Soudce odmítl žalobu FTC na společnost Impax kvůli „Pay-for-Delay“ dohodě

FOTO: FTC

Správní soudce odmítl antimonopolní žalobu Federal Trade Commission (FTC) proti generické farmaceutické společnosti Impax Laboratories.

Původní spor

Ve svém rozhodnutí z 18. května 2018 odmtíl vedoucí správní soudce antimonopolní obvinění ve správní žalobě FTC proti generické farmaceutické společnosti Impax Laboratories.

FTC podala správní žalobu proti společnosti Impax v lednu 2017, ve které tvrdí, že se v roce 2010 Impax a Endo Pharmaceuticals nelegálně dohodly na tom, že Impax nebude konkurovat prodejem generické verze přípravku Opana ER až do ledna 2013.

Podle žaloby za to společnost Endo do ledna roku 2017 zaplatila společnosti Impax více než 112 mil. USD.

Zjištění soudce

Soudce nyní ale dospěl k závěru, že obhájce žaloby neprokázal, že by smlouva mezi společnostmi Impax a Endo porušila zákon o FTC.

Konkrétně zjistil, že podle skutkových okolností případu jsou závažnost a rozsah případných škod proti pro hospodářskou soutěž z velké části teoretické, a to na základě závěru, že pokud by neexistovala napadená dohoda, vstoupila by společnost Impax na trh, a tudíž i generická konkurence, dříve než v lednu 2013.

Důkazy však ukazují, že takový dřívější vstup na trh byl nepravděpodobný. Soudce proto dospěl k závěru, že prokonkurenční výhody dohody převažují nad protisoutěžní negativní důsledky.

Soudce konkrétně ve svém rozhodnutí shledal jako nepravděpodobné, že by společnost Impax uvedla generickou verzi Opana ER společnosti Endo dříve než v lednu 2013. Takový krok by totiž byl považován za rizikový, protože by předcházel konečnému soudnímu rozhodnutí v souvisejících patentových sporech.

Pokud generická společnost uvede výrobek do prodeje před rozhodnutím soudu, které nebylo napadnuto odvoláním, nebo před vypršením patentu, mohou být originálním výrobcům přiznány náhrady škody.

Soudce dále zjistil, že by bylo ekonomicky nevýhodné, aby společnost Impax uvedla generickou verzi Opana ER podle tohoto rizikového scénáře, neboť jde o malou farmaceutickou společnost s ročními příjmy méně než 1 mld. USD, takže nemohla vsadit pouze na jeden svůj výrobek.

Odmítl také argument FTC, že by dohoda mezi oběma společnostmi poškodila hospodářskou soutěž. Podle něj datum vstupu na trh v lednu 2013 a patentová licenční ujednání ohledně přípravku Opana ER umožnily společnosti Impax uvést generickou verzi na trh osm měsíců předtím, než původní patenty na přípravek vypršely.

Společnost Impax přitom prodává generickou verzi Opana ER bez přerušení již více než pět let od uvedení na trh v lednu 2013.

Toto iniciační rozhodnutí soudce nyní podléhá přezkumu ze strany plné Federální obchodní komise z vlastního podnětu nebo na žádost kterékoli strany. Původní rozhodnutí se stane konečným rozhodnutím FTC 30 dnů po doručení písemnosti stranám, pokud před tímto datem obájce žaloby nepodá odvolání.

Už v lednu 2017 se společnost Endo Pharmaceuticals dohodla na urovnání soudního sporu s FTC a souhlasí, že se vzdá protisoutěžních „Pay-for-Delay“ dohod.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 17.11.2018, 06:55:34 - - -