Walmart zaplatí za automatický opakovaný výdej receptů 825 tis. USD

FOTO: APATYKÁŘ®

Americké řetězce Wal-Mart Stores a Sam’s Club (oba spadají pod Walmart) zaplatí celkem 825 tis. USD za urovnání obvinění, že porušily zákon o nepravdivých nárocích tím. Nárokovaly totiž úhradu receptů, které byly automaticky opakovaně vyzvednuty, což program Medicaid státu Minnesota zakazuje.

Automatický výdej

Zdravotní program Medicaid státu Minnesota je spolufinancován federální vládou a státem Minnesota, aby poskytoval zdravotní péči nízkopříjmovým skupinám obyvatel.

Spolu s minimálně dvaceti dalšími státy také Minnesota nepovoluje lékárnám, aby automaticky doplňovaly pacientům léčivé přípravky hrazené z tohoto programu formou opakovaného výdeje bez výslovné žádosti pojištěnce o každý výdej.

Tento přístup dává důležitou kontrolu nad zbytečnými nebo nepotřebnými recepty, které jsou hrazeny z finančních prostředků daňových poplatníků.

Podle žaloby zapisovaly lékárny Walmart a Sam’s Club běžně příjemce Medicaid do programu automatického doplňování medikace formou opakovaného výdeje a fakturovaly na účet zdravotního programu recepty v rozporu se státními pravidly a zákony.

Navíc podle obvinění zaměstnanci lékáren hlásili porušení zákona ze strany manažerů společnosti, nicméně Walmart i Sam’s Club nadále pokračovaly v automatickém výdeji receptů.

Walmart a Sam’s Club zaplatí za urovnání obvinění federální vládě 412 500 USD a 412 500 USD státu Minnesota.

Žaloby informátorů

Urovnání řeší žalobu podanou Spojenými státy a vycházející ze žaloby informátora na základě federálního zákona o nepravdivých nárocích.

Ustanovení qui tam tohoto zákona umožňuje soukromým osobám podat žalobu jménem vlády a podílet se na případném vyrovnání.

V rámci tohoto urovnání Walmart i Sam’s Club odmítly obvinění z nelegálního jednání a odpovědnosti za nepravdivé nároky.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 17.11.2018, 06:54:28 - - -