Estonský Nejvyšší soud odmítl lékárenské „call centrum“ a potvrdil nutnou přítomnost lékárníka v lékárně

Foto: APATYKÁŘ®

Tento týden definitivně rozhodl estonský Nejvyšší soud o zamítnutí kasačního opravného prostředku společnosti Terve Pere Apteek a potvrdil tak rozhodnutí obvodního soudu z prosince 2018, podle něhož musí být lékárník přítomen v lékárně při poskytování lékárenské služby.

Původní spor

V roce 2017 uložila Estonská léková agentura Ravimiamet držiteli povolení k činnosti lékárny povinnost zajistit přítomnost farmaceuta nebo vedoucího lékárníka v jeho lékárnách v Luunja a Kavastu. Držitel (lékárník) se namísto toho rozhodl lékárny zavřít.

Poté se obrátil na soud, aby určil, že není zapotřebí fyzická přítomnost farmaceuta nebo vedoucího lékárníka v lékárně, protože byla vytvořena elektronická možnost (telemedicínská) jak získat radu lékárníka.

Podle estonského zákona o léčivých přípravcích je lékárenská péče profesionální službou, kterou může poskytnout pouze vystudovaný lékárník nebo vedoucí lékárník, který je zdravotnickým pracovníkem v lékárně.

To znamená, že léčivé přípravky mohou být expedovány z lékárny pouze těmito zdravotnickými odborníky a žádné zákaznické služby nejsou povoleny. Není-li na místě v lékárně přítomen odborník, zastává lékový regulátor názor, že lékárna nemůže být zřízena nebo nemůže fungovat.

O konzultaci rozhodlo „call centrum“

Digitální řešení vytvořené lékárníkem znamenalo, že se pacient musel se svým zdravotním problémem nejprve na klientský servis, který neměl zvláštní zdravotnické ani lékárnické vzdělání, a na jeho vyhodnocení pak záviselo, zda pacientovi následně umožní kontakt s lékárníkem.

Takové řešení však neposkytuje pacientovi plnohodnotnou lékárenskou péči, včetně okamžitého posouzení zdravotních problémů pacienta zdravotníkem, přesné přípravy léčiva pro použití, distribuce požadovaného množství léčiva apod. Obvodní soud v Tartu proto souhlasil s lékovou agenturou a potvrdil její názor.

Pouze lékárník zárukou bezpečnosti

Jak ve svém odůvodnění rozsudku uvedl, videoporadenství je možné a tato společnost již v současné době provozuje několik lékáren s tímto řešením. Nicméně tyto lékárny mají vždy k dispozici lékárníka nebo vedoucího lékárníka pro možnost další konzultace.

Rozhodnutí se týká jak lékáren tak i jakékoli osoby, která o službu požádá kteroukoli lékárnu, neboť potvrzuje, že v lékárnách vydávají léčivé přípravky pouze lékárníci a vedoucí lékárníci, ale nikoliv nevyškolený klientský servis, protože to může mít vliv na kvalitu služeb poskytovaných lékárnami a bezpečnost pacientů.

Tento rozsudek nyní potvrdil i Nejvyšší soud, který potvrdil, že podle zákona o léčivech je lékárenská služba profesionální službou, kterou může poskytovat pouze vedoucí lékárník, nebo lékárník-asistent registrovaný u zdravotní autority. Pokud v lékárně není lékárník přítomen, nemůže léková agentura lékárnu povolit.

Rozsudek současně nastavuje pravidlo, kterým se musejí v případě podobných sporů estonské soudy řídit. Tj. netýká se jen této konkrétní lékárny, ale obecně lékárenského trhu, neboť potvrzuje praxi vydávání léčiv pacientovi z lékárny pouze lékárníkem, nikoli nekvalifikovaným pracovníkemm což může ovlivnit kvalitu lékárenské služby a bezpečnost pacientů.

Konečně, potvrzuje rovněž odbornou roli lékáren v systému, kde mohou pacienti a zákazníci konzultovat své potíže se zdravotnickým pracovníkem.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 26.05.2019, 00:27:12 - - -