Yes, we care – zdravotní kampaň rakouských lékáren

Foto: APATYKÁŘ®

Lékárny v rakouské spolkové zemi Steiermark provedly od června do poloviny listopadu 2018 cílenou zdravotní kampaň Yes, we care. Na základě metabolického screeningového testu několika hodnot zjišťovali, jak jsou na tom zdravotně zdejší lidé.

Všechny okrsky

Kampaně se zúčastnilo 56 lékáren ze všech okrsků a podpořily ji dva výrobní společnosti. Akce probíhala v lékárnách postupně, vždy trvala průměrně dva týdny.

Lékárny v rámci testů zjišťovaly hodnotu glykovaného hemoglobinu HbA1c, celkového cholesterolu, HDL, LDL cholesterolu, triglyceridů, krevního tlaku, BMI a obvod břicha.

Hlavní zjištění

U 5 % (261) lidí byl zjištěn diabetes, cca 28 % (1442) mělo hodnoty tzv. prediabetes. Diagnostikováno bylo celkem 94 nových diabetiků z celkového počtu 5147 osob, které se akce zúčastnily. Byla jim tak doporučena návštěva lékaře.

65 % diabetiků se zavedenou léčbou mělo hodnoty HbA1c nad 7 %.

Zvýšený celkový cholesterol byl zjištěn u 43 % účastníků, 62 % mělo zvýšený krevní tlak. Obvod břicha mělo nad rámec 41 % lidí a 53 % mělo nadváhu nebo byli obézní.

Celkově pak byly u 70 % účastníků zjištěny 2 nebo více měřených hodnot mimo doporučené rozmezí. Se všemi byly provedeny edukativní zdravotní rozhovory a doporučena návštěva odborného lékaře.

Průzkum zdravotního stavu obyvatel rakouské spolkové země Steiermark v lékárnách byl přijat účastníky velmi pozitivně a potvrdil roli lékáren coby center primární zdravotní péče.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 20.02.2019, 11:44:41 - - -