Norští lékárníci ušetřili generickou substitucí inhalátorů státu 28 % nákladů

Foto: Apotek 1

Norská léková agentura umožnila v Norsku v roce 2018 poprvé generickou substituci několika inhalačních léčivých přípravků na léčbu astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci. Analýza Norské asociace lékáren u příležitosti Světového dne astmatu prokázala, že zvýšené využití generik přineslo státu velké úspory.

Možnost substituce rok

V Norsku byly loni nejčastěji používanými a v lékárnách nahrazovanými přípravky na tato onemocnění Seretide a Symbicort.

Oba přípravky mají již delší dobu na trhu celou řadu generických alternativ, ale Norská léková agentura dosud nestanovila tyto přípravky jako zaměnitelné v lékárnách, protože se jednotlivé inhalátory mohou lišit.

Nicméně po novém přehodnocení generickou substituci umožnila od 1. května 2018. Důležitou roli při jejím přehodnocení hrála pravděpodobně i nově zavedená služba inhalačního poradenství v lékárnách.

Stát šetří na inhalátorech 28 %

Výdaje státu na léky, které nyní získaly generickou konkurenci, dosáhly loni více než 220 mil. NOK. Analýza asociace ukazuje, že na základě generické substituce prováděné v lékárnách získal stát úsporu přibližně 28 % u těchto účinných látek.

Lékárníci tak významně přispívají k úsporám v nákladech na léčiva. Díky generické substituci mohou pomoci lidem zajistit přístup k levnějším alternativám také u jiných účinných látek.

Pacient je v lékárně instruován

Jak už dříve informoval portál APATYKÁŘ®, norské lékárny spustily v březnu 2016 novou službu hrazenou státem – speciální poradenství u pacientů s astmatem.

Zahrnuje podrobnější edukaci o použití inhalátorů. Lékárník při rozhovoru vyhodnotí, zda pacient skutečně pochopil pokyny lékaře, popř. co je potřeba, vysvětlí znovu.

Pokud pacient inhalátor nikdy předtím neměl, lékárník mu důkladně vysvětlí princip a správnou inhalační techniku. Ukáže mu také, jak poznat, kdy je inhalátor prázdný, jak jej uchovávat (popř. čistit) a upozorní jej také na nutnost důkladného vypláchnutí úst po pužití.

Za každé takové poradenství u nového pacienta dostanou lékárny 80 NOK.

Nárůst počtu poradenství

Od července 2018 došlo v lékárnách k významnému zvýšení počtu tohoto inhalačního poradenství. Jak uvedla lékárnická asociace, v porovnání období od července 2018 do března 2019 se stejným obdobím rok předtím došlo k nárůstu počtu poradenství o 54 %.

Je zřejmé, že tento nárůst souvisí se skutečností, že mnoho pacientů mohlo od května využít generické substituce a přejít na generické alternativy přípravků Seretide a Symbicort.

Speciální poradenství poskytované v lékárnách přitom pomůže zajistit, aby přechod mezi rovnocennými přípravky byl pro pacienta bezpečný a jasně pochopitelný. Tj. lékárníci pacienty poučí, aby pochopili, jak přesně mají svůj inhalátor používat pro optimální výsledky léčby.

Lékárníci v severských zemích obecně významně využívají tuto svou kompetenci generické substituce a pomáhají tak šetřit státu značné finanční prostředky. Současně tím získávají u pacientů odborný kredit.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 26.05.2019, 00:20:31 - - -