Finští pacienti si jako první mohou vyzvednout e-recepty v estonských lékárnách

Foto: APATYKÁŘ®

Od včerejška mohou první pacienti z EU používat digitální předpisy (e-recepty) předepsané jejich domácím rodinným lékařem při návštěvě lékárny v jiné zemi EU. Jako první si mohou finští pacienti vyzvednout e-recepty v estonské lékárně a získat léčivé přípravky předepsané elektronicky lékařem ve Finsku.

Finsko-estonská iniciativa

Tato iniciativa se týká všech e-receptů předepsaných ve Finsku a estonských lékáren, které podepsaly dohodu. Novinkou je, že e-recepty jsou elektronicky dostupné pro zúčastněné lékárníky v přijímající zemi prostřednictvím nové infrastruktury pro digitální služby elektronického zdravotnictví, aniž by pacient musel předložit písemný předpis.

To je v souladu s evropskými zásadami týkajících se digitálního zdraví a péče, jejichž cílem je posílení přístupu pacientů k jejich zdravotním údajům a zajištění kontinuity péče.

Podle místopředsedy pro digitální jednotný trh Andruse Ansipa by ostatní země měly Finsko a Estonsko následovat v oblasti elektronického zdravotnictví . Lidé by měli mít možnost používat elektronické předpisy a vyzvednout si své léčivé přípravky přeshraničně, protože volný pohyb je základním principem EU.

Dalším důležitým krokem bude zjednodušení přístupu pacientů k jejich vlastním zdravotním údajům vytvořením společného formátu pro výměnu elektronických zdravotních záznamů mezi zeměmi EU.

Jak dodal komisař pro zdraví a bezpečnost potravin Dr. Vytenis Andriukaitis, výměna e-záznamů bude zásadní pro bezpečnost pacientů z hlediska pomoci lékařům lépe porozumět lékařské anamnéze pacienta, což může snížit riziko nesprávné medikace a náklady na duplicitní testy.

Směrnice o přeshraniční péči

V roce 2011 přijaly evropské orgány směrnici 2011/24, která zajišťuje kontinuitu přeshraniční péče o evropské občany. Směrnice umožňuje členským státům výměnu zdravotních údajů bezpečným, účinným a interoperabilním způsobem. Ve všech členských státech EU se postupně zavádějí přeshraniční zdravotnické služby.

E-preskripce a e-dispenzace umožňují každému občanu EU, aby si vyzvedl své léčivé přípravky v lékárně v jiném členském státě EU, a to díky elektronickému převodu jeho e-receptu z jeho země pobytu do země, kam cestuje. Země pobytu je poté informována o vydané léčivé látce v navštívené zemi.

Druhou službou je pak pacientský souhrn poskytující základní informace o důležitých aspektech týkajících se zdraví, jako jsou alergie, současně užívané léčivé přápravky, předchozí onemocnění, operace apod., umožňující jejich digitální dostupnost v případě lékařské (nouzové) návštěvy v jiné zemi.

Jedná se o abstrakt rozsáhlejší kolekce zdravotních údajů nazvaných Evropský zdravotní záznam. Aby se to zrealizovalo, Komise brzy předloží doporučení k evropskému elektronickému formátu výměny zdravotních záznamů.

Samozřejmě jsou přísně dodržována pravidla ochrany osobních údajů a pacienti budou muset poskytnout svůj souhlas před tím, než budou tyto služby zpřístupněny.

Obě služby byly umožněny díky infrastruktuře digitálních služeb eHealth, která propojuje národní služby elektronického zdravotnictví, které jim umožňují výměnu zdravotních údajů, a která je financována z prostředků Evropské komise pro propojení Evropy.

Další postup

22 členských států je součástí infrastruktury pro digitální služby elektronického zdravotnictví a očekává se výměna e-preskripce a pacientského souhrnu do konce roku 2021. 10 členských států (Finsko, Estonsko, Česká republika, Lucembursko, Portugalsko, Chorvatsko, Malta, Kypr, Řecko a Belgie) může začít tyto výměny do konce roku 2019.

Síť eHealth (orgán autorit elektronického zdravotnictví v EU) nedávno dala zelenou Finsku a Estonsku, aby zahájily výměnu e-receptů, a Česku a Lucembursku, aby přijímaly pacientské souhrny cizích občanů.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 20.10.2019, 19:45:25 - - -