PGEU představil vize lékárenské profese do roku 2030

Foto: PGEU

Svaz lékárníků EU (PGEU) zveřejnil svou budoucí vizi profese lékárníka v dokumentu nazvaném Lékárna 2030: Vize pro veřejné lékárny v Evropě. Zdůrazňuje mj. demografickou změnu společnosti, kterou musejí zdravotnické systémy reflektovat a vyzývá k intenzivnější podpoře a zvyšování kompetencí lékárníků z veřejných lékáren.

Výzvy pro lékárníky

Lékárníci chtějí využít své postavení vysoce kvalifikovaných odborníků ve zdravotnictví k dalšímu zlepšování veřejného zdraví v měnícím se zdravotnickém prostředí, které vyžaduje více personalizované, na pacienta orientované a digitální zaměření.

Jak u této příležitosti uvedl prezident PGEU pro rok 2019 Michał Byliniak, v letošním roce slaví PGEU své 60. výročí. Je proto čas uznat zásadní přínos lékárenské profese pro zdraví lidí v posledních desetiletích a podívat se do budoucnosti na to, jak může tato profese dále zvýšit tento příspěvek a přispět k posílení evropských zdravotních systémů.

„Vzhledem ke společným výzvám evropských systémů zdravotní péče, jako je finanční udržitelnost, nedostatek zdravotnických pracovníků a rostoucí zátěž chronických nemocí, musíme uznat, podporovat a rozvíjet úlohu lékárníků z veřejných lékáren při poskytování vysoce přístupných a kvalitních služeb péče a prevence pacientů,“ dodal Michał Byliniak.

10 klíčových doporučení

 1. Maximalizovat přínosy intervencí veřejných lékáren pro pacienty a systémy zdravotní péče podporou farmaceutických služeb s cílem zlepšit výsledky a dodržování léčby a minimalizovat tak rizika.
 1. Zapojit lékárníky z veřejných lékáren v modelech péče vznikajících vzájemnou spoluprací.
 2. Poskytnout lékárníkům z veřejných lékáren přístup ke všem příslušným zdravotním informacím o pacientech a seznamu léčiv, která užívají.
 3. Konzultovat s lékárníky zavedení nových digitálních řešení ve zdravotnictví.
 4. Umožnit lékárníkům, aby pomohli pokroku v digitalizaci zdravotní péče jako důvěryhodným zdrojům informací o zdraví.
 5. Podporovat lékárníky při integraci farmakogenomiky, validovaných klinických pravidel a reálných údajů do jejich každodenní praxe s cílem zlepšit bezpečnost pacientů.
 6. Podporovat lékárníky z veřejných lékáren při nabídce screeningu v oblasti zdraví, lékového managementu, podpoře zdraví a edukaci s cílem pomoci snížit celkovou zátěž chronických onemocnění.
 7. Vytvořit regulační rámce s cílem co nejlépe využít vysoce dostupnou síť veřejných lékáren pro populaci, které slouží.
 8. Zajistit, aby lékárníci z veřejných lékáren mohli pacientům poskytnout celé spektrum léčiv a zdravotnických prostředků, které potřebují.
 9. Zajistit, aby odměňování lékárníků z veřejných lékáren řádně odráželo jejich přínos ke zlepšení farmaceutické péče, snížení zátěže pro ostatní zdravotnické služby a podporu udržitelnosti zdravotních systémů.
 10. Autor:
  PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 20.02.2019, 11:42:42 - - -