Irsko úspěšně etablovalo očkování proti chřipce v lékárnách

FOTO: Fimea

Od roku 2011 nabízejí lékárny v Irsku vakcíny proti sezónní chřipce, pro osoby z rizikových skupin je služba bezplatná. Lékárny se nyní na očkování podílejí přibližně 10 %. Devět z deseti Irů vítá, že se mohou nechat očkovat v lékárně.

Růst proočkovanosti

Podle dat Irské lékárnické unie poskytují lékárny službu jak těmto lidem, tak i lidem z nerizikových skupin. A progres nastal – během první chřipkové sezóny 2011/2012, kdy byla služba zavedena, bylo v lékárnách očkováno 9125 osob, v sezóně 2016/2017 to už bylo celkově 78935, přičemž počet se za pětileté období téměř zdvojnásobil.

Unie nyní požaduje, aby lékárníci usnadnili očkování v ošetřovatelských domovech a dalších zdravotnických zařízeních. Současně navrhuje rozšířit spektrum očkování v lékárnách i na další vakcíny, podobně jako je tomu v jiných zemích.

V Norsku např. Ministerstvo zdravotnictví požádalo Národní zdravotní ředitelství, aby posoudilo, zda by obce měly ve větší míře využívat soukromé subjekty, jako jsou lékárny, pro nabídku očkování obyvatelům. Iniciativa vznikla v souvislosti s vyhodnocováním zavedení očkovacího programu pro dospělé korespondujícímu očkování dětí.

Bez objednání nebo receptu

Aby se zvýšila míra proočkovanosti v irské populaci, úřady zahrnuly lékárny do svého očkovacího programu. Proto mohou Irové získat očkování ze své místní lékárny bez objednání a bez receptu.

V roce 2015 pak rozšířili službu o očkování proti pneumokokům a pásovému oparu.

Očkování v lékárně přitom přispělo k vyšší míře proočkovanosti. V chřipkové sezóně 2014-2015 mělo Irsko přibližně 65% proočkovanost v populaci starší 65 let. Vyšší ji měly pouze Nizozemsko a Anglie.

Vzhledem ke stárnoucí populaci se přitom počet lidí v rizikové skupině nad 65 let bude dále zvyšovat.

Zdarma pro lidi v rizikové skupině

V Irsku mohou bezplatně získat očkování všichni lidé v rizikové skupině. Úhradu platí stát. Riziková skupina je definována jako lidé starší 65 let, s chronickým onemocněním, těhotné ženy a zdravotničtí pracovníci.

Lékárny dostanou za aplikaci 15 EUR na pacienta. Ti, kteří nejsou v rizikové skupině si očkování hradí sami.

Vakcíny jsou umístěny v samostatné místnosti. Pacienti musí podepsat písemný souhlas a to, zda mají nějakou alergii. Zaznamenány jsou informace, jako je datum, identifikační číslo pacienta, číslo šarže, datum exspirace. Lékař i zdravotní systém jsou informováni elektronicky.

Lékárny dokumentují všechna očkování elektronicky. Lékaři zaznamenávají pouze pacienty, kteří jsou v rizikové skupině.

Spokojenost s lékárnami

Průzkum provedený unií v březnu 2016 ukazuje, že lidé jsou velmi rádi, že mohou získat očkování v lékárně (93 %). 99 % respondentů pak uvedlo, že se pravděpodobně vrátí do lékárny, aby se příští rok nechali v lékárně očkovat.

47 % pacientů uvedlo, že se pro očkování v lékárně rozhodli, protože je to jednoduché řešení. 28 % si pak myslí, že je efektivní a rychlejší řešení než prostřednictvím lékaře a 13 % tvrdí, že v jejich rozhodování sehrála roli nižší cena.

Lékárenství v Irsku

Irsko má 4,8 milionů obyvatel. Lékárenský trh byl v roce 2002 deregulován a neexistují žádná omezení pro vlastnictví nebo zřízení lékárny. V zemi je přibližně 1850 veřejných lékáren, většinu vlastní a provozují nezávislí lékárníci. Největší řetězce v této zemi jsou Lloyds (88 lékáren), Boots (83 lékáren) a Allcare (53 lékáren včetně franšíz).

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 18.10.2018, 14:39:50 - - -