Světový den zdraví – WHO slaví 70 let

FOTO: WHO

Dnes si Světová zdravotnická organizace připomíná své 70. výročí. Během posledních sedmi desetiletí zaměřila Světová zdravotnická organizace (WHO) své úsilí na vymýcení smrtelných chorob po celém světě, jako jsou neštovice, a boj proti smrtelným návykům, jako je užívání tabáku.

Světový den zdraví

U příležitosti výročí založení Světové zdravotnické organizace probíhá každý rok 7. dubna Světový den zdraví, při kterém se WHO snaží zaměřit pozornost na vybrané klíčové priority veřejného zdraví a zvýšit povědomí o těchto tématech.

Letos se Světový den zdraví věnuje jednomu ze zakládních principů WHO – „Využívat nejvyšší dosažitelné úrovně zdraví je jedním ze základních práv každé lidské bytosti bez rozdílu rasy, náboženství, politického přesvědčení, ekonomic- kého či společenského stavu“.

Se 194 členskými státy napříč šesti regiony jsou pracovníci WHO, kteří pracují ve více než 150 kancelářích, sjednoceni ve společném úsilí o dosažení lepšího zdraví pro každého a všude – a dosáhnout cíle udržitelného rozvoje, kterým je zajistit „zdravý život a podporovat zdraví všech věkových kategorií“.

Motto letošního Světového den zdraví je proto „Univerzální zdravotní dostupnost: pro všechny a všude“. Kanceláře WHO po celém světě organizují akce, ve kterých upozorňují na tento den s generálním ředitelem Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesusem, který se připojí k oslavám na Srí Lance.

70 let pokroku

Celosvětová délka života se od založení WHO zvýšila o 25 let. Některé z největších zdravotních přínosů se objevují u dětí mladších 5 let – v roce 2016 zemřelo o 6 mil. méně dětí před jejich pátými narozeninami než v roce 1990.

Neštovice byly vymýceny a dětská obrna je na pokraji eradikace. Mnoho zemí úspěšně eliminovalo spalničky, malárii a oslabující tropická onemocnění, jako je drakunkulóza a elephantiáza, stejně jako přenos HIV a syfilis z matky na dítě.

Odvážná nová doporučení WHO pro časnější a jednodušší léčbu spolu s úsilím usnadnit přístup k levnějším generickým léčivům pomohla 21 mil. lidí získaz život zachraňující léčbu HIV. Vážná situace více než 300 mil. lidí, kteří trpí chronickou infekční hepatitidou B a C, získává celosvětovou pozornost. A inovativní partnerství přinesla účinné vakcíny proti meningitidě a Ebole, stejně jako první vakcínu proti malárii na světě.

Mezinárodní referenční materiály

Již od začátku sdružovala WHO špičkové odborníky na oblast zdraví a vydala doporučení a mezinárodní referenční materiály.

Od Mezinárodní klasifikace nemocí, která se v současné době používá ve 100 zemích jako společná norma pro hlášení nemocí a zjišťování trendů v oblasti zdraví, po seznam základních léčivých přípravků WHO, příručky pro země s klíčovými léčivy, která potřebuje národní zdravotní systém. V nadcházejících týdnech bude zveřejňovat první seznam základních diagnostik na světě.

Změny od základů

Po celá desetiletí pracovali pracovníci WHO společně s vládami a zdravotníky od základů. V raných letech se intenzivně soustředili na boj s infekčními vražednými nemocemi jako jsou neštovice, obrna a záškrt.

Rozsáhlý imunizační program, který byl vytvořen na počátku 70. let dvacátého století, přinesl za pomoci UNICEF, vakcinační aliance Gavi a dalších miliónům dětí život zachraňující vakcíny. WHO odhaduje, že očkování zabrání každoročně 2-3 mil. úmrtí.

Reakce na nové výzvy

V posledních desetiletích zaznamenal svět nárůst nekomunikovatelných nemocí, jako je rakovina, cukrovka a onemocnění srdce. Tyto nemoci nyní představují 70 % všech úmrtí. Takže WHO přesunula své zaměření spolu se zdravotnickými orgány na celém světě na podporu zdravého stravování, fyzického cvičení a pravidelných zdravotních kontrol.

Organizace vedla globální kampaně v oblasti prevence diabetu, vysokého krevního tlaku a deprese. Rovněž projednala rámcovou úmluvu WHO o kontrole tabáku, což je impozantní nástroj, který pomáhá omezovat nemoci a úmrtí způsobené tabákem.

Využívání dat na zacílení úsilí

Sledování pokroku ve všech těchto oblastech vyžaduje silný monitorovací systém. Údaje shromážděné z různých zemí světa jsou uloženy a sdíleny prostřednictvím Globální zdravotní observatoře WHO. Tento mocný nástroj pomáhá zemím získat jasnou představu o tom, kdo onemocní, jakým onemocněním a kde, takže může zaměřit své úsilí na to, kde je nejvíce potřebné.

Neustálé varování

WHO každoročně vyhodnocuje trendy chřipky, aby zjistila, jaké by měly mít složení vakcíny pro příští sezónu. A zůstává neustále ve střehu před hrozbou pandemické chřipky. Sto let po pandemii chřipky v roce 1918 se WHO rozhodla, že svět by už nikdy neměl být vystaven takovým hrozbám pro celosvětovou zdravotní bezpečnost.

Obnovený závazek zabránit vypuknutí ohnisek epidemií a rychlejší a lepší reakce na humanitární krizové situace podnítil vytvoření nového programu pro mimořádné události v oblasti zdraví, který bude pracovat napříč všemi třemi úrovněmi organizace. WHO v současné době reaguje na ohniska a humanitární krize ve více než 40 zemích.

Příští měsíc navrhne WHO na Světovém zdravotním shromáždění nový odvážný program, který vychází ze získaných zkušeností za posledních 70 let. Zaměří se na dosažení univerzální zdravotní dostupnosti pro více než miliardu lidí, ochranu před zdravotními mimořádnými událostmi a umožní jim užívat si lepší zdraví – do roku 2023, což je v polovině cesty k termínu programu pro udržitelný rozvoj do roku 2030.

Historické detaily

Světová zdravotnická organizace následovala Ligu národů Zdravotní organizace. Její založení bylo schváleno Konferencí OSN v americkém San Francisku v roce 1945.

Ústava WHO byla vypracována výborem, kterému předsedal Dr. Brock Chisholm, který se stal prvním generálním ředitelem WHO v roce 1948. Schválena byla členskými státy během Mezinárodní zdravotní konference v New Yorku.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 18.10.2018, 14:36:58 - - -