Polská revoluce dokončena – Senát schválil „lékárny lékárníkům“

FOTO: Apteka Centrum Zdrowia

Polský Senát dnes schválil novelu farmaceutického práva a to v plném znění, ve kterém ji schválil 7. dubna 2017 Sejm. Nyní již čeká pouze na podpis polského presidenta. Do polského lékárenství přináší revoluční změny, které zásadně omezují vlastnictví a provozování lékáren. Změny se týkají pouze nových lékáren.

Včera ve večerních hodinách Senát schválil usnesení o přijetí novely farmaceutického práva beze změn tak, jak navrhl jeho Výbor pro hospodářství a inovace a Výbor pro zdraví. Dnes v podvečer následovalo závěrečné hlasování, ve kterém se pro novelu vyslovilo 47 senátorů, 32 bylo proti a 4 se zdrželi hlasování.

Lékárny lékárníkům

Podle novely získá nově povolení k provozování lékárny výhradně lékárník. Buď jako samostatný podnikatel (OSVČ) nebo ve společnosti, jejímž jediným oborem podnikání je provoz lékárny a partnery jsou pouze lékárníci, kteří mají právo výkonu profese.

Tímto ustanovením se má docílit eliminace komerčního a neetického jednání některých subjektů, které lékárny pouze vlastní z obchodních účelů bez patřičného zdravotnického účelu poskytování lékárenské péče.

Ustanovení vychází z dříve zvažovaného umírněnějšího návrhu Ministerstva zdravotnictví zavést po vzoru Maďarska 51% podíl lékárníka na vlastnictví lékárny. Stejnou cestou se vydalo také Estonsko, ve kterém by ke změně ve vlastnictví lékáren mělo dojít k 1. dubnu 2020.

Demo- a geografické kritérium

Návrh rovněž zavádí omezení počtu lékáren podle počtu obyvatel – na jednu lékárnu budou připadat maximálně 3 tis. obyvatel. Toto pravidlo se nebude uplatňovat v oblastech, kde je lékáren nedostatek. Zde by bylo možné otevřít lékárnu, pokud je nejbližší lékárna vzdálena více než 1 kilometr.

Tato dvě pravidla fungující propojeně mají zajistit rovnoměrnější rozložení lékáren v zemi a ne jejich koncentraci pouze v silných městských aglomeracích. Současný systém nebere v úvahu potřebu pacientů, ale ekonomické hledisko.

Poslanci se inspirovali ohledně demografických a geografických pravidel např. v Itálii, Francii, Rakousku, Portugalsku či Maďarsku.

Čtyři lékárny na provozovatele

Podle novely může navíc jeden provozovatel (samostatný lékárník či společnost) provozovat maximálně čtyři lékárny. Povolení k provozu není uděleno v případě, že partner, akcionář či společník již je partnerem v jiné společnosti, která lékárny vlastní. Tj. maximální počet je platný absolutně na osobu, nikoli počet společností.

Komora jásá

Za návrhem stojí poslanci vládní strany Právo a Spravedlnost. Návrh jednoznačně přivítala Polská lékárnická komora, které se podařilo současné politiky přesvědčit i v řadě dalších záležitostí. Ať již se jedná o prodej léčiv mimo lékárny, uplatňování tzv. 1% limitu počtu lékáren na provozovatele v daném vojvodství či boj s dumpingovými cenami.

Podle komory jde jednoznačně o krok správným směrem, který by mohl zvrátit naprosto tragickou situaci na polském lékárenském trhu. Přitom nebrání hospodářské soutěži, ale eliminuje některé patologické znaky liberalizace.

Komora rovněž očekává, že lékárnám navrátí zdravotnický charakter, nad kterým v současnosti převažuje obchodní, a zamezí vytváření oligopolů, které jsou již na dnešním trhu patrné.

Jak uvádí komora, zatímco v roce 2004 působilo na polském trhu 45 sítí lékáren, dnes je jich už 390. Komora má obavu především z řetězce Dr. Max, který je, podle ní, velmi dravý a rychle zvyšuje podíl na trhu, což je vidět mj. i v dalších zemích kde působí (ČR a SR).

Podnikatelé proti

Naproti tomu sdružení Konfederacja Lewiatan, zástupce polských regionálních průmyslových zaměstnavatelů, stejně jako řada dalších zástupců podnikatelských subjektů a lékárenských sítí návrh kritizuje jako protiústavní.

Návrh, podle nich, jednoznačně podkopává ústavní princip sociálně tržní ekonomiky založené na svobodě podnikání a ochraně majetku a nabytých práv. Ohrožuje rovněž investice zahraničních společností, protože zavádí regulační překážky a vytváří tak privilegovanou skupinu lidí provádějící určitý druh ekonomické činnosti.

Především však ohrožuje zdraví polských občanů, protože omezuje přístup k léčivým přípravkům. Podnikatelé rovněž odmítají argument o nadvládě sítí a zahraničního kapitálu. Ze současných 390 sítí lékáren je 385 vlastněno polskými majiteli. Navíc se rozvíjejí menší a střední sítě, nikoli největší.

Novela jde nyní k podpisu polskému presidentovi a platit by mohla již od června 2017. Nová pravidla se každopádně týkají pouze nově schvalovaných lékáren. Stávajících lékáren se nijak nedotknou.

Tuto informaci přinesl exkluzivně portál APATYKÁŘ®, jediné české zpravodajské médium orientující se více než 17 let čistě na oblast farmacie a lékárenství a základní zdroj informací pro práci profesionálů v oblasti farmacie.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 20.02.2019, 11:36:29 - - -