Nositelný náramek umožňuje spolehlivě detekovat epileptické záchvaty

Foto: LivAssured

Asi třetina pacientů s epilepsií má zvýšené riziko úmrtnosti, protože na léčbu nereagují. Nejčastější příčinou úmrtí u této skupiny je náhlá neočekávaná smrt při epilepsii (SUDEP). Nizozemští vědci nyní vyvinuli speciální high-tech náramek na paži NightWatch, který spolehlivě upozorňuje ošetřovatele na závažné noční epileptické záchvaty.

Spolehlivá detekce záchvatů

To nejenže minimalizuje riziko SUDEP, ale také významně uvolní zátěž příbuzným a ošetřujícímu personálu. Vysoká spolehlivost NightWatch byla prokázána ve vědecké studii.

Údaje ze studie ukazují, že noční epileptické záchvaty zvyšují riziko SUDEP. Ve většině případů se SUDEP vyskytuje po tonicko-klonických záchvatech, které zažívají pacienti v noci v posteli. Aby se předešlo náhlým nočním úmrtím, je nutná trvale spolehlivá detekce záchvatů, která včas upozorní ošetřovatele pacientů s epilepsií.

Aby se minimalizovalo riziko SUDEP, vyvinulo konsorcium holandských vědců právě NightWatch. Jedná se o speciální náramek, který se nosí na horní části paže během spánku.

Sleduje srdeční frekvenci a zrychlení pohybů těla u pacientů s epilepsií, přitom zaznamenává vysokou přesnost pohybových vzorců stejně jako výkyvy tepové frekvence. Speciální algoritmus následně vyhodnocuje, zda shromážděná data ukazují těžký epileptický záchvat.

NightWatch spouští alarm nejen v tonicko-klonických, ale také v klinicky relevantních tonických, hyperkinetických a sériích myoklonických záchvatů. V těchto případech je vysílán bezdrátově signál do přidružené základnové stanice, takže mohou být včas upozorněni ošetřovatelé v jiné místnosti a provést nezbytné lékařské postupy.

Podle vědců je u epileptických pacientů celoživotní riziko úmrtí při záchvatu až 20 %. Odhadují, že NightWatch toto číslo sníží o dvě třetiny, ale také v závislosti na tom, jak rychle a vhodně ošetřovatelé na alarm reagují.

Klinicky prokázaná specificita

Spolehlivost NightWatch byla hodnocena v prospektivní multicentrické kohortové studii. Účastnilo se jí 28 pacientů s mentální retardací, kteří v minulosti každý měsíc utrpěli více než jeden závažný epileptický záchvat za měsíc.

Bylo pozorováno celkem 1826 nocí, ve kterých se vyskytlo 809 závažných záchvatů. V průměru náramek NightWatch identifikoval 85 % klinicky relevantních záchvatů na pacienta – v kontrolní skupině s použitím běžného lůžkového senzoru to bylo pouze 21 %.

U tonicko-klonických záchvatů to bylo dokonce 96 %. Ve srovnání s kontrolní skupinou byly u NightWatch falešně negativní alarmy spouštěny méně často (falešně negativní hodnota alarmu: 0,04 vs. 0,28).

Uvolnění pro pečovatele a rodinné příslušníky

V rámci studie byly také provedeny s 33 ošetřovateli pacientů zařazených ve studii v doprovodném dotazníku rozhovory o tom, jak vnímali dohled nad nemocnými pomocí NightWatch. Odpovědi ukazují, že je snadno použitelný, včas upozorňuje na klinicky relevantní záchvaty a poskytuje pečovatelům více míru a svobody.

NightWatch mohou používat děti od 4 let i dospělí. Je vhodný pro použití v klinikách a pečovatelských domech i v soukromém prostředí.

Pozadí spolupráce

NightWatch je výsledkem dlouholeté spolupráce mezi Univerzitní nemocnicí Utrecht, nizozemskými centry pro epilepsii SEIN a Kempenhaeghe a technickou Universität Eindhoven. Tyto instituce zřídily v roce 2011 konsorcium Tele-Epilepsy Consortium, jehož cílem je vyvinout spolehlivý varovný systém pro klinicky relevantní epileptické záchvaty.

V roce 2013 byla založena společnost LivAssured, jejímž cílem je přinést výslednou technologii ve formě NightWatch na trh.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 09.04.2020, 12:58:45 - - -