Polská regulace v praxi V – Regulátor pokutoval lékárnu za informace o generické substituci

FOTO: Apteka Centrum Zdrowia

Polská sdružení zastupující provozovatele lékáren a řetězcové lékárny Konfederace Lewiatan a Asociace zaměstnavatelů v lékárenství PharmaNET opět kritizují zákaz reklamy lékáren. Nejnověji regulátor pokutoval lékárnu, která informovala pacienty o možnostech levnějšího léčivého přípravku.

Zakázaná reklama na generickou substituci

Jedna z lékáren sdružení byla potrestána kontrolními orgány za poskytování informačních materiálů o možnosti nákupu levnějších alternativ předepsaných léčivých přípravků. Leták podrobně vysvětluje pacientům výhody substituce a vyzývá k diskusi s lékaři a lékárníky. Regionální farmaceutický inspektorát v tom však vidí zakázanou formu reklamy a udělil lékárně pokutu.

Sdružení argumentují, že informování pacientů o generické substituci je přínosné jak pro pacienty, tak i pro státní kasu. Preferencí účinného a bezpečného ekvivalentu získá pacient možnost levnější léčby bez rizika pro jeho zdraví. Ušetří rovněž plátce.

Zákon o úhradě za zdravotní péči obsahuje přímo povinnost informovat o možnosti získat lékovou náhradu jiného než předepsaného léčivého přípravku, se stejným mezinárodně nechráněným názvem, ve stejné dávce, lékové formě, se stejnou léčebnou indikací, jehož cena nepřesahuje úhradu z veřejného rozpočtu a cenu předepsaného léčivého přípravku.

Podle sdružení má pacienta jednoznačně právo na informace, přičemž je důležité, aby pacienti měli dostatečné znalosti o fungování systému úhrad generických ekvivalentů. Neexistují přitom žádné důvody (zákonné ani faktické), že splnění této informační povinnosti by se mělo uskutečnit pouze osobně, ústně.

Poskytování informací v tištěné podobě je, podle sdružení, prospěšné, kvůli možnosti seznámit se se všemi podrobnostmi v klidu doma apod.

Další příklady

O tvrdém uplatňování zákazu reklamy ze strany regulačních úřadů svědčí i příklady z nedávné doby. Ať již jde např. o lékárnu, která čelí pokutě za to, že pacientům poskytovala v rámci lékárenské péče inhalátory, nebo nemožnost lékáren zapojit se do vládního programu Karta velké rodiny (systém slev pro rodiny se třemi a více dětmi ve veřejných i soukromých institucích a firmách), byly zrušeny všechny slevové programy pro seniory, mladé matky nebo diabetiky.

Podle sdružení tak zákon působí naprosto opačně, než by odpovídalo správnému lékárenskému poradenství.

Komora zákaz hájí

To však rozporuje Polská lékárnická komora. Podle ní daná lékárna nabízela letáky s informacemi, že si lidé mají nechat zaměňovat léčivé přípravky s konkrétní výší, kolik ušetří. Zákon přitom poradenství umožňuje, ne však formu letákových či billboardových akcí.

Paragraf 94a farmaceutického zákona, který platí od 1. ledna 2012, zakazuje veškerou reklamu lékáren a jejich činností. Kromě informace o umístění a otevírací době zákon nepřipouští zveřejňovat nic pod pokutou ve výši až 50 tis. PLN.

Komora nicméně zákaz hájí, protože, podle ní, jednoznačně pomohl vyčistit trh od nelegálních aktivit typu lákání na slevové akce ad. Řada lékáren však neinzerovala pouze slevy, kvůli kterým komora zákaz do zákona prosadila, ale i běžné služby pro imobilní pacienty, konzultace apod. To vše není možné.

Tuto informaci přinesl exkluzivně portál APATYKÁŘ®, jediné české zpravodajské médium orientující se více než 18 let čistě na oblast farmacie a lékárenství a základní zdroj informací pro práci profesionálů v oblasti farmacie.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 11.12.2018, 15:51:54 - - -