Od ledna mohou pacienti v ukrajinských lékárnách vyměnit vadný lék

Foto: Med-Servis

Od 1. ledna 2019 vstoupí na Ukrajině v platnost zákon o změně daňového řádu, který přináší změny i do zákona o ochraně práv spotřebitelů, konkrétně článek týkající se práv spotřebitelů v případě pořízení zboží nedostatečné kvality. Ten nově stanoví, že léčivé přípravky a zdravotnické prostředky nedostatečné kvality mohou být po předložení dokladu o koupi vráceny spotřebitelem (pacientem).

Neodpovídající kvalita

Podle nového ustanovení je možné vrátit léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, avšak pouze ty s neodpovídající kvalitou. Současně musí pacient či spotřebitel předložit doklad o zaplacení prokazující jejich nákup.

Po splnění těchto podmínek má právo požádat o vrácení peněz zaplacených za léčivý přípravek a zdravotnický prostředek nebo o výměnu za podobný, ale již odpovídající kvality.

Neodpovídající kvalita léčivého přípravku nebo zdravotnického prostředku je možné prokázat hodnocením kvality vydaném laboratoří územního orgánu Státní služby Ukrajiny pro kontrolu léčiv a/nebo pověřenou laboratoří (výsledky laboratorní analýzy musejí být provedeny v souladu s metodami kontroly jakosti potvrzenými státní registraci), popř. nařízením Státní služby o zákazu distribuce léčivého přípravku.

Certifikát kvality

Dosud platná právní úprava stanoví, že lékárna je povinna poskytovat spotřebiteli léčivé přípravky dobré kvality a na požádání předložit dokumenty potvrzující odpovídající kvalitu.

Podle ukrajinského zákona o léčivech je možný pouze prodej léčivých přípravků s certifikátem kvality vydaným výrobcem. Zakázáno je naopak prodávat přípravky se špatnou kvalitou, prošlé nebo ty, pro něž výrobce nevydal osvědčení o kvalitě.

Podle současného zákona o ochraně práv spotřebitelů jsou léčivé přípravky klasifikovány jako výrobky vysoké kvality a není možné je vrátit/vyměnit. Kromě toho, v souladu s postupem pro prodej léčiv a zdravotnických přípravků v lékárnách schválených ukrajinským Ministerstvem zdravotnictví není možné léčivé přípravky a zdravotnické výrobky vydané z lékáren vrátit.

Nově možnost vrácení

V případě pochybností o kvalitě léčivého přípravku měl spotřebitel dosud právo požadovat v lékárně osvědčení o kvalitě léčivého přípravku vydané výrobcem, které by mělo být v souladu s vyhláškou poskytnuto nejdéle do druhého dne a může rovněž kontaktovat územní oddělení Státní služby pro kontrolu léčiv, jejíž kontaktní údaje jsou k dispozici v lékárnách a na oficiálních stránkách.

Novela zákona tak zpřesňuje současnou situaci, kdy léčivé přípravky nebylo možné vyměnit ani v případech zjevně nezaviněných pacienty. I nadále není možné vyměňovat je v lékárnách po zakoupení např. z důvodu ceny, nebo bez zjevného důvodu.

Tuto informaci přinesl exkluzivně portál APATYKÁŘ®, jediné české zpravodajské médium orientující se bezmála 20 let čistě na oblast farmacie a lékárenství a základní zdroj informací pro práci profesionálů v oblasti farmacie.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 18.07.2019, 22:24:30 - - -