Farmaprůmysl investuje intenzivně do výzkumu ve Švýcarsku

FOTO: APATYKÁŘ®

V roce 2017 vynaložilo na výzkum a vývoj 24 inovativních farmaceutických společností více než 96 mld. CHF, z toho přibližně 7 mld. CHF jen ve Švýcarsku. Tím se investice do výzkumu a vývoje ve Švýcarsku více než zdvojnásobily. Vyplývá to z 25. vydání statistické zprávy Pharma-Markt Schweiz vydávané oborovým sdružením inovativních společností Interpharma.

Švýcarsko hnacím motorem

Vysoká úroveň finančních investic do výzkumného sektoru Švýcarska v hodnotě zhruba 7 mld. CHF potvrzuje význam lokality z hlediska farmaprůmyslu a demonstruje inovativní drive v rámci společností.

Zejména společnosti se sídlem ve Švýcarsku, jako jsou Novartis nebo Roche, značně investovaly do výzkumu a vývoje. Nicméně i firmy sídlící mimo Švýcarsko (např. Johnson & Johnson) investovaly do výzkumu a vývoje.

Vedle výdajů na výzkum a vývoj vynaložily různé společnosti sdružené v Interpharma ve Švýcarsku zhruba 0,5 mld. CHF do vybavení, jako je technické vybavení a strojní zařízení či rozšíření či výstavba budov a zázemí.

Oboje se odráží ve vysoké úrovni pracovní síly, čehož důsledkem je klíčové postavení farmaceutického průmyslu v rámci švýcarské ekonomiky.

Farmaprůmysl žene export

Velké investice do výzkumu a vývoje jsou možné pouze díky vysokému objemu vývozu farmaceutického průmyslu. V roce 2017 byly vyvezeny farmaceutické přípravky v hodnotě téměř 84 mld. CHF, což představuje nárůst o 4,3 % oproti předchozímu roku.

Proto byl farmaceutický průmysl s objemem vývozu na úrovni 38 % celkového vývozu důležitou podporou švýcarského zahraničního obchodu. S podílem téměř poloviny veškerého vývozu farmaceutických přípravků je Evropa nadále nejvýznamnějším vývozním trhem pro farmaceutické přípravky ze Švýcarska.

Patentová ochrana

Velmi důležitá je v této oblasti patentová ochrana. Patenty totiž chrání investice do výzkumu a vývoje a poskytují pobídky pro další inovace, neboť vývoj nových léčiv je časově náročný a nákladný a farmaceutické společnosti nesou plně riziko výzkumu.

Zvláště v zemi, jako je Švýcarsko, které nemá žádné suroviny, jsou znalosti a know-how důležitým přínosem pro zajištění prosperity. Ve farmaceutickém výzkumu bylo ze Švýcarska od roku 2012 do roku 2016 registrováno více než 86 patentů na milion zaměstnaných osob. To je dvakrát více než v Dánsku a téměř pětkrát více než v Německu.

Trh roste díky inovacím

Švýcarský lékový trh vzrostl v roce 2017 o 4,1 % oproti předchozímu roku na přibližně 5,8 mld. CHF. Je to o něco méně než v roce 2016. Tento nárůst je způsoben zejména uvedením nových, inovativních léčiv proti rakovině, které představují přibližně polovinu růstu.

Navíc rostl nadprůměrně také segment přípravků na autoimunitní onemocnění, jako je roztroušená skleróza.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 11.12.2018, 15:52:46 - - -