Lékárníci v Idahu předepisují léčivé přípravky

FOTO: Rite Aid

Národní farmaceutická rada amerického státu Idaho schválila nedávno nařízení, které lékárníkům dává preskripční kompetenci. Norma vešla v platnost 1. července 2018 a lékárníci tak mohou pacientům předepsat některá léčiva jinak vázaná na lékařský předpis lékaře.

Protokoly k léčbě

Nařízení výslovně schvaluje, že určitá léčiva, lékové kategorie a zdravotnické prostředky mohou být za určitých podmínek předepsány lékárníkem.

Lékárník se musí řídit protokoly o preskripci, které byly vytvořeny pro každou skupinu ve spolupráci s lékaři a jsou součástí nařízení, musí vyhodnotit stav pacienta dle současných klinických pokynů nebo na vědecky podložených důkazech.

Musí rovněž vzít v úvahu vylučující kritéria a explicitní lékařská kritéria. Uvedený protokol určuje, zda je pacient vhodným kandidátem pro léčbu stanovenou lékárníkem, anebo zda je spíše vhodné jej odeslat k jinému zdravotnickému pracovníkovi.

Nařízení také stanoví, že lékárník musí revidovat protokol při vyhodnocení pacienta, je-li to nezbytné, aby bylo zajištěno trvalé dodržování klinických pokynů nebo výsledků výzkumu založených na důkazech.

Odpovědnost přebírá lékárník

Protokoly vytvořené Národní radou představují určitou normu k preskripci léčiv a zdravotnických prostředků, kterých se týkají. Nenahrazují však odborný úsudek. Při rozhodování se musejí lékárníci řídit vlastním odborným úsudkem na základě jejich vzdělání a zkušeností a v případě nutnosti konzultovat s jinými lékaři nebo zdravotnickými orgány.

Protokoly rovněž nejsou určeny k ochraně proti všem možným negativním i právním důsledkům na základě konkrétních skutečností a okolností pacienta. Spoléhání na informace obsažené v protokolu je výhradní odpovědností lékárníka a na jeho riziko.

Před použitím konkrétního protokolu by tedy lékárník měl svůj postup pečlivě zvážit, popř. jej konzultovat s lékaři. Rada protokoly vypracovala v dobré víře, nicméně nedává žádné záruky ohledně komplexní správnosti pro obecné použití.

Lékárník by měl znění protokolu také neustále revidovat se současnými poznatky nebo klinickými zjištěními tak, aby odrážel nejnovější trendy a postupy. Rada nemá povinnost protokoly revidovat.

Nařízení konečně jasně upozorňuje, že lékárníci jednají při využití své preskripční pravomoci výhradně na svou odpovědnost a stát Idaho nepřebírá žádné nároky na případné odškodnění při poškození zdraví pacienta.

První indikace

Protokoly byly Radou vypracovány prozatím pro léčbu herpes labialis, pro léčbu a profylaxi sezónní chřipky inhibitory neuraminidázy, pro léčbu streptokokové faryngitidy, nekomplikovaných infekcí močových cest, preskripci statinů u pacientů s diabetem a krátkodobě působících beta agonistů u pacientů s nízkým rizikem astmatu.

I přesto, že se v Evropě na americký systém lékárenství, zejména kvůli historicky etablovaným řetězcům a drugstorům, občas nahlíží s určitým despektem, lékárníci zde mají velmi vysokou společenskou prestiž. Ostatně nabídkou odborných služeb významně překonávají i řadu evropských zemí.

Američtí lékárníci si velmi dobře uvědomují svou roli a potenciál v systému primární péče a proto se již dávno neorientují pouze na výdej balení léčiv. Vzhledem k úsporám ostatně řada pojišťoven preferuje zásilkový obchod (e-lékárny), který je z pohledu chronických pacientů levnější (e-lékárny nabízejí i dostupné online poradenství).

Budoucnost v placených konzultacích

Proto američtí lékárníci lákají pacienty na přidanou hodnotu dalších služeb, ať už je to řada skríningů, samovyšetření, očkování, nejnověji pak výdej naloxonu či hormonální antikoncepce. Všechny konzultace přitom nenabízejí zdarma, jak je tomu v některých českých lékárnách, ale jsou zpoplatněné.

Preskripční pravomoc je proto logickým důsledkem tohoto vývoje už i proto, že lékařské služby jsou ve Spojených státech extrémně drahé. Např. řetězec Rite Aid již oznámil, že konzultační služby začal ve svých lékárnách poskytovat od 1. července. Jedna konzultace stojí maximálně 30 USD (podle typu konzultace).

Tuto informaci přinesl exkluzivně portál APATYKÁŘ®, jediné české zpravodajské médium orientující se více než 18 let čistě na oblast farmacie a lékárenství a základní zdroj informací pro práci profesionálů v oblasti farmacie.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 21.11.2018, 08:00:26 - - -