Norský regulátor chce tříletý odklad pro vyhodnocení lékárenských služeb

FOTO: Bent Høie

Norský ministr zdravotnictví Bent Høie připustil, že zvažuje v připravovaném rozpočtu na příští rok vyčlenit další peníze na nové služby zaměřené na pacienta v lékárnách. To by mohlo znamenat zásadní průlom pro jejich prosazení v budoucnu. Regulační orgány jsou však v podpoře opatrné.

Veřejně hrazená ano, ale…

Ministra k tomu vedou doporučení vydaná Zdravotním ředitelstvím k pilotním projektům realizovaným v norských lékárnách. To nyní předložilo svá doporučení ohledně služby Medisinstart a poradenství pro astmatiky Ministerstvu zdravotnictví, které obě služby vyhodnotí v souvislosti s alokací částky v rámci státního rozpočtu na rok 2018.

Obě služby jsou konkrétním výsledkem zprávy o léčivech prezentované ministrem zdravotnictví před dvěma lety. Jejími klíčovými body jsou správné používání léčivých přípravků a inovace.

Ředitelství doporučuje, aby iniciační poradenství před nasazením nového léčiva (služba Medisinstart) byla zavedena pro definované skupiny pacientů jako veřejně financovaná služba v norských lékárnách.

Současně však doporučuje, aby tento pilotní projekt i projekt inhalačního poradenství pokračovaly jako zkušební další tři roky, než bude učiněno konečné rozhodnutí, zda by měly skutečně fungovat trvale.

Ředitelství je také přesvědčeno, že by služba Medisinstart měla zahrnovat pacienty s kardiovaskulárním onemocněním a také ty, kteří začínají užívat perorální antitrombotika, antihypertenziva a/nebo statiny, kdy lékař očekává problémy při dodržování farmakoterapie. Chce proto zvážit, zda by měla být rozšířena i na další skupiny chronicky nemocných pacientů, podobně jako je tomu ve Spojeném království a Dánsku.

Každopádně lékárníci mají, podle něj, odborné předpoklady a znalosti k tomu, aby pomohli pacienty edukovat o správném používání léčivých přípravků s cílem zajistit a posílit léčbu.

Na doporučení lékaře

Podle Norské lékárnické asociace má nyní ministr jedinečnou šanci stát se historicky prvním ministrem, který staví zájmy pacientů na první místo a umožní jim využívat specializované poradenství při započetí nové léčby určitými léčivy.

Nelíbí se jí ale podmínka Zdravotního ředitelství, aby službu rozšířeného poradenství u pacientů, kteří začínají užívat nový léčivý přípravek doporučoval lékař. Podle ředitelství je totiž za stav pacienta zodpovědný právě lékař, proto by mělo být rozhodnutí o doporučení této služby ponecháno výhradně na něm.

S tím asociace zásadně nesouhlasí. Podle ní pacienti nejlépe znají své potřeby a proto by měli mít možnost o službu Medisinstart sami požádat v lékárně. Dosavadní zkušenosti ukazují jasný přínos pro pacienty.

Asociace nemá problém s tím, aby byl praktický lékař o proběhlé konzultaci informován, ale nechápe důvody Zdravotního ředitelství, proč by měl službu v lékárně výhradně doporučovat lékař.

Odklad další tři roky

Stejně tak ředitelství doporučuje i službu poradenství k inhalátorům pro astmatiky a pacienty s CHOPN se stejnou podmínkou – prodloužit pilotní projekt o další tři roky před přijetím konečného rozhodnutí, zda službu mezi veřejně financované zařadit.

To příliš nechápe lékárnická asociace, když zkušenosti po prvním roce jasně dokazují efekt služby – 7 z 10 pacientů používal inhalátory před konzultací chybně. Po edukaci naopak 76 % inhalátor používalo správně. Není proto pravděpodobné, že by se v průběhu dalšího času měly nějak významně měnit.

Ředitelství opět doporučuje, aby byla služba zahájena lékařem, lékárníkem nebo pacientem samotným a měla by být poskytnuta zpětná vazba z lékárny lékaři pacienta. Sdílení informací je zásadní, protože současný právní stav nedefinuje podobné zdravotní služby.

Jakou roli budou lékárníci v budoucnu hrát v primární zdravotní péči by mělo být vyhodnoceno tak, aby se nevytvářely roztříštěné služby a také je třeba definovat oblasti, v nichž mohou lékárníci přispět v nákladově efektivní péči.

Medisinstart

Medisinstart je inovativní lékárenská služba rozšířeného poradenství u pacientů, kteří začínají užívat nový léčivý přípravek, jejímž cílem je zvýšit compliance. A výsledky ukazují, že služba má smysl.

Pacientům využívajícím tuto službu byly nabídnuty dva navazující rozhovory s lékárníkem, 1-2 týdny a 3-5 týdnů po výdeji nového receptového léčiva. Následné konzultace jsou strukturovány v rámci seznamu daných otázek, které má lékárník k dispozici. Otázky umožňují vedení rozhovoru o správném užívání nového léčivého přípravku, co dělat při vynechání dávky a jak zabránit či ulevit od běžných vedlejších účinků.

Medisinstart také poskytuje možnost k řešení případných nedorozumění a špatnému pochopení užívání přesně podle potřeb pacienta. Lékárník konzultace cíleně a podle přesně stanoveného postupu dokumentuje a zaznamenává také, která opatření si pacient a lékárník souhlasili.

Opatření uvedená v prvním rozhovoru pak navazují ve druhém. Lékárenské poradenství o správném užití léčiv a pomoc při řešení jednoduchých problémů či obav v raném stadiu pomáhá pacientovi získat dobrou kontrolu nad svou léčbou.

Poradenství k inhalátorům

V březnu 2016 spustilo Norsko další novou službu poradenství pacientům s astmatem a CHOPN. Zahrnuje podrobnější edukaci o použití inhalátorů, přičemž lékárník při rozhovoru vyhodnotí, zda pacient skutečně pochopil pokyny lékaře, popř. co je potřeba, vysvětlí znovu.

Pokud pacient inhalátor nikdy předtím neměl, lékárník mu důkladně vysvětlí princip a správnou inhalační techniku. Ukáže mu také, jak poznat, kdy je inhalátor prázdný, jak jej uchovávat (popř. čistit) a upozorní jej také na nutnost důkladného vypláchnutí úst po pužití.

Veřejné lékárny za každé takové poradenství u nového pacienta dostanou 80 NOK. Za rok jejího fungování službu využilo na 50 tis. pacientů.

Protože se u norského ministra Benta Høie lékárníci těší poměrně značné vážnosti, šel se osobně na úvod na prováděné poradenství podívat do jedné z lékáren sítě Apotek 1 (Phoenix) v hlavním městě. Při té příležitosti uvedl, že lékárníci mají velmi široké odborné znalosti a těch je potřeba využít.

Výsledky obou projektů mají následně posloužit jako podklad pro jednání zástupců lékárníků s vládou o novém systému odměňování lékáren. Norští lékárníci si již dlouhou dobu uvědomují, že maržový systém není vzhledem ke stále snižujícím se cenám i nízko nastaveným hodnotám odpovídající a snaží se vládu přesvědčit k přechodu na jiný systém.

Věří proto, že výsledky oficiálně dokumentované studie jejich argumenty podpoří a stát zařadí tyto služby mezi standardně veřejně financované služby.

Tuto informaci přinesl exkluzivně portál APATYKÁŘ®, jediné české zpravodajské médium orientující se více než 17 let čistě na oblast farmacie a lékárenství a základní zdroj informací pro práci profesionálů v oblasti farmacie.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 19.01.2019, 04:32:30 - - -