Po razii obviněno za podvody na zdravotní péči ve výši 900 mil. USD 301 osob

FOTO: APATYKÁŘ®

Jednotka proti podvodům na zdravotní péči provedla další rozsáhlou celonárodní akci ve 36 amerických federálních obvodech. Výsledkem je 301 obviněných osob, včetně 61 lékařů, zdravotních sester a dalších zdravotníků (jen samotných lékařů bylo 29) včetně lékárníků, za jejich údajnou účast na těchto podvodech v rámci státního sociálně pojistného programu pro seniory (65 let a více) v celkové výši přibližně 900 mil. USD.

Zbytečná či neposkytnutá péče

Kromě toho Centrum pro služby Medicare a Medicaid služby pozastavilo s okamžitou platností platby řadě poskytovatelů. Tato koordinovaná razie je největší v historii, a to jak z hlediska počtu obžalovaných, tak i výše ztrát.

Obvinění padla za řadu trestných činů souvisejících s podvody na zdravotní péči, včetně spiknutí s cílem spáchat podvod na zdravotní péči, porušování protikorupčního zákona, praní špinavých peněz a krádeží identity.

Obvinění jsou založena na různých údajných podvodech zahrnujících léčebné procedury a služby, včetně domácí zdravotní péče, psychoterapie, fyzické a pracovní terapie, trvalých zdravotních pomůcek a ​​receptových léčiv.

Více než 60 zatčených je obviněno z podvodu v souvislosti s benefitním programem Medicare pro preskripční léčiva (tzv. část D), což je celkově nejrychleji rostoucí segment programu Medicare.

Podle soudních dokumentů se obžalovaní měli podílet na systémech předkládání falešných nároků na úhradu z programů Medicare a Medicaid za léčbu, která byla z lékařského hlediska zbytečná a často nebyla poskytnuta.

V mnoha případech měli náboráři pacientů, příjemci programu Medicare a další účastníci podvodných systémů platit úplatky v hotovosti výměnou za poskytnutí pojistníkům informací pro poskytovatele, aby mohli předložit podvodné nároky na úhradu za služby, které byly z lékařského hlediska zbytečné nebo nebyly nikdy provedeny.

Celkově jsou lékaři, lékárníci, zdravotní sestry, další zdravotníci, vlastníci poskytovatelů zdravotní péče a další obviněni z podání podvodných nároků na úhradu za celkem 900 mil. USD.

Domácí péče, lékárny, karusely

Na Floridě bylo obviněno celkem 100 obžalovaných za různé podvody v celkové výši 220 mil. USD. Jednalo se o podvody v oblasti domácí péče a lékárenství. V jednom případě zaplatil program Medicare za neprovedenou či zbytečnou péči včetně péče poskytnuté za úplatek šesti společnostem více než 24 mil. USD.

V jižním obvodě státu Texasu bylo obviněno 24 osob za podvody v celkové výši přes 146 mil. USD, mj. jeden lékař s nejvyšším počtem doporučení k domácí péči. Následně bylo zjištěno, že lékař se účastnil podovodného systému účtování neposkytnuté a zbytečné péče, kdy Medicare za ni vyplatil 38 mil. USD.

V severním obvodě státu Texas bylo obviněno 11 osob za podvody v celkové výši přes 47 mil. USD. V jednom případě za lékaře prováděly služby nelicencované osoby, přičemž péče byla účtována, jako by ji prováděl lékař. Na základě toho Medicare vyplatil neoprávněně 23,3 mil. USD.

V centrálním obvodě California bylo obviněno 22 osob za podvody ve výši 162 mil. USD. V jednom případě lékař za zbytečné zákroky naúčtoval Medicare 12 mil. USD.

Ve východním obvodě Michigan bylo obviněno 19 osob za jejich účast na podvodech ve výši 114 mil. USD. Jeden z poskytovatelů účtoval nejen lékařsky zbytečnou péči, ale i preskripci návykových látek za účelem krádeže za více než 36 mil. USD.

Ve středním obvodě Florida bylo obviněno 15 osob, které se účastnily různých podvodných systémů propojených s lékárnou zaměřenou na přípravu léčiv v celkové výši 17 mil. USD. V jednom případě provozovatel kliniky naúčtoval Medicare 8 mil. USD za drahé infúzní léčivé přípravky, které však nikdy nenakoupil a neaplikoval pacientům.

V severním obvodě Illinois bylo obviněno 6 osob za poskytování nadbytečných zákroků za více než 12 mil. USD. Mj. také za účast na podvodném karuselovém systému spoluvlastněných klinik, které si vzájemně mezi sebou doporučovaly a předávaly pacienty, aby si mohly péči ve skutečnosti poskytnutou pouze jednou účtovat opakovaně.

Ve východním obvodě New York bylo obviněno 10 osob za jejich účast na podvodech ve výši 86 mil. USD. Kliniky za úplatek lákaly pojištěnce a ve skutečnosti neposkytnutou péči si účtovaly na Medicare. Peníze z výnosů pak vypraly přes několik fiktivních společností. Mezi obviněnými byl rovněž lékárník provozující 9 lékáren, který na účtoval Medicare 8,5 mil. USD za fiktivně předepsaná léčiva.

Ve východním obvodě Louisiana byly obviněny 3 osoby za podvody na domácí péči. Za úplatky náborářům byli vybráni pacienti, jejichž lékařské záznamy byly upraveny tak, aby bylo možné si účtovat domácí péči. Ta jim přitom nebyla nikdy poskytnuta.

Kromě uvedených akcí provedlo své akce také 26 úřadů prokurátorů v 8 dalších obvodech. Opět se jednalo převážně o účtování nadbytečné a nikdy neposkytnuté zdravotní a domácí péče, uplácení výměnou za doporučování pacientů, nákup zdravotních údajů pacientů, na které se účtovala podvodně péče, zneužívání léčiv a zpronevěra.

V jednom případě v jižním obvodě California byli obviněni mj. lékař a lékárník, kdy lékárník lékaře uplácel, aby předepisoval trvalé zdravotní pomůcky a individuálně připravované krémy, ačkoli to nebylo medicínsky nutné. Podvodnou fakturací na Medicare si tak přišel na 27 mil. USD.

HEAT – horko pro podvody

Operace jednotky proti podvodům na Medicare jsou součástí vládního tlaku na boj proti podvodům na zdravotní péči v rámci vládní iniciativy Health Care Fraud Prevention and Enforcement Action Team (HEAT). Ta byla vyhlášena v květnu 2009 a spolupracují na ní Úřad generálního prokurátora a Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb. Zaměřuje se na podvody v rámci Medicare a Medicaid.

Od svého vzniku v březnu 2007 už jednotka obvinila v devíti lokalitách kde působí více než 2900 obžalovaných, kteří dohromady podvodně účtovali v rámci programu Medicare více téměř 8,9 mld. USD.

Včetně dnešní akce bylo obviněno téměř 1200 osob v národních operacích, které byly zainteresovány na podvodných fakturacích v celkové výši více než 2,5 mld. USD. Tato akce zahrnuje podruhé také lokality mimo těch, kde jednotka působí, z nichž bylo obviněno 82 osob.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 19.01.2019, 04:32:18 - - -