Polsko zavádí zásilkový obchod s Rx léčivy – na e-recept a pro osoby se zdravotním postižením

FOTO: APATYKÁŘ®

Polský Senát včera na své schůzi schválil zákon, kterým se mění zákon o informačním systému ve zdravotnictví a další zákony. Pro lékárny přináší zásadní změnu, a tou je zásilkový obchod s receptovými léčivy pro vybrané skupiny pacientů.

Pro vybrané skupiny

Zákon provádí komplexní úpravy tzv. internetového účtu pacienta, principy jeho fungování, jakož i funkční požadavky na informační systémy pro poskytovatele zdravotních služeb a subjektů spravujících lékařské registry.

Současně zákon zavádí zásadní změnu v oblasti lékárenství – umožňuje zásilkový obchod s receptovými léčivými přípravky jak lékárnám, tak lékárenským výdejnám. Zásilkovým způsobem je možné vydávat jak OTC léčiva (s výjimkou těch, kde je věkové omezení pacienta), tak receptově vázaná, pokud jsou předepsána osobám se zdravotním postižením a výhradně elektronicky.

Ministr zdravotnictví stanoví vyhláškou seznam léčivých přípravků vydávaných pouze na lékařský předpis, u kterých nebude možný zásilkový výdej, podmínky zásilkového výdeje léčivých přípravků, způsob doručení spotřebitelům, podmínky, které musí splňovat lékárny a lékárenské výdejny realizující zásilkový výdej léčivých přípravků, dobu archivování dokumentů týkajících provozování zásilkového výdeje léčivých přípravků a minimální rozsah informací zveřejňovaných na internetových stránkách, na kterých jsou přípravky nabízeny s ohledem na jejich bezpečnost, zajištění odpovídající kvality těchto přípravků, přístup k dokumentům umožňující dohled ze strany orgánů Státní farmaceutické inspekce nad činností zásilkového výdeje léčivých přípravků a přístup k informacím o podmínkách zásilkového výdeje léčivých přípravků.

Pacienti, kteří budou chtít tímto způsobem léčivé přípravky získat, musejí prokázat, že mají osvědčení o zdravotním postižení. Oveření může být provedeno na základě čestného prohlášení osoby, která si léčivé přípravky kupuje. To musí mít lékárna doloženo pro kontrolu.

Změna povinného hlášení pohybu léčiv

Další změnou, kterou včera schválený zákon přináší, je posunutí data povinného hlášení do integrovaného monitorovacího systému obchodu s léčivými přípravky (ZSMOPL). Jedná se o komunikační systém, který umožňuje přenos dat prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků o denních transakcích, zásobách a výpadcích léčivých přípravků, který pomůže vytvořit úplný obraz o obchodu s těmito přípravky.

Správcem je Hlavní farmaceutická inspekce (GIF) a od roku 2017 běží v pilotním provozu. Podle novely farmaceutického práva schválené v roce 2015 je jeho hlavní využití především k monitoringu paralelního obchodu. Původně měli všichni poskytovatelé a obchodníci hlásit data do systému od 1. října 2018, novela posunuje datum na 1. duben 2019.

Vyšetření a recept na dálku

Kromě výše uvedených změn zásadních pro lékárenství novela zákona přináší i možnost vyšetření pacientů lékařem, zdravotní sestrou a porodní asistentkou na dálku, stejně jako vystavení receptů lékaři, zdravotními sestrami a porodními asistentkami bez nutnosti vyšetření pacienta, pokud to umožňuje zdravotní stav, což je zaznamenáno ve zdravotnické dokumentaci.

Kritika komory

Pozměňovací návrh týkající se zásilkového výdeje léčivých přípravků představila v polovině července skupina poslanců v polském parlamentu (Sejm), který jej schválil 20. července. O 5 dní později prošel i příslušným výborem Senátu, který jej následně bez problémů schválil (62 pro, 26 proti, 1 se zdržel).

Zákon tvrdě kritizuje Polská lékárnická komora, která zveřejnila velmi ostré a sarkastické vyjádření k uvedenému pozměňovacímu návrhu napadající řetězcové lékárny, že jde o jejich zájem.

Odmítnutí ministrem i podnikateli

To však odmítl mj. polský ministr zdravotnictví, který nevidí žádná bezpečnostní rizika, jelikož půjde pouze o přípravky předepsané výhradně na elektronický recept a tyto recepty budou realizovat výhradně lékárny. Jak uvedl, už nyní je možné takto prodávat bez omezení OTC léčiva, neexistuje proto relevantní důvod, proč by tato forma nemohla být využita u Rx léčiv.

Navíc tato forma existuje v řadě evropských zemí, jejichž počet se stále rozšiřuje (nejnověji uvažuje o spuštění i Litva) a funguje bez problémů. Hlavní farmaceutický inspektorát bude i nadále lékárny kontrolovat a své kontroly rozšíří i o zásilkový obchod. Ministr proto nechápe důvody komory a odmítl je.

Je to v posledních letech vůbec poprvé, kdy se ministerstvo postavilo proti profesní komoře. Dosud jí vycházelo až velmi překvapivě vstříct, zejména v případě kontroverzní změny vlastnictví lékáren, kterou některá sdružení napadají jako protiústavní, či zákonem o zákazu reklamy lékáren nebo zrušením profese farmaceutického technika (letos ukončen nábor ke studiu).

Naproti tomu změnu podpořila polská Sdružení podnikatelů a zaměstnavatelů a Sdružení zaměstnavatelů v lékárenství PharmaNet. Podle sdružení jde o logický krok v případě zavedení elektronického receptu. Jak uvedla, zásilkový obchod bude striktně vázán pouze na kamenné lékárny, čímž je zajištěno, že bude plně pod kontrolou odběrně vzdělaných osob – lékárníků.

Zákon tak nyní čeká už jen na podpis polského presidenta.

Tuto informaci přinesl exkluzivně portál APATYKÁŘ®, jediné české zpravodajské médium orientující se více než 18 let čistě na oblast farmacie a lékárenství a základní zdroj informací pro práci profesionálů v oblasti farmacie.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 18.10.2019, 11:55:35 - - -