. sloužit k podpoře odměňování lékáren za služby namísto maržového systému.

Zdroje informací:
APATYKÁŘ®
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 21.05.2019, 18:00:11 - - -