Němečtí lékaři a lékárníci spustili pilotní projekt pro lepší online spolupráci při pohotovostech

Foto: AKWL

Německá Zemská lékárnická komora Westfalen-Lippe (AKWL) a Sdružení smluvních lékařů Westfalen-Lippe (KVWL) startují v těchto dnech modelový projekt, který má dále vylepšit komunikaci mezi lékaři, lékárníky a pacienty v noci a při pohotovostních službách. Digitální projekt bude testován a odborně prováděn po dobu tří měsíců v regionech Bochum a Detmold.

Infostánky a aplikace pro pohotovostní služby

Hlavním cílem pilotního projektu je, podle partnerů, zlepšit efektivitu neodkladné péče. Asi třetina pacientů, kteří navštěvují lékárnu při nočních a pohotovostních službách, přichází přímo z nějaké lékařské pohotovostní služby provozovaných KVWL. Z velké části se ptají na tři otázky: Která lékárna slouží pohotovost? Dostanu tam své léky? A jak rychle najdu lékárnu? A právě na tyto otázky má poskytnout odpověď projekt Frag das A (ptejte se po lékárně).

V modelových regionech Bochum a Detmold budou všeobecné lékařské a pediatrické pohotovostní služby vybaveny v rámci modelového projektu informačním místem. To poskytne informace o čtyřech nejbližších pohotovostních lékárnách.

Pacienti mohou také předávat informace o předepsaných léčivých přípravcích digitálně přímo do pohotovostní lékárny a zkontrolovat, zda má předepsaný přípravek na skladě. Může si tak ušetřit zbytečné cesty při vyzvedávání léčiv.

Pacienti mají přístup k této nabídce prostřednictvím bezplatné webové aplikace nebo infokoutku v pohotovostní ordinaci. Během několika minut dostanou zpětnou vazbu o tom, zda jsou požadovaná léčiva k dispozici. Přípravky jsou následně pro pacienta připraveny v lékárně.

Současně lze systém používat na všech standardních smartphonech prostřednictvím příslušné webové stránky.

Lepší komunikace při pohotovosti

Pro všechny účastníky je důležité, aby testované řešení také zlepšilo komunikaci mezi lékaři a lékárníky při pohotovostní službě. Digitální řešení proto zahrnuje i funkci chatu.

Lékárník tak může kontaktovat lékaře předepisujícího přípravek napřímo v případě nejasného lékařského předpisu, neslučitelnosti léčiv nebo v případě výpadku na trhu. Jak zdůrazňují stejně lékaři i lékárníci, tato výměna informací mezi lékařem a lékárníkem představuje zásadní přidanou hodnotu projektu.

V modelovém projektu je paralelně testováno několik komunikačních kanálů, pomocí kterých se lékárny sloužící pohotovost dozví o požadavku pacienta. Například některé lékárny jsou vybaveny funkcí smartwatch, přes kterou přicházejí informace o receptu.

Klíčová je však aplikace, která řídí zpracování žádostí v lékárnách. Stejně důležité jako spolehlivost výměny informací, jsou i požadavky na ochranu dat, které jsou dodrženy.

Na 300 zapojených lékáren

V pilotním období, které potrvá do poloviny dubna 2019, se modelového projektu účastní dobrovolně celkem 283 lékáren v blízkosti čtyř pohotovostních lékařských ordinací, které byly předem koordinovány se zemským Ministerstvem zdravotnictví.

Podle lékařů a lékárníků je toto správná cesta digitalizace, kdy se dále zlepšuje kvalita péče při nočních a pohotovostních službách. Současně však tento digitální projekt neztratí z dohledu ani ty pacienty, kteří navštěvují lékárnu, aniž by předtím museli jít k lékaři. Ve velké většině případů jsou to rodiče dětí, které trpí příznaky jako jsou kašel, rýma, horečka, průjem nebo zácpa.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 18.10.2019, 11:56:02 - - -