Estonský soud: Propojení mezi lékárnou a drogerií je nepřípustné

Foto: APATYKÁŘ®

V závěru loňského roku rozhodl estonský Nejvyšší soud, že odmítnutí vydat licenci na provozování lékárny s ochrannou známkou Apotheka bylo odůvodněné. Aby byla zajištěna dostupnost a bezpečnost lékárenských služeb, musí být poskytování kosmetických služeb a zdravotní péče jasně odlišitelné od služeb lékárny.

Původní spor

Dne 29. září 2016 podala žadatelka žádost o povolení k provozování veřejné lékárny pod ochrannou známkou Apotheka v nákupním centru Arsenal v Tallinu. Žadatelka chtěla spustit nový koncept, v rámci něhož museli pacienti, kteří se chtěli dostat do lékárny, nejprve projít obchodní částí s produkty health & beauty se stejnou ochrannou známkou jako lékárna a pod jakou zde byly prodávány kosmetické výrobky.

Koncept předpokládal možnost zaplatit kosmetiku v lékárně a naopak léčivé přípravky a lékárenský sortiment v kosmetické části. Rovněž předpokládal možnost prodeje výrobků v lékárně a naopak bez odborné kvalifikace. V souladu s konceptem byl zaveden i jednotný design nábytku a jednotné uniformy personálu.

Dne 16. prosince 2016 vydala Estonská léková agentura Ravimiamet rozhodnutí, kterým odmítla vydat povolení k činnosti pro tuto lékárnu. Žadatelka proto v lednu 2017 rozhodnutí napadla u Správního soudu v Tartu a ten jí dal v květnu za pravdu, vyhověl odvolání a zrušil rozhodnutí o zamítnutí vydání povolení k provozu vydané lékovou agenturou.

Státní agentura proto v červnu 2017 napadla rozsudek u Obvodního soudu v Tartu a ten v listopadu 2017 její žalobu zamítl. Agentura následně 29. listopadu 2017 podala kasační opravný prostředek k Nejvyššímu soudu.

Rozhodnutí soudu

Nejvyšší soud souhlasil se závěrem agentury, že koncept lékárenských služeb navržený žadatelkou by jako celek umožnil uvádění lékárenských a kosmetických výrobků v rámci jednotné obchodní oblasti. Návštěvníci by tak získali dojem, že prostory lékárny jsou součástí pasáže nákupního centra a že lékárenské služby jsou nabízeny také v prodejní části health & beauty.

Vzhledem k tomu, že by prostory sloužící k poskytování lékárenských služeb nebyly jasně odlišitelné od prostor obchodní části health & beauty a zde poskytovaných služeb, nebyla by zaručena dostupnost a bezpečnost lékárenských služeb.

Podle Nejvyššího soudu je tedy léková agentura oprávněna odmítnout udělit žadateli licenci na takovou činnost.

Zákon o léčivých přípravcích totiž umožňuje v lékárně prodávat pouze lékárenský, zdravotnický a hygienický sortiment. Podle lékového regulátora hledají lékárenské řetězce hraniční možnosti pro rozšíření sortimentu výrobků, ale výdej léčiv vyžaduje plnou pozornost vydávajícího lékárníka a kupujícího a rozptýlení pacienta ohrožuje jeho zdraví.

Nejvyšší soud proto vyhověl kasační stížnosti státní agentury a zrušil rozhodnutí Správního soudu v Tartu ze dne 12. května 2017 a Obvodního soudu v Tartu ze dne 30. listopadu 2017 a vydal nové rozhodnutí, kterým byla stížnost žadatelky o licenci zamítnuta.

Tuto informaci přinesl exkluzivně portál APATYKÁŘ®, jediné české zpravodajské médium orientující se bezmála 20 let čistě na oblast farmacie a lékárenství a základní zdroj informací pro práci profesionálů v oblasti farmacie.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 18.07.2019, 22:24:37 - - -