Finský průzkum: Uvolnění OTC léčiv mimo lékárny snižuje bezpečnost

FOTO: APATYKÁŘ®

Centrum pro bezpečnost a zdraví Finské lékové agentury Fimea a finská univerzita Itä-Suomen yliopisto provedly rešerše odborné literatury o změnách distribučních kanálů léčivých přípravků pro samoléčbu a dopady těchto změn v Evropě.

Větší dostupnost má vliv na bezpečnost

Během posledních několika desetiletí došlo k zásadním změnám v prodejních kanálech a cenové regulaci léčivých přípravků pro samoléčbu, avšak v polovině zemí Evropy mohou být OTC přípravky prodávány pouze v lékárnách.

Argumentem pro rozšíření prodejních kanálů OTC léčivých přípravků a deregulace cen bylo zlepšit přístup k léčivům a snížit ceny přípravků. Rozšíření prodejních kanálů OTC léčiv také předpokládalo lepší bezpečnost léčiv a kvalitu služeb.

S odstupem času se však ukázalo, že zvýšená dostupnost přípravků pro samoléčbu souvisí se zvýšeným počtem otrav u některých léčivých přípravků a rozšíření distribučních kanálů OTC přípravků může oslabit bezpečnost léčiv.

Poradenství špatné

Bezpečnosti při užívání OTC léčiv mělo být docíleno při deregulaci prostřednictvím právních předpisů, směrnic a různých věkových a prodejních omezení. Na základě aktuálního přezkumu se však zdá, že tato omezení často nejsou dodržována a že existují významné mezery v kontrole jejich dodržování.

Zlepšení dostupnosti léčiv může také zvýšit jejich užívání. Údaje z průzkumu o užívání a zneužívání samoléčby v souvislosti s rozšířením prodejních kanálů jsou však roztříštěné a vycházejí ze subjektivního vyhodnocení změn užívání OTC léčiv spotřebiteli.

Nejdůležitějšími faktory pro výběr místa k nákupu OTC přípravků jsou umístění prodejny, otevírací doba a rozsah nabídky. Odborná medicínská rada a přístup k odbornému poradenství jsou také považovány za důležité, avšak kvalita péče o zákazníka a poradenství související se samoléčbou jsou v mnoha evropských zemích nízké, bez ohledu na to, kde jsou přípravky zakoupeny.

Pouze jedna originální studie

V rámci přezkumu byla zjištěna pouze jedna původní studie, která hodnotila cenové změny OTC léčiv a rozsah samoléčby v souvislosti s rozšířením distribučních kanálů. Na základě tohoto přezkumu nelze odhadnout, jak rozšíření distribučního kanálu léčiv mimo lékárny ovlivní cenu přípravku nebo rozsah samoléčby v různých prodejnách.

Přezkum vyhodnocoval vědecké studie týkající se rozšíření distribučních kanálů OTC léčiv určených k samoléčbě.

Zabýval se rovněž tím, jaké výzkumné informace existují ohledně distribučních kanálů OTC léčiv v souvislosti s užíváním léčiv, jejich zneužíváním, bezpečností a počtem otrav, kvalitou služeb zákazníkům nebo odborným poradenstvím a trhem v Evropě.

Přezkum zahrnoval britské a finské původní studie a systematické rešerše literatury, celkem 24 článků. Řada úřadů a odborníků také zveřejňuje nezávislé zprávy o vývoji distribučních kanálů léčiv a vývoji cen z různých zemí, které však do tohoto přehledu nebyly zahrnuty.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 16.11.2018, 07:38:59 - - -