Švýcarští lékárníci spustili masivní image kampaň a lákají na své služby

Screenshot: YouTube

Švýcarští zákonodárci přenášejí na lékárny stále větší odpovědnost a považují je za první kontaktní místa pro řešení řady zdravotních problémů. To oceňuje i švýcarská veřejnost, která navštěvuje lékárny přibližně ve 100 mil. případů ročně a těží z jejich rozmanitého portfolia poradenských služeb. Právě tato témata jsou klíčovými prvky nové zastřešující image kampaně „Zeptejte se svého lékárníka“ Švýcarského svazu lékárníků pharmaSuisse.

Lékárníci, vhodný zástup lékařů

Růst nákladů ve švýcarském zdravotnictví je velkou výzvou. Nezbytné úspory by však neměly být na úkor zdraví obyvatelstva, a to i v případě, že stoupá poptávka Švýcarů po snadno dostupných zdravotnických službách.

S ohledem na nedostatek praktických lékařů je zapotřebí přijímat chytrá řešení. To si uvědomila už dříve i švýcarská profesní organizace a prosadila potřebné první změny v legislativě. Parlament argumenty lékárníků uznal a rozhodl se lépe využívat jejich odborné znalosti než dříve.

Záměrem změn je, že se lékárníci budou starat o nemocné a poskytovat poradenství vedoucí k udržení dobrého zdraví svých zákazníků a že pro ně budou rychle a nekomplikovaně fungovat jako jediné kontaktní místo pro otázky ohledně zdraví nebo je předají do vhodnějšího místa (lékaři).

Podle monitoru lékáren provedeného organizací pro výzkum trhu gfs.bern z června 2018 veřejnost oceňuje a využívá tuto službu. Více než 92 % uvádí v nezávislé studii, že jsou spokojeni nebo velmi spokojeni.

Image kampaň

Existuje také vysoká úroveň důvěry v lékárníky. V případě banálních zdravotních potíží je pro větší část obyvatelstva přirozené jít se poradit do lékárny než navštívit lékaře. To je občas důvodem, proč se více než 300 tis. zákazníků a pacientů denně spoléhá na radu farmaceutů.

Přispívají k tomu rovněž velmi dobrá místní a časová dostupnost a krátká čekací doba. Obyvatelstvo však využívá tuto novou roli lékáren pouze částečně. A právě proto spustila v polovině června švýcarská profesní organizace masivní zastřešující image kampaň.

Kampaň „Zeptejte se svého lékárníka“ prezentuje rozmanitou nabídku švýcarských lékáren pro zdraví a bezpečnost švýcarských obavytel. Na plakátech a formou dalších komunikačních prostředků bude zvýrazněno prováděné lékové poradenství, poradenství při žaludeční problémech nebo prevenci vysokého krevního tlaku – všechny služby s vysokým a efektivním potenciálem úspor pro švýcarské zdravotnictví.

Služby, dárky, videa, soutěž

Svaz spustil i cílené internetové stránky pod názvem „Váš lékárník, Vaše lékárnice“ vysvětlující, jaké služby lékárny nabízejí, kde mohou návštěvníci požádat lékárníky o radu.

Jedná se jednak o služby prevence (měření tlaku, tělesného tuku, glykémie, výdej jodových tablet v případě nouze, odvykání kouření či stále rostoucí očkování), standardní poradenství (cestovní lékárnička, emergentní antikoncepce, telemedicínská konzultace, plicní test, dětská lékárnička ad.), služby pro chroniky (antibiotická rezistence, lékové revize, domácí péče, substituční léčba, dávkové systémy) a služby poradenství pro chroniky (výživové poradenství, použití zdravotnických pomůcek, očkování, kontrola lékových interakcí, veterinární farmacie či management diabetu).

Všechny doplňkové služby si pacienti hradí sami a stránky jasně upozorňují, že jejich nabídka neznamená zdražení léčiv (nejsou automaticky promítnuty do ceny).

Podobně jako nedávná kampaň Spolkového svazu německých sdružení lékárníků ABDA využila i krátkých videospotů upozorňujících, s čím se občas lékárníci v lékárnách při rozhovorech s pacienty setkají.

Stránky také připomínají letošní 175. výročí založení švýcarského svazu lékárníků, výroční vydání speciální poštovní známky, jakož i možnost získání dětské knížky o lékárnách.

Od poloviny června mohou děti od 9 let věku v lékárnách zdarma obdržet „lékárnickou“ krabici, umožňující řadu experimentů ve stylu mladý chemik. Konečně, lidé mohou také vyhrát v lékárnické soutěži návštěvu v technologickém zážitkovém centru.

Celá kampaň má posílit image lékárnické profese a přilákat nejen pacienty, ale i běžné zákazníky do lékáren k využití dalších lékárníky nabízených služeb. Vzhledem ke stále prohlubujícímu se nedostatku praktických lékařů se totiž očekává, že lékárníci budou hrát v systému zdravotní péče stále větší roli.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 21.11.2018, 07:59:49 - - -