MZ: Historický úspěch dohodovacího řízení, všichni kromě lékárníků se již dohodli

FOTO: APATYKÁŘ®

Zástupci všech třinácti skupin poskytovatelů zdravotní péče ze čtrnácti, od nemocnic, ambulantních specialistů až po domácí péči, uzavřeli dohody se zdravotními pojišťovnami o úhradách na příští rok. Je to vůbec poprvé, co k podobné dohodě došlo. Až na lékárníky.

I nemocnice

Podepsané dohody jsou výsledkem tzv. dohodovacího řízení mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče o hodnotách bodu, výši úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních pro rok 2019, které bylo zahájeno 30. ledna a oficiálně potrvá do 19. června.

Již na začátku ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch deklaroval, že nebude jakkoliv do procesu zasahovat a nechal stanovení úhrad plně na účastnících řízení. Ministerstvo zdravotnictví určuje úhrady jen v případě, kdy není možné dojít k dohodě.

Dnešní dohodu téměř všech tedy vnímá jako zásadní změnu v procesu dohodování a odklon od praxe předchozích let, kdy ministerstvo určovalo kolik, co bude stát direktivně úhradovou vyhláškou, a ministři pod tlaky jednotlivých segmentů přilepšovali jedněm na úkor druhých. Ministr současně pochválil účastníky jednání z konstruktivního jednání.

Problematičtí lékárníci

Jediným a posledním segmentem zdravotní péče, který se pro příští rok nedohodl, jsou lékárníci. Jak uvedl ministr, jedním z důvodů je způsob jejich vyjednávání a neochota konstruktivně jednat o více variantách úprav odměňování lékáren.

„Všechny segmenty, které se dnes dohodly, musely přistoupit na určitý kompromis. Máme omezený objem finančních prostředků a ty se musí mezi všechny rozdělit spravedlivě. Ale přístup lékárníků ve stylu ‚chceme jednu miliardu, nebo nebudeme jednat‘, je neakceptovatelný. Je potřeba se bavit seriózně,“ vysvětlil ministr.

Odmítl současně emotivně laděnou masáž, která se v některých vybraných médiích, nyní v závěru jednání „najednou“ objevila.

Namísto dohody PR kampaň

„Velmi mě mrzí, že místo konstruktivního jednání s pojišťovnami, věnují lékárníci svou energii psaní kritických tiskových zpráv a mediálnímu nátlaku na ministerstvo. Zdůrazňuji, že ministerstvo lékárníkům ani nemohlo závazně nic slíbit,“ upřesnil důrazně ministr.

Vzhledem k tomu, že v uplynulých letech nedošlo v lékárenském segmentu k téměř žádnému navýšení, ministerstvo lékárníkům opakovaně deklarovalo podporu, kterou bylo připraveno realizovat formou navýšení úhrad pro příští rok v situaci, kdyby přerozdělovalo všechny disponibilní prostředky v případě, že by se jako v minulých letech většina segmentů nedohodla.

Ministr proto byl ochoten podpořit narůst jejich příjmů z prostředků zdravotního pojištění, avšak s podmínkou udržitelnosti systému veřejného zdravotního pojištění a upřednostnění dohodovacího řízení.

Podle něj však útočný postoj lékárníků způsobil, že jsou jediný segment, který nemá dohodu a spoléhá na zásah ministerstva. Nicméně ve chvíli úspěchu třinácti dohod se manévrovací prostor ministerstva rapidně zúžil, neboť naprostá většina disponibilních prostředků byla již přerozdělena právě v rámci uzavřených dohod se zdravotními pojišťovnami.

Je přitom zcela jasné, že ministerstvo nemůže a nebude navyšovat jakémukoliv segmentu úhrady, pokud by tím došlo k deficitu systému veřejného zdravotního pojištění. Jinými slovy, ministerstvo nemůže rozdávat peníze, pokud už budou rozdány jinam.

Ministr proto vyzval zdravotní pojišťovny i zástupce lékárenského segmentu, aby ještě jednou zasedli k jednacímu stolu a přednesli konstruktivní návrhy. Konstruktivností ze strany zdravotních pojišťoven myslí zejména adekvátní zohlednění celé řady nových regulatorních povinností, se kterými se lékárenský segment v poslední době potýká a které na něj ještě dolehnou příští rok.

„Konstruktivnost ze strany lékárenského segmentu je především v předložení dat o skutečných příjmech lékáren plynoucích z obchodních přirážek hrazených léčiv a přijmutí diskuze o více formách navýšení úhrad, ne jen v navýšení hodnoty signálního výkonu. Jsem přesvědčen o tom, že dohoda je stále možná,“ dodal ministr zdravotnictví.

Právě na reálnost negativního dopadu neochoty zástupců lékárníků se dohodnout upozornil včera portál APATYKÁŘ®, v době, kdy ještě nebylo známo, že se dohodnou zejména nemocnice. Bohužel, případná neschopnost dohody se negativně dotkne všech lékáren a lékárníci by tak promarnili jedinečnou možnost využít po delší době jim nakloněného ministra.

Podpoře ze strany současného ministra určitě neprospěje ani velmi emotivní kampaň jak v některých médiích, tak i na sociálních sítích, která postrádá věcnou argumentaci a cíleně útočí pouze na něj. Je naprosto nepochopitelné, proč když jiné segmenty zvolily raději kompromis, se lékárenští vyjednávači vydali touto iracionální cestou.

Podobný přístup totiž může přispět k negativnímu vnímání lékárenského sektoru jako celku, které mu zavře nejedny dveře.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 24.08.2019, 10:24:26 - - -