Singapurští lékárníci budou předepisovat léčivé přípravky

FOTO: APATYKÁŘ®

Lékárníci a zdravotní sestry v Singapuru získají od července kompetenci předepisovat recepty na léčivé přípravky, aniž by je musel primárně předepsat lékař. Tuto kvalifikaci získají po tříměsíčním tréninku, který organizuje Národní univerzita v Singapuru. Kurzů, které začaly v polovině března, se účastní prvních 38 účastníků.

Pomoc v praxi

Projekt součástí programu na zvýšení přístupu pacientů ke kvalitní zdravotní péči. Podle singapurského ministra zdravotnictví je nutné udržovat krok s dobou a revidovat pravidla s cílem umožnit zkušeným a kvalifikovaným zdravotním sestrám a lékárníkům legálně předepisovat léčivé přípravky tak, jak je to již možné v řadě zemí světa a využít tak jejich odborný potenciál.

Typickým příkladem může být situace, kdy si pacienti vyberou paliativní péči v domácím prostředí. Zdravotní sestra docházející za pacientem může posoudit jeho stav a předepsat mu případně nutná antibiotika apod. Tím ušetří pacientovi zbytečnou cestu k lékaři pouze za účelem předepsání receptu.

Edukace a výběr

Pro zajištění bezpečnosti a účinnosti služeb poskytovaných zdravotními sestrami a lékárníky zavádí singapurské Ministerstvo zdravotnictví dva povinné prvky. Recepty budou moci jednak předepisovat pouze ti zdravotníci, kteří úspěšně dokončili program společného předepisování léčiv, organizovaný Národní univerzitou v Singapuru.

Současně zdravotní orgány vytvoří atestační komisi, která bude určovat a schvalovat kandidaturu sester a lékárníků k účasti v programu, a auditorskou komisi, která bude sledovat, provádět audit a hodnocení těchto služeb tak, aby byla zajištěna kvalita a bezpečnost.

Od července 2018

První skupinu pro odborný výcvik tvoří pouze 38 osob – 19 farmaceutů a 19 zdravotních sester splňujících podmínky správné praxe definované Národní zdravotní skupinou. Všichni účastníci musejí mít alespoň 5 let praxe ve zdravotnictví.

Kvalifikovaní odborníci budou moci předepisovat pouze některé léčivé přípravky zařazené do seznamu Smlouvy o preskripční spolupráci. Kvalifikované sestry a lékárníci budou spolupracovat s lékaři, aby určili typy pacientů a onemocnění, po něž budou moci předepisovat léčivé přípravky a diagnostické testy sami.

Například zdravotní sestra bude moci při návštěvě diabetiků objednat krevní test pro kontrolu glykémie, lékárníci zase např. u pacientů s problémy s krevní srážlivosti budou moci indikovat testy k posouzení jeho reakce na antikoagulační terapii.

Zaměstnavatel bude muset následně podat žádost u ministerstva o získání povolení k poskytování společných preskripčních služeb. Po jejím schválení mohou kvalifikovaní pracovníci začít spolupracovat s lékařem.

Očekává se, že první společná praxe začne fungovat v červenci 2018.

Tuto informaci přinesl exkluzivně portál APATYKÁŘ®, jediné české zpravodajské médium orientující se více než 18 let čistě na oblast farmacie a lékárenství a základní zdroj informací pro práci profesionálů v oblasti farmacie.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 18.10.2018, 14:39:31 - - -