Ruský regulátor zakázal reklamu na „důvěryhodné“ lékárny

FOTO: FAS

Minulý týden rozhodl regionální úřad ruské Federální antimonopolní služby (FAS) ve Volgogradu, že venkovní reklama lékárenského řetězce Volgofarm porušuje zákon o reklamě. Konkrétně neopodstatněně napadá odbornost a kvalitu konkurentů na trhu.

Důvěryhodná lékárna

Spor vznikl ohledně obrovského venkovního poutače, který byl umístěn přes hlavní volgogradskou třídu. Na něm byl velkými písmeny uveden text „Zdraví – to není hazardní hra. Nakupujte léky v důvěryhodných lékárnách! Nová lékárna Volgopharm“.

V průběhu případu byly provedeny tři lingvistické testy textu reklamy. Po přezkoumání uznala komise Volgogradského úřadu FAS spornou reklamu jako klamavou s tím, že obsahuje nekorektní srovnání léčivých přípravků prodávaných v lékárnách sítě „Volgopharm“ s přípravky nabízenými jinými lékárnami, což poškozuje obchodní pověst konkurentů na lékárenském trhu léčivých přípravků.

Skrytá narážka

Podle platného ruského zákona o regulaci reklamy je nepoctivou reklamou ta, která obsahuje nesprávné srovnání inzerovaného zboží se zbožím na trhu, které je vyráběno jinými výrobci nebo prodáváno jinými dodavateli; anebo poškozuje čest, důstojnost nebo obchodní pověst osob, včetně konkurentů.

Příkaz k ukončení porušování klamavé reklamy nicméně nebyl vydán, protože hned po zahájení případu 31. března 2018 byla sporná reklama ukončena.

Volgogradský úřad FAS ve svém rozhodnutí uvedl, že musel provést lingvistické testy, protože nekorektní srovnání a diskreditace konkurentů byly v textu reklamy vyjádřeny nepřímo, skrytě. Navíc inzerent nesouhlasil s uvedenými známkami porušení.

Nárůst nepatřičné reklamy

Jak dále úřad uvedl, od začátku letošního roku výrazně zvýšil počet podaných stížností na porušení reklamní legislativy, stejně jako na bezohlednou konkurenci lékáren ve volgogradském regionu.

Ani v celém Rusku nejde zdaleka o jediný případ nekalé soutěže. FAS v uplynulých letech zakázala řadu reklamních sdělení, která např. lékárny inzerovala jako nejlepší, jedinečnou, nejlevnější apod.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 11.12.2018, 15:54:41 - - -