Za podvody na zdravotní péči za více než 2 mld. USD obviněno ve Spojených státech 601 osob

FOTO: APATYKÁŘ®

Při dosud největší akci speciálních jednotek pro potírání podvodů v oblasti zdravotnictví amerického Ministerstva spravedlnosti bylo obviněno celkem 601 osob, včetně 76 lékařů, z účasti na podvodech v celkové výši více než 2 mld. USD. V 84 případech šlo o opiáty zahrnující více než 13 mil. nelegálních dávek.

76 lékařů

Ministr spravedlnosti společně s ministrem zdravotnictví a sociálních služeb oznámili, že v rámci největší akce v oblasti podvodů na zdravotní péči bylo obžalováno celkem 601 osob z 58 federálních okresů, včetně 165 lékařů, zdravotních sester a dalších zdravotnických pracovníků včetně lékárníků, kvůli údajné účasti na podvodech v oblasti zdravotní péče zahrnujících falešné faktury za více než 2 mld. USD.

Z obžalovaných bylo obviněno 162 osob, včetně 76 lékařů, za svou roli při předepisování a distribuci opiátů a jiných nebezpečných návykových látek. Na zatčení se podílelo i třicet jednotek pro potírání podvodů na Medicaid.

Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že od července 2017 až do současnosti vyloučilo 2700 osob z účasti v programech Medicare, Medicaid a dalších federálních programech zdravotní péče, včetně 587 poskytovatelů zdravotní péče vyloučených kvůli jednání související s odklonem a zneužíváním opioidů.

Obvinění agresivně cílí na léčebné programy Medicare, Medicaid, TRICARE (zdravotní pojištění pro členy a veterány ozbrojených sil a jejich rodiny) a soukromé pojišťovny, kdy jsou účtovány medicínsky zbytečné léčivé přípravky na předpis a individuálně připravované léčivé přípravky, které často nebyly koupeny nebo distribuovány pojištěncům.

Zbytečná či neposkytnutá péče

Obvinění zahrnují také osoby, které přispívají k opiátové epidemii, se zvláštním zaměřením na lékařské odborníky zapojené do protiprávního odklánění opiátů a jiných receptových léčiv, na což se ministerstva zvláště zaměřila. Podle Centers for Disease Control and Prevention zhruba 115 Američanů každý den umírá v souvislosti s předávkováním na opiáty.

Podle soudních dokumentů se žalovaní údajně účastnili podvodných systémů, kdy podávali žádosti o úhradu v rámci Medicare, Medicaid, TRICARE a soukromým pojišťovnám za péči, která byla lékařsky zbytečná a často ani nebyla poskytla.

V mnoha případech byli náboráři pacientů, pojištěnci a další osoby údajně upláceni za to, že poskytnou informace o pojištěncích poskytovatelům zdravotní péče, aby tito mohli podat podvodná vyúčtování v rámci zdravotních programů.

Společně jsou obviněni lékaři, zdravotní sestry, zdravotničtí pracovníci, vlastníci zdravotnických firem a další z vyúčtování podvodných faktur v hodnotě přes 2 mld. USD. Počet obviněných lékařů je obzvláště významný, protože prakticky každý systém podvodů v oblasti zdravotní péče vyžaduje zapojení zkorumpovaného lékaře pro možnost čerpání podvodných nároků.

Do podvodů jsou často zapojeni také lékárníci. Např. ve státě Texas zatkly jednotky vedoucího lékárníka, který se podílel na nelegálním obchodování s oxykodonem a dalšími návykovými látkami za více než 291 mil. USD.

Je smutným faktem, že počet obviněných zdravotníků i výše podvodů se rok od roku zvyšuje.

HEAT

Jednotka Medicare Fraud Strike Force je součástí akčního týmu HEAT (Health Care Fraud Prevention & Enforcement Action Team) – rozsáhlé spolupráce mezi ministerstvy spravedlnosti a zdravotnictví a sociálních služeb s názvem zaměřené na snížení a prevenci finančních podvodů v rámci programů Medicare a Medicaid.

Od svého vzniku v březnu 2007 už jednotka obvinila v deseti lokalitách více než 3700 obžalovaných, kteří dohromady nesprávně účtovali v rámci programu Medicare více než 14 mld. USD.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 21.11.2018, 08:01:00 - - -