Německé lékárny nabízejí v ramci zdravotní kampaně kontrolu očkování

Foto: NLGA

Lékárny v německé spolkové zemi Niedersachsen nyní nabízejí kontrolu očkování. Za pomoci plakátů a knižních záložek agituje zemské Ministerstvo zdravotnictví společně se Zemským zdravotním úřadem, aby se lidé zajímali o rady ohledně očkování v lékařských ordinacích nebo lékárnách.

Kontrola očkovacích průkazů

Jak uvedla při spuštění kampaně zemská ministryně zdravotnictví Dr. Carola Reimann, každý by si měl pravidelně kontrolovat platnost svého očkování. Často se přitom zapomíná na kontrolu očkovacího průkazu.

Ministerstvo proto chce novou kampaní zvýšit povědomí o důležitosti plnohodnotné ochrany očkováním. To zdůrazňuje také ústředním motiv informační kampaně, která byla zahájena na zemské úrovni – Vypršela? A co vaše ochrana očkováním a ochrana vaší rodiny?.

Do procesu ministerstvo zapojilo také lékárny. Jak uvedla ministryně, podpora klíčových hráčů v systému zdravotní péče je velmi důležitá. Mnozí lidé potřebují odbornou radu, aby na základě záznamů o očkování mohli vyhodnotit, jaká očkování jsou pro ně potřebná.

Zapojení lékáren

Proto se kampaně účastní Zemská lékárnická komora, Zemské sdružení smluvních lékařů a Zemská lékařská komora. Všechny lékárny v této spolkové zemi nabízejí lidem kontrolu očkovacího průkazu, aby zjistili, které očkování chybí a mělo by být obnoveno.

Ministryně zdravotnictví si od propojení kontroly očkování s návštěvou lékaře nebo lékárny slibuje, že téma zůstane lidem neustále v povědomí. To by mohlo zvýšit míru proočkovanosti v zemi.

Nejen spalničky

Informační kampaň je ale také reakcí na zvýšený výskyt spalniček od začátku roku v Německu. Dr. Matthias Pulz, prezident Zemského zdravotního úřadu, zdůrazňuje, že se mezery v očkování proti spalničkách týkají především mladých lidí a dospělých do 50 let.

Podle doporučení Stálé očkovací komise německého Institutu Roberta Kocha by proto osoby, které se narodily po roce 1970 a nebyly dvakrát očkovány proti spalničkám, měly být znovu proti tomuto onemocnění očkovány.

Cílem spolkové země je dosáhnout 95% proočkovanosti MMR vakcínu v populaci. Od roku 2011 je míra proočkovanosti u školních dětí při nástupu do školy mezi 93 a 94 %.

Zdravotní úřad však v rámci aktuální kampaně připomíná, že ačkoli byla současná veřejná debata vyvolána onemocněním spalniček, pozornost by neměla být omezena pouze na ně. Očkování je nejúčinnější ochranou proti infekčním onemocněním a kromě spalniček se to týká i jiných onemocnění, jako je tetanus, záškrt, černý kašel nebo nemoci způsobené HPV.

Touto informační kampaní se proto chce zaměřit na všechna očkování a vyzvat lidi, aby si nechali své očkovací průkazy zkontrolovat lékaři a lékárníky.

Epidemie spalniček

Počátkem roku se postarala o velkou pozornost veřejnosti epidemie spalniček v okrese Hildesheim. Od počátku roku bylo ve spolkové zemi Niedersachsen registrováno 78 případů spalniček. Jedná se o podstatně více případů než v roce 2018 (18 případů). 46 z těchto případů se týkalo ohniska v okrese Hildesheim. Poslední případ nastal 30. dubna.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 19.07.2019, 17:20:32 - - -