Kontrola švédského regulátora odhalila tetovací barvy s bakteriemi

Foto: Läkemedelsverket

Kontroly Švédské lékové agentury Läkemedelsverket ukázaly, že 20 z 25 tetovacích barev postrádalo správné označení, i když existují požadavky, jak musí být barvy označeny. Některé dokonce obsahovaly mikroorganismy.

Obsah baktérií

Agentura vůbec poprvé kontrolovala, zda barvy pro tetování a permanentní make-up neobsahují mikroorganismy. Neotevřené barvy by měly být sterilní, což znamená, že nesmí obsahovat například bakterie.

Z etikety by mělo být jasné, že výrobek je sterilní. Nicméně analýzy ukázaly, že 1 z 37 tetovacích barev obsahovala bakterie. Produkt obsahující bakterie byl přitom označen jako sterilní.

Podle agentury se tak společnosti nemohou spoléhat na označení, že produkty jsou sterilní, ale musí se ujistit, že produkty jsou skutečně sterilní jinými způsoby.

To může například vyžadovat dokumentaci od výrobce, která prokáže, že výrobek prošel sterilizací nebo že má být prováděna vlastní mikrobiologická kontrola, aby produkty neobsahovaly bakterie a plísně.

Chybné označení

Kontroly regulátora také ukázaly, že 20 z 25 prodávaných barev na tetování postrádalo požadovaný štítek. Chybí například sterilní značení, výrobní číslo šarže a obsahové látky.

Skutečnost, že výrobky nemají požadované označení, může znamenat, že se nebezpečné výrobky dostanou k zákazníkovi a že následně bude obtížnější sledovat reakce po tetování.

V případech, kdy jsou uváděny na trh produkty deklarující, že prošly mikrobiologickou analýzou, agentura požadovala, aby byly napraveny nedostatky v označování.

Agentura pro léčivé přípravky také připravila pokyny pro kontrolu barev na tetování pro obce a během jara předala informační materiály týkající se kontroly označování inspektorům po celé zemi. Ty jim mohou být užitečné při dohledu nad povinným oznámení při provozování činností narušujících integritu kůže, mezi které patří mimo jiné také umělecké tetování.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 24.06.2019, 16:47:01 - - -