EMA prověří všechny sartany, kontaminace nalezena i v losartanu indického výrobce

FOTO: EMA

Kauza kontaminovaných léčivých přípravků obsahujících valsartan narůstá. Evropská léková agentura (EMA) rozšířila svůj přezkum nečistot u valsartanu i na další sartany. A to po zjištění velmi nízkých hladin N-nitrosodiethylaminu (NDEA) v účinné látce losartan vyrobené indickou společností Hetero Labs.

Všechny sartany

V důsledku zjištění této nečistoty ze strany německých regulačních úřadů bude přezkum zahrnovat i léčivé přípravky obsahující čtyři další sartany - candesartan, irbesartan, losartan a olmesartan.

Stejně jako valsartan mají tyto účinné látky specifickou kruhovou strukturu (tetrazol), jejíž syntéza by mohla potenciálně vést k tvorbě nečistot, jako je NDEA. Ostatní léčivé přípravky této skupiny ji neobsahují, nejsou proto zahrnuty do přehledu.

Jak NDEA, tak související sloučenina N-nitrosodimethylamin (NDMA) jsou klasifikovány jako pravděpodobné humánní karcinogeny (látky, které by mohly způsobit rakovinu). Jak se tyto nečistoty objevily při výrobě sartanů, je dosud plně zavedeno a hodnotí se v probíhajícím přezkumu.

Na základě stopových množství NDEA dosud zjištěných v jedné šarži losartanu od firmy Hetero Labs neexistuje bezprostřední riziko pro pacienty. EMA proto pacientům doporučuje, aby nepřestávali užívat losartan nebo jiné léčivé přípravky obsahující sartany, aniž by to konzultovali se svým lékařem.

EMA nyní musí provést další testy pro stanovení rozsahu kontaminace a toho, zda jsou přítomné nečistoty u sartanů nad úrovněmi, které lze ještě považovat za přijatelné.

Rozšíření přezkumu na jiné sartany je preventivní. EMA úzce spolupracuje s vnitrostátními orgány, mezinárodními partnery a Evropské ředitelství pro kvalitu léčiv a zdravotní péče (EDQM), aby co nejrychleji shromáždila údaje o těchto léčivech.

Čínské závody bez licence

EMA zahájila přezkum léčivých přípravků obsahujících léčivou látku valsartan dodávanou firmou Zhejiang Huahai Pharmaceuticals sídlící v čínském Linhai poté, co společnost zjistila znečištění účinné látky, kterou dodává výrobcům vyrábějícím řadu léčivých přípravků s obsahem valsartanu dostupných v EU, NDMA. Na základě toho byly dotčené přípravky staženy z celosvětové úrovně.

O měsíc později byl zjištěn další výrobce, který má problém s kontaminací NDMA Zhejiang Tianyu. Oběma následně zrušilo EDQM platnost certifikátů povolujícího vyrábět účinnou látku valsartan pro léčivé přípravky uváděné na trh EU.

V polovině září pak EMA začala šetřit také dopad související látky NDEA, která byla zjištěna u valsartanu společnosti Zhejiang Huahai za použití předchozího výrobního procesu před zavedením změn v roce 2012.

Riziko nízké

EMA odhaduje, že by mohlo dojít k jednomu dodatečnému případu rakoviny na každých 5 tis. pacientů užívajících dotčené léčivé přípravky v nejvyšší dávce valsartanu (320 mg) denně po dobu 7 let. Toto je založeno na průměrných úrovních této nečistoty zjištěné v účinné látce. Možné riziko rakoviny bylo extrapolováno ze studií na zvířatech a je založen na předpokladu, že NDMA přítomný v účinné látce je obsažen v konečném produktu ve stejném množství.

Údaje o úrovních NDEA jsou v současné době velmi omezené a EMA poskytne další informace o riziku, jakmile budou k dispozici. Orgány EU nyní provedly inspekce výrobních závodů obou společností v Číně a zváží závěry.

Každopádně je zjevné, že výrobní problémy s kontaminací má čínský výrobce už dlouhodou dobu, ještě před rokem 2012. Německý regulátor již dříve varoval, že se problémy mohou týkat nejen valsartanu, ale i dalších sartanů, což se nyní potvrdilo.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 19.07.2019, 17:21:41 - - -