Litva spustí v rámci e-preskripce online vyhodnocování lékových interakcí

Foto: APATYKÁŘ®

Jak zjistil portál APATYKÁŘ®, už v tomto roce budou moci litevští lékaři zkontrolovat interakce předepsaných léčivých přípravků s jinými, které pacient užívá, v systému elektronické preskripce, který v Litvě funguje už dva roky. Tato utilita bude k dispozici bezplatně všem zdravotnickým zařízením.

Kontrola hned při preskripci

Lékař tak nebude muset ručně vyhodnocovat interakce léčiv, protože každá inkompatibilita e-receptu bude kontrolována automaticky online hned při předepisování. Jedná se o další doplnění ekosystému litevského eHealth, které využívají jak lékaři, tak i pacienti.

Oddělení farmacie na Ministerstvu zdravotnictví uvádí, že v databázi bylo shromážděno více než 20 tis. různých lékových interakcí. Hlavním cílem je snížit výskyt zdravotních problémů způsobených interakcemi léčiv a usnadnit práci lékařům. Lékař tak bude mít rovnou možnost online kontrolovat interakce při přeskripci, ať již přes mobilní aplikaci, zdravotnický portál nebo svůj lékařské informační systémy.

Tuto funkci budou moci lékařit využívat i v případě, že žádné léčivé přípravky nepředepíší a mohou zjistit, zda se vzájemně ovlivňují různé dosud předepsané léčivé přípravky. Nebudou se tak muset spoléhat až na případné zachycení problému v lékárnách, tento potenciální problém bude rozpoznán hned na počátku procesu.

Lékové chyby příčinou hospitalizací

Podle ministerstva vychází význam systému z globálních statistik, které ukazují, že 6 % pacientů je konfrontováno se zdravotními problémy při užívání různých léčiv. Z tohoto důvodu je zaznamenáno přibližně 5 % všech hospitalizací.

Tento problém je stále důležitější i v Litvě. Statistiky ukazují, že více než 80 % pacientů v důchodovém věku užívá 3 a více léčiv současně a vedlejší účinky u těchto pacientů jsou dvakrát častější než u mladých lidí.

Praktičtí lékaři utilitu vítají

Utilitu vítají i litevští rodinní lékaři. Podle jejich sdružení je pokaždé, když je předepsán nový přípravek, nutné zkontrolovat preskripční informaci a vyhledat interakce s jinými léčivy, která pacient používá. Stávající kontrola předpokládá vlastní znalosti, ale především vyhledání v odborné literatuřei či online.

Logicky tak očekávají, že jim tento nový systém ušetří čas a lékař ani pacient nebudou muset přemýšlet o lékových interakcí pokaždé, když bude předepsán nový léčivý přípravek. Lékaři očekávají, že systém pomůže předcházet chybám v léčbě a poškození pacienta.

Čtyři kategorie interakcí

Systém vyhodnocuje kompatibilitu léčiv online, lékaři tak zjistí interakce ihned při preskripci nových e-receptů. Rozlišuje čtyři úrovně interakcí A, B, C a D, dle rizikovosti.

Kombinace léčiv spadající do kategorií A a B jsou nejméně nebezpečné, kombinace zařazené do kategorie C mohou být použity bez bezpečnější alternativy, ale může být nutné je odpovídajícím způsobem upravit nebo sledovat účinky léčiv a určité příznaky. Kategorie D pak zahrnuje velmi rizikové lékové interakce a takové kombinace jsou kontraindikovány.

V případě kategorií C a D by měl zdravotník zvážit změnu léčivého přípravku, aby se předešlo ohrožení zdraví.

Ucelený ekosystém

Jedná se o poměrně důležitý krok v celém litevském zdravotním systému. Po spuštění inovovaného elektronického zdravotního systému budou lékaři a lékárníci schopni důsledně zhodnotit celkovou anamnézu pacienta a léčivé přípravky, které užívá.

Pro pacienty je mnohdy obtížné vzpomenout si, jaké léčivé přípravky má předepsány od různých lékařů. Integrované technologické řešení umožňuje zdravotníkům rychle vyhodnotit historii medikace pacienta, vzít v úvahu výsledky pacientova stavu a zvolit nejúčinnější léčivé přípravky.

O systému interakcí

Systém online vyhodnocování interakcí léčiv obsahuje informace o 20 tis. různých lékových interakcích na základě údajů od Ústavu klinické farmakologie švédského a respektovaného Karolinska Institutet a finských univerzit.

Informace jsou v systémové databázi aktualizovány čtyřikrát ročně a jsou založeny na nejnovějším výzkumu, kterých je cca 1000-1500 ročně.

Podobný systém online vyhodnocování lékových interakcích byl také zaveden ve Švédsku, Finsku, Německu, Rakousku, Itálii a od roku 2016 rovněž v Estonsku, ze kterého Litva v oblasti eHealth významně čerpá.

Tuto informaci přinesl exkluzivně portál APATYKÁŘ®, jediné české zpravodajské médium orientující se bezmála 20 let čistě na oblast farmacie a lékárenství a základní zdroj informací pro práci profesionálů v oblasti farmacie.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 18.10.2019, 11:52:48 - - -