EK chce lidem zajistit bezpečný přístup k jejich zdravotnické dokumentaci ze zahraničí

Foto: APATYKÁŘ®

Evropská komise předložila soubor doporučení pro vytvoření bezpečného systému, který umožní občanům přístup k jejich elektronickým zdravotním záznamům ve všech členských státech.

Tři nové oblasti

V současnosti se možnost přístupu občanů k těmto záznamům v jednotlivých zemích EU značně liší. Někteří občané mají přístup k části svých elektronických zdravotních záznamů doma i v zahraničí, zatímco jiní tento přístup nemají vůbec nebo je značně omezený. Z tohoto důvodu dnes Komise vydává doporučení, které bezpečný přeshraniční přístup usnadní, a to v plném souladu s požadavky obecného nařízení o ochraně údajů.

Členské státy již začaly pracovat na tom, aby bylo možné přistupovat k určitým částem elektronických zdravotních záznamů ze zahraničí a bylo možné je sdílet. Finští občané si mohou od 21. ledna 2019 vyzvednou léčivé přípravky na elektronický předpis v Estonsku a lucemburští lékaři budou mít brzy přístup ke zdravotním záznamům českých pacientů.

V aktuálním doporučení se navrhuje, aby členské státy rozšířily tuto činnost na tři nové oblasti zdravotnické dokumentace, a to na laboratorní testy, propouštěcí zprávy z nemocnice a snímky s lékařským nálezem. Tato iniciativa současně připravuje podmínky pro vypracování technických specifikací, které by měly být v každém případě použity k výměně zdravotnické dokumentace.

Přístup k úplné a osobní zdravotnické dokumentaci v celé EU může v důsledku evropským občanům přinést obrovské výhody, například v případě nehody při cestách do jiného členského státu EU budou mít lékaři okamžitý přístup k informacím o pacientovi (např. k údajům o chronických onemocněních, alergiích nebo nesnášenlivosti na určité léky). Pacientovi tak bude moci být poskytnuta účinná a včasná léčba.

Zvýší se rovněž kvalita a kontinuita péče o občany, kteří se pohybují po celé Evropské unii. Snadnější sdílení údajů podpoří lékařský výzkum závažných zdravotních problémů, jakými jsou chronická nebo neurodegenerativní onemocnění. Takový systém je podmíněn souhlasem občanů, a to smysluplným způsobem a v plném souladu s evropskými pravidly ochrany údajů.

Zlepší se konečně i účinnost a udržitelnost systémů zdravotní péče například prostřednictvím sdílení nedávného laboratorního nebo radiologického vyšetření pacienta. Nemocnice v jiném členském státě tak nebudou muset opakovat podobná vyšetření, což znamená úsporu času a snížení nákladů na nemocniční péči.

Další postup

Za účelem dalšího rozvoje této výměny informací bude mezi Komisí a členskými státy zaveden společný koordinační postup. Díky němu bude možné získávat názory a podněty zúčastněných stran, jako jsou subjekty z daného odvětví, zdravotnický personál a zástupci pacientů, a to jak na úrovni EU, tak na úrovni jednotlivých států.

Společný koordinační postup zajistí, aby byly do dalšího vývoje formátu pro výměnu evropských elektronických zdravotních záznamů (EHR) zapojeny všechny příslušné strany. Členské státy v rámci sítě pro elektronické zdravotnictví sestaví praktické pokyny pro realizaci tohoto plánu a sledování jeho pokroku.

Pozadí

Sdělení o usnadnění digitální transformace v oblasti zdravotnictví a péče na jednotném digitálním trhu, které bylo přijato v dubnu 2018, určilo tři oblasti činnosti – (1) bezpečný přístup občanů ke zdravotním údajům a bezpečné přeshraniční sdílení těchto údajů; (2) lepší údaje v zájmu vědeckého pokroku, prevence nemocí a individualizované zdravotní péče; (3) digitální nástroje pro aktivní účast občanů a péče reagující na potřeby pacientů.

Kromě Finska, Estonska, Lucemburska a České republiky se očekává, že do konce roku 2021 si bude záznamy o pacientech a elektronické předpisy vyměňovat 18 zemí. Mnoho členských států již svou infrastrukturu digitálních služeb elektronického zdravotnictví v rámci sítě pro elektronické zdravotnictví buduje, a to díky podpoře z programu Telecom Nástroje pro propojení Evropy.

Doporučení podporuje členské státy, aby v otázce výměny těchto údaje dále pokročily. Opírá se o výměny zdravotních záznamů pacientů a elektronických lékařských předpisů a navrhuje specifikace pro další možnosti výměny údajů. V první fázi by se jednalo o laboratorní výsledky, lékařské snímkování s nálezy a propouštěcí zprávy z nemocnice.

Doporučení dále zdůrazňuje, že přechod k interoperabilním elektronickým zdravotním záznamům v EU by měl jít ruku v ruce se zajištěním ochrany a bezpečnosti údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR) a v plném souladu s rámcem pro kybernetickou bezpečnost.

V souvislosti s tímto opatřením EU se rovněž připravuje revize prováděcího rozhodnutí, kterým se stanoví pravidla pro zřízení, řízení a fungování sítě vnitrostátních orgánů odpovědných za elektronické zdravotnictví (2011/890/EU). Cílem rozhodnutí je vyjasnit fungování sítě pro elektronické zdravotnictví, zejména ve vztahu k infrastruktuře digitálních služeb elektronického zdravotnictví.

Zpětnou vazbu bylo možné zasílat do včerejška. Komise zpracuje informace získané od zúčastněných stran a výsledky zveřejní v nadcházejících měsících.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 18.10.2019, 11:54:52 - - -