Estonský soud: Reforma vlastnictví neodůvodňuje paušální vyloučení konkurenční lékárny z trhu

Foto: Facebook

Správní soud v estonském Tartu zamítl odvolání nezávislé lékárny proti rozhodnutí Státní lékové agentury týkající se změny místa podnikání lékárny řetězce BENU Apteek Eesti. Mj. s odůvodněním, že důvodem žaloby nemůže být pouze neoprávněné vyloučení jiné společnosti z lékárenského trhu.

Původní spor

Dne 11. listopadu 2018 udělila Státní léková agentura společnosti BENU Apteek Eesti povolení k převodu činností lékárny z areálu Kopli Polikliiniku na nové místo. Agentura umožnila převedení provozování lékárenské péče na nové místo z důvodu rekonstrukce areálu polikliniky.

Jak uvedla agentura ve svém zdůvodnění, přemístění nijak neporušuje cíle reformy lékáren, neboť lékárny vlastněné výhradně lékárníky, jejichž ekonomická činnost by mohla být nepříznivě ovlivněna tímto přesunem, v blízkosti nového místa nejsou.

Dne 12. prosince 2018 podala lékárnice provozující lékárnu v obchodním centru žalobu k soudu s cílem zrušit rozhodnutí agentury, kterým se mění místo provozování lékárny BENU.

Lékárna žalobkyně a lékárna BENU se nacházejí 8 km od sebe. Kromě lékáren žalobkyně a BENU ve městě existuje dalších 31 lékáren, z nichž 27 plně nebo částečně neplní omezení vlastnictví dané zákonem.

Žalobkyně se nicméně domnívá, že z důvodu napadeného rozhodnutí ztratí potenciální zákazníky a pacienty a že rozhodnutí porušuje svobodu podnikání.

Rozhodnutí soudu

Správní soud v Tartu však její argumenty odmítl a v aktuálním rozsudku potvrdil, že změna umístění lékárny byla oprávněná. Podle soudu neexistuje žádný reálný dopad z hlediska hospodářské soutěže na lékárnu žalobkyně a nijak nebrání svobodě jejího podnikání.

Soud ve svém zdůvodnění rozsudku vysvětlil, že ačkoli došlo k nastavení omezení vlastnictví lékáren zákonem, důvodem nebo zájmem jedné společnosti podat žalobu nemůže být pouze neoprávněné paušální vyloučení jiné společnosti z lékárenského trhu.

Rozhodnutí dosud není pravomocné, žalobkyně se proti němu může odvolat k Obvodnímu soudu v Tartu do 30 dnů.

Tuto informaci přinesl exkluzivně portál APATYKÁŘ®, jediné české zpravodajské médium orientující se více než 20 let čistě na oblast farmacie a lékárenství a základní zdroj informací pro práci profesionálů v oblasti farmacie.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 26.06.2019, 17:24:49 - - -