Dánsko spustí povinnou elektronickou preskripci od dubna

FOTO: Danmarks Apotekerforening

Dánsko je dlouhodobě, podobně jako další země skandinávského regionu, lídrem v elektronizaci lékárenství. Od října 2017 je zde elektronická preskripce důrazně preferována a od letošního dubna pak bude povinná. Recepty jsou však v Dánsku z velké části elektronické již několik let.

Formální povinnost

Bude tak další z rychle přibývajících zemí s povinnou e-preskripcí. Důvodů, jak uvádí dánská vláda, je celá řada. Především úspora nákladů a přehled preskripce pro lékaře.

Zatímco v ČR lékařské a lékárnické organizace elektronizaci dlouhodobě odmítají (u české lékárnické profesní organizace nastal částečný obrat až teprve na přelomu roku), v Dánsku je tomu přesně naopak. Země je obecně v digitálních službách hodně vepředu a nejinak je tomu i v oblasti zdravotnictví.

Nové vládní nařízení, které vstoupilo v platnost 1. října 2017, proto zavedlo jejich povinnou preferenci. De facto jen formálně, protože lékaři zde elektronické recepty předepisují z drtivé části již delší dobu.

Obdobně jako v jiných zemích jsou očekávané přínosy především v korektním přenosu dat a minimalizaci padělání.

Seznam výjimek není

Od dubna 2018 pak musejí lékaři povinně předepisovat e-recepty na všechny hrazené léčivé přípravky, na léčiva vyžadující zvláštní dohled (návykové a psychotropní látky) a léčivé přípravky pro individuální jednodávkové systémy (blistrování).

I nadále bude možné vystavit ve výjimečných případech papírové, telefonické či faxové recepty. Předpokládá se však, že jich bude naprosté minimum.

Konkrétně se uvažuje o využití při návštěvní službě, nedostupnost sítě apod. Z českého pohledu je jistě zajímavé, že nařízení nestanovuje žádný konkrétní seznam výjimek.

Jak zjistil portál APATYKÁŘ® dotazem u dánských kolegů, důvod je prostý – nelze jednoduše definovat zcela všechny případy, které mohou nastat. Vláda proto spoléhá na přístup lékařů, kteří systém nechtějí nijak bojkotovat a naopak dlouhodobě využívají jeho výhod.

Jediné omezení je stanoveno u faxových receptů, kdy bude možné odeslat pouze jeden. V případě několika receptů či opakovaných musejí být rovněž v elektronické formě.

Veterináři papírově

Jediní, kdo budou moci i nadále předepisovat papírové, telefonické či faxové recepty, jsou veterináři. Je to logické z podstaty jejich profese, kdy řada z nich pracuje velkou část dne mimo ordinaci.

Majiteli zvířete je budou moci zaslat emailem. Takový recept ale musí mít formu zašifrovaného elektronicky podepsaného PDF dokumentu.

Úřady nicméně upozorňují, že veterináři mohou být vzhledem k možnosti vystavovat papírové recepty předmětem širších kontrol, především s ohledem na preskripci návykových látek.

Digitální Dánsko

Dánsko má, obdobně jako další severské země, zdravotní systém elektronicky propojený, kdy se pacient prokazuje svým NemID, což je dánský digitální podpis pro veřejné a soukromé služby na internetu.

Dánové jsou obecně v digitálních službách velmi progresivní a pacienti ani lékárníci nemají nic ani proti internetovým lékárnám. Ty, stejně jako digitalizace, mají jednoznačnou podporu Dánské lékárnické komory. Ostatně téměř všechny hlavní lékárny v celém Dánsku (cca 240) mají svou e-lékárnu.

Boom začal před několika lety v souvislosti s částečnou liberalizací lékárenských služeb. Lékárníci používají nezřídka internetový prodej léčiv (všech) jako důvod, proč by vláda neměla liberalizovat provozování lékáren, ale naopak ponechat jejich vlastnictví stále v rukou lékárníků.

Argumentují, že se dostupnost lékárenské péče zvýšila (i ve venkovských oblastech), přičemž nedošlo k žádnému ohrožení pacientů z hlediska odborného poradenství nebo poskytování lékárenských služeb.

Dánsko, obdobně jako další skandinávské země, nešlo cestou odmítání digitalizace a používání online služeb, ale lékárníci aktivně využili moderních technologií ve svůj prospěch, což přivítali především pacienti.

Tuto informaci přinesl exkluzivně portál APATYKÁŘ®, jediné české zpravodajské médium orientující se více než 18 let čistě na oblast farmacie a lékárenství a základní zdroj informací pro práci profesionálů v oblasti farmacie.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 18.10.2019, 11:50:55 - - -