E-preskripce v Norsku se zjednoduší, lékaři mohou do lékového záznamu i bez souhlasu pacienta

Foto: APATYKÁŘ®

Norsko od 1. ledna 2019 zjednodušilo správu elektronických receptů a zrušilo požadavek, aby lékaři získali souhlas pacienta s nahlédnutím do lékového záznamu. Mohou tak sami pacientovi opravovat či odstraňovat již neplatné e-recepty.

Dlouhá platnost přináší problémy

V Norsku existuje systém, kdy recepty mají obecně dlouhou platnost. U tzv. modrých receptů, které jsou určeny pro vážně a dlouhodobě nemocné pacienty, je automaticky nastavena platnost na 1 rok a pacient si z receptu může léčivé přípravky vybírat postupně.

Tento systém je sice pro pacienty výhodný (nemusejí tak často k lékaři), avšak přináší problémy v okamžiku, kdy lékař preskripci mění či mění dávkování. V tomto případě pro změnu dosud potřeboval souhlas pacienta, což způsobovalo problémy. A to nejen u lékařů, ale zmatek to vyvolávalo i v lékárnách, včetně dodatečné práce pro zaměstnance.

Všechny e-recepty jsou uloženy v centrálním úložišti (Reseptformidleren), což je centrální databáze e-receptů. Když lékař předepíše předpis elektronicky, odešle jej rovnou do úložiště. Poté, co pacient dorazí do lékárny, mohou si lékárníci z úložiště vyvolat všechny e-recepty daného pacienta.

Pro autorizaci je využíván standardní způsob pomocí elektronických identifikátorů BankID nebo MinID. Ty se v Norsku používají namísto občanského průkazu k elektronické identifikaci osob pro komunikaci s úřady, bankami a dalšími orgány státní správy, sociálního zabezpečení apod.

Pokud tak například existuje v centrálním úložišti několik platných receptů na přípravek v různé síle, museli lékárníci zkontrolovat, které léčivé přípravky se mají skutečně vydat. V nejhorším případě, pokud nebyl vydán správný (aktuální) recept, mohlo to potenciálně ohrozit zdraví pacientů.

Konec zmatků

Od 1. ledna 2019 byl tento požadavek zrušen a lékaři získali souhlas s nahlížením do lékového záznamu pacienta. To znamená, že lékař může zrušit recepty, které by už neměly být vydány.

To je velkým přínosem i pro lékárny, protože už lékárníci nebudou muset volat do ordinace lékaře, aby zjistili, které léčivé přípravky – a v jaké síle – by měl pacient užívat.

Pacienti získají přehled o receptech přihlášením na speciálních stránkách (podobně jako v českém systému eReceptu). Zde také mohou vidět záznam zdravotnického pracovníka, který poslal recept do úložiště a který se díval na léčivé přípravky užívané daným pacientem.

Spravovat e-recepty (mazat již neaktuální) budou pouze lékaři a pacient má možnost sám si určit, který lékař má mít do této funkcionality a lékového záznamu přístup.

Správným nastavením přístupu (povolením) tak mohou pacienti významně přispět k lepšímu přehledu a bezpečnosti své léčby.

Tuto informaci přinesl jako první portál APATYKÁŘ®, jediné české zpravodajské médium orientující se bezmála 20 let čistě na oblast farmacie a lékárenství a základní zdroj informací pro práci profesionálů v oblasti farmacie.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 18.10.2019, 11:55:30 - - -