Bezpečně? Jen s vaší lékárnou! Rakouští lékárníci spustili masivní image kampaň

FOTO: ÖAK

Rakouská lékárnická komora, Svaz rakouských lékárníků, Svaz rakouských zaměstnaných lékárníků a Fórum!Farmacie dnes spustily vůbec poprvé společnou lékárnickou image kampaň. Pod heslem Bezpečně? Jen s vaší lékárnou! budou obyvatele informovat o nejdůležitějších rizicích spojených s léčbou, o službách poskytovaných rakouskými lékárnami a obecně chtějí zlepšit zdravotní gramotnost Rakušanů.

Zlepšení zdravotní gramotnosti

V rámci reklamy v tištěných médiích, televizi a online budou zobrazeni lidé v různých situacích, se specifickými zdravotními problémy a správným a bezpečným řešením, které přichází – jak jinak – z lékárny.

Informační kampaň si stanovila za cíl zlepšit zdravotní a farmaceutickou kompetenci – tzv. zdravotní gramotnost – v populaci vzhledem k tomu, že Rakousko je podle průzkumů v této oblasti v evropském srovnání hodně vzadu. V případě dětí a dospívajících je v této otázce ve srovnání OECD na posledním, v případě celkového obyvatelstva na třetím místě od konce před Rumunskem a Portugalskem.

Lékárníci se v Rakousku těší mezi lidmi velké důvěře. Každý den poskytují poradenství v oblasti zdravotních problémů, čímž průběžně zlepšují zdravotní gramotnost obyvatelstva. Zejména s informacemi o správném používání léčivých přípravků jsou lidem se svým vysokoškolským vzděláním a svými odbornými znalostmi k dispozici a významně přispívají k jejich bezpečnosti.

Komunikační kampaň se proto zaměřuje na obzvláště důležitá témata týkající se bezpečnosti návštěvníků lékáren a pacientů.

Rizika nákupu léčiv z internetu

Nákup a prodej léčiv povinně vázaných na recept je v Rakousku nelegální. Až 95 % léčiv z interentu je falešných nebo nestandardních, lidé tak ohrožují své zdraví. Kampaň cílí i na tuto oblast a upozorňuje, že bezpečné a schválené léčivé přípravky je možné získat pouze prostřednictvím lékárny.

Vzhledem k přísným podmínkám, bezpečnostním kontrolám a hustému dodavatelskému řetězci nemají padělatelé v lékárnách žádnou šanci, říká se v kampani. Portál APATYKÁŘ® dlouhodobě upozorňuje, že skvělou podporou argumentace je příští rok zaváděné online sledování léčiv. Lékárníci tak budou jediní, kteří mohou pacienty skutečně před nelegálním padělkem ochránit a měli by toho ve své PR kampani využívat.

Zatímco v ČR se profesní organizace rozhodla proti protipadělkové směrnici nepochopitelně bojovat a její zavedení kritizuje, jak Němci tak Rakušané ji proto naopak využili pro argumentaci k podpoře kvality a bezpečnosti služeb poskytovaných lékárníky.

Závažné chyby při užívání léčiv

Lékárnická kampaň rovněž zviditelňuje téma špatného užívání léčiv, kdy zejména dávkování léčiv a doplňků stravy může mít vážné důsledky. Mohou existovat vedlejší účinky a interakce, které jsou často podceňovány, stejně tak je obzvláště citlivá otázka užívání léčiv u dětí.

Lékárníci a lékaři se navzájem podporují tak, aby mohla být zajištěna optimální terapie. To platí obzvláště v případě polypragmazie u starších pacientů. Počínaje šesti různými současně užívanými léčivými přípravky se zvyšuje riziko hospitalizace kvůli nesprávnému užívání.

Také v tomto případě lékárníci významně pomáhají svými odbornými znalostmi. Jak upozorňují v kampani, proto podporují elektronizaci, protože zejména v této otázce jim v budoucnu významně pomůže projekt e-Medikation.

Silná úloha lékáren v systému

Jak uvedla u příležitosti spuštění kampaně presidentka Rakouské lékárnické komory Mag. Pharm. Dr. Ulrike Mursch-Edlmayr, systém zdravotní péče se mění a lékárníci považují za svůj úkol aktivně přispívat k dosažení národních cílů v oblasti zdraví a péče.

„Lékárny jsou základní součástí rakouského zdravotnického systému, ve kterém má přibližně 95 procent Rakušanů dosažitelnou nejbližší lékárnu v průměru do 10 minut. Díky tomuto prosíťovanému a bezpečnému zásobování léčivy jsou lékáren důležitým a důvěryhodným místem prvního kontaktu a prevence pro otázky zdraví,“ dodala Dr. Mursch-Edlmayr.

Lékárny šetří zdravotnického systému

Přístup k léčivým přípravkům je zajištěn na celostátní úrovni prostřednictvím přísně kontrolovaného a vysoce kvalifikovaného distribučního kanálu – lékáren – v celém Rakousku, nepřetržitě sedm dní v týdnu.

V Rakousku má každá lékárna otevřeno v průměru 49 hodin týdně, práce ve svátky jsou zákonem zakázána. V noci a o víkendech nabízí pomoc 260 lékáren, což je zhruba 20 %. Jak uvádí Rakouský lékárnický svaz sdružující provozovatele, tato služba pohotovosti stojí 33 mil. EUR ročně a je téměř zcel aplacena samotnými lékárnami.

Obecně platí, že lékárny zatěžují rakouský systém zdravotní péče ve srovnání s ostatními zdravotníky výrazně méně a přinášejí značné úspory a vyšší kvalitu zdravotní péče v zemi. Na oplátku očekávají lékárníci za své služby spravedlivou odměnu.

Z pohledu lékárníků však nejsou služby poskytované lékárnami zdravotnickému systému a jejich přínosy v současné době dostatečně prezentovány. Proto se jednotlivá lékárnická sdružení dohodla na aktuální masivní informační kampani.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 18.10.2018, 14:38:40 - - -