Od července získají dánští pacienti chronicky užívaná léčiva přímo od lékárníka

FOTO: Danmarks Apotekerforening

Jak už dříve informoval jako první portál APATYKÁŘ®, dánský parlament schválil koncem loňského roku zákon, který umožňuje lékárníkům vydat některé receptově vázané léčivé přípravky i volně bez receptu na úhradu ze zdravotního pojištění. Vstoupil v platnost od 1. července 2019.

Nově i bez lékaře

Pokud například pacient v noci o víkendu zjistí, že mu došla pravidelně užívaná antidiabetika, bude moci jít přímo do lékárny a získat užívaný léčivý přípravek, takže bude moci pokračovat v léčbě, dokud nebude mít příležitost kontaktovat svého lékaře a získat od něj standardní lékařský předpis. A to na základě nového zákona, který vstoupil v platnost 1. července 2019.

Systém umožňuje lékárníkům se zvláštním oprávněním poskytnout pacientům Rx léčivé přípravky přímo v lékárně na účet zdravotního pojištění i bez předchozího předpisu lékaře, dosud kompetence vyhrazená pouze lékařům.

Účelem nového režimu je především poskytnout chronickým pacientům snadnější přístup k léčivým přípravkům, které užívají. Takový výdej budou moci realizovat speciálně vyškolení lékárníci a to pouze u některých skupin léčiv (mj. statiny, hormonální kontracepce, inhalační β-2-agonisty, inzulíny, antihypertenziva, adrenalin ad., viz kompletní seznam) a u pacientů, kteří jsou ve stabilním léčebném režimu, a u nichž už dříve lékař danou léčbu nastavil a předepsal.

Využít pro „lékárnickou“ preskripci bude možné rovněž telemedicínských služeb (videokonzultace s lékárníkem).

Prakticky to bude znamenat, že pacienti, kteří spadají pod uvedené podmínky, budou moci přijít do lékárny, pokud jim vypršela platnost receptu. Posouzení vhodnosti opakované preskripce provádí dle zákona zdravotnický pracovník. Nově i lékárníci, kteří absolvovali edukační program speciálně navržený tak, aby jim umožnil provést zdravotní posouzení pacienta a provést opakovanou preskripci na účet pojištění.

Ošetřující lékárník zhodnotí, zda existují podmínky, které by bránily pacientovi pokračovat ve své obvyklé léčbě bez lékařské konzultace. Pokud ne, může lékárník znovu předepsat a vydat na úhradu ze zdravotního pojištění.

Pokud ale existuje nějaká pochybnost v hodnocení, pacient bude odeslán lékaři k lékařskému vyšetření a předepsání nového receptu lékařem před tím, než mu lékárna léčivý přípravek vydá.

Lékárníci léčení mohou léky měnit pouze v nejmenším balení a pouze jednou bez nového lékařského posouzení potřeb pacienta.

Elektronická zdravotní karta

O výdeji pacientovi lékárníci informují ošetřujícího lékaře. Dlouhodobým argumentem lékařů proti podobné kompetenci lékárníků totiž bylo to, že neznají anamnézu a historii pacientů a nevidí tak, jestli nedošlo v medikaci ke změně.

Nevyhnutelným předpokladem pro dosažení tohoto cíle bude vytvoření společné zdravotní karty (FMK). Ta zajistí, že lékaři, nemocnice, ambulantní sektor péče a lékárny budou pracovat a rozhodovat se na základě stejných informací o léčivých přípravcích a předepsaných receptech pacientů (online databáze).

Lepší adherence

Podle lékárnické komory je nová kompetence přínosem, protože lépe využívá odborné znalosti profesionálů z různých oblastí zdravotnických služeb, včetně lékových a farmaceutických znalostí příslušných lékárníků v lékárnách.

To zvýší kvalitu léčby a zároveň usnadní život pacientům. Návrh vlády podporuje cíl lepší adherence k léčbě v rámci zdravotnických služeb a spojení s léčbou ve prospěch občanů.

Zkušenosti ze zahraničí

Novela reaguje mj. na dlouhodobobé výzvy lékárnické komory směřované vládě, aby lékárníci mohli ve specifických případech vydat i léčivý přípravek jinak vázaný na recept. Zdravotní sestry mají tuto možnost už od roku 2015.

V případě lékárníků se o ní v Dánsku diskutuje od roku 2016, až letos v červenci však konečně získala reálnou podobu. Dánsko se tak stane další zemí, která umožní lékárníkům za specifických podmínek výdej Rx léčiv i bez receptu (obdobné systémy fungují mj. ve Spojených státech, Kanadě, Spojeném království, Litvě, Švýcarsku, na Novém Zélandu či v sousedním Norsku).

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
- - - Článek byl pořízen z portálu APATYKÁŘ® dne 19.07.2019, 17:22:42 - - -