Insys Therapeutics zaplatí 225 mil. USD za nelegální marketing Subsys

Foto: Insys Therapeutics

Společnost Insys Therapeutics, která vyrábí silné opiátové analegetikum Subsys, přiznala protiprávní jednání týkající se jeho propagace a souhlasila, že za urovnání obvinění zaplatí 255 mil. USD. Společnost používala fiktivní přednáškové programy a rozsáhlý úplatkářský program.

Přiznání viny

Společnost Insys Therapeutics souhlasila s globální dohodou o urovnání odděleného trestního a civilního vyšetřování vlády. V rámci trestního rozhodnutí uzavřela dohodu s vládou o odloženém trestním stíhání, přičemž její dceřiná společnost přiznala vinu v pěti případech podvodů, zaplatí pokutu ve výši 2 mil. USD a vrátí nelegálně nabyté zisky ve výši 28 mil. USD.

Jako součást občanského urovnání Insys souhlasila, že zaplatí 195 mil. USD na urovnání obvinění, že porušila zákon o neoprávněných nárocích.

Rozsáhlé uplácení, fiktivní přednášky

Trestní i civilní vyšetřování vyplynulo z úplatkářství a jiných protiprávních marketingových praktik společnosti Insys v souvislosti s uváděním přípravku na trh. Léčivý přípravek Subsys je sublingvální fentanylový sprej, silné opioidní analgetikum.

V roce 2012 byl schválen FDA pro léčbu přetrvávající průlomové bolesti u dospělých pacientů s rakovinou, kteří již dostávají a tolerují nepřetržitou terapii opioidy.

Úřad pro státní zastupitelství USA v okrese Massachusetts podal oznámení obviňující Insys a jeho provozní dceřinou společnost z pěti případů podvodů. Podle obvinění používala společnost od srpna 2012 do června 2015 „přednáškové programy“ pro zvyšování povědomí o přípravku Subsys prostřednictvím peer-to-peer vzdělávacích obědů a večeří.

Programy však byly ve skutečnosti používány jako prostředek k vyplácení úplatků a provizí cílovým praktickým lékařům za zvýšenou preskripci přípravku jejich pacientům a za zvýšení dávek tohoto léčivého přípravku.

Podle předložených důkazů byl jedním z praktických lékařů, na nějž se Insys zaměřila, i jeden z kliniky pro léčbu bolesti v Somersworthu v New Hampshire. Během prvního roku, kdy byl Subsys na trhu, nepředepsal pro své pacienty žádné recepty na tento přípravek.

Poté, co se v květnu 2013 zapojil do fiktivního programu Insys s provizemi za preskripci receptů na Subsys a vstoupil do programu fiktivních přednášejících předepsal svým pacientům přibližně 672 receptů na Subsys – z nichž mnohé byly lékařsky zbytečné – a recipročně dostal od Insys 44 tis. USD na provizích.

Jako součást trestního rozhodnutí souhlasila společnost s podrobným prohlášením o skutečnostech uvádějících její trestnou činnost v souvislosti s nezákonným marketingem Subsys. Insys uzavře s vládou pětiletou smlouvu o odložení trestního stíhání, přičemž se dceřiná společnost Insys přizná k pěti případům podvodů podle dohody, která bude podána k soudu v Massachusetts.

Celkem 8 odsouzených

Podle podmínek trestního rozhodnutí zaplatí Insys pokutu ve výši 2 mil. USD a vrátí neoprávněně získaných 28 mil. USD. Soud dosud nestanovil slyšení, nicméně minulý měsíc bylo pět bývalých vedoucích pracovníků Insys odsouzeno za spiknutí v souvislosti s marketingem Subys.

Celkem už bylo v Bostonu odsouzeno osm vedoucích pracovníků společnosti za trestné činy související s nezákonným prodejem přípravku Subys.

V dubnu 2018 se vláda Spojených států připojila k pěti soudním sporům podle ustanovení qui tam zákona o neoprávněných nárocích, které umožňuje soukromým osobám podat žalobu jménem vlády a podílet se na případném vyrovnání.

Zákon dovoluje vládě Spojených států intervenovat a převzít odpovědnost za soudní spory v těchto případech. Podíl informátorů v této kauze ještě nebyl stanoven.

Ve své žalobě tvrdí, že Insys vyplácela provize a nelegální úplatky, aby přiměla lékaře a sestry k tomu, aby předepisovali Subys pro své pacienty. Kromě plateb za fiktivní přednášky měly provize také podobu pracovních míst pro příbuzné a přátele předepisujících lékařů a opulentních jídel a zábavy.

Vláda také tvrdila, že Insys nesprávně edukovala lékaře, aby předepisovali Subsys pro pacienty, kteří neměli onkologické onemocnění a lhala pojistitelům o diagnózách pacientů, aby získali úhradu přípravkuze zdravotních programů Medicare a TRICARE.

Dohoda o korporátní integritě

Konečně, společnost uzavřela i pětiletou dohodu o korporátní integritě s Úřadem generálního inspektora Ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb.

Vzhledem k významné spolupráci obviněné společnosti prozatím úřad upustil od vyloučení z programů zdravotní péče. Společnost nicméně musí splnit řadu podmínek.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 24.06.2019, 16:44:13 - - -